งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Will our training program prepare pediatricians to meet the health care needs of children in our country ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Will our training program prepare pediatricians to meet the health care needs of children in our country ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Will our training program prepare pediatricians to meet the health care needs of children in our country ?

2 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

3 ถามความเห็นจากสถาบัน ฝึกอบรม เรื่องข้อกำหนดการ จัดประสบการณ์การฝึกอบรม ของราชวิทยาลัย การประชุมชี้แจง / ระดมสมอง เรื่อง สุขภาวะของเด็กไทย

4

5

6

7 สรุปข้อตกลงการจัด ประสบการณ์การฝึกอบรม ( จากการประชุม อฝส. กุมาร ) สถาบันส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเดิม Continuity of Care ไม่จำเป็นต้องจัดเป็น Continuity Clinic แต่ละสถาบันไม่สามารถจัดประสบการณ์ การฝึกอบรมได้ดีเท่ากันในทุกสาขาวิชา ดังนั้นไม่ควรบังคับว่าต้องจัดประสบการณ์ เหล่านี้ในทุกสถาบัน แต่สามารถให้ส่งไป เรียนรู้ในสถาบันที่มีการจัดการฝึกอบรม สาขาวิชาเหล่านี้ได้ดี เช่น Community หรือ Social Pediatrics เป็นต้น

8 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการ ประชุม อฝส. กุมาร ถึงเวลาหรือยังที่เราจะจัดหลักสูตรให้เป็น แบบ tracking คือกำหนดให้มี minimal requirement สำหรับการฝึกอบรมกุมาร แพทย์ทุกคน แต่มีส่วนที่ต่อยอดแตกต่างกัน ไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ฝึกอบรม และประเทศชาติ เช่นการฝึกอบรมสำหรับผู้ ที่จะไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนก็ อาจจะแตกต่างจากผู้ที่จะไปปฏิบัติงานที่ โรงเรียนแพทย์ LEARNERNEEDS

9 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

10

11 A principal conclusion was that resident learning opportunities should be more flexibly directed toward the variety of career choices available to pediatricians Graduate medical education should fully adopt and implement competency-based education, evaluation, and advancement

12 A principal conclusion was that resident learning opportunities should be more flexibly directed toward the variety of career choices available to pediatricians Graduate medical education should fully adopt and implement competency-based education, evaluation, and advancement

13 Core Pediatrics (2 years) Core Pediatrics Core Pediatrics Flexibility of Curriculum

14 Research Project ?? Project Flexibility of Curriculum

15 A principal conclusion was that resident learning opportunities should be more flexibly directed toward the variety of career choices available to pediatricians Graduate medical education should fully adopt and implement competency-based education, evaluation, and advancement

16

17

18 Competent Graduate Adv Health Sci Educ Theory Pract, 2008

19 Competent Graduate C1C2C3C4C5

20 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

21 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

22 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

23 Creating a Learning Environment to Produce Competent Residents How we come to think about and do our jobs is shaped by the established norms, values, and circumstances in which our learning takes place How we come to think about and do our jobs is shaped by the established norms, values, and circumstances in which our learning takes place Residency programs must provide an environment in which early career physicians learn how to do their jobs right Residency programs must provide an environment in which early career physicians learn how to do their jobs right Acad Med. 2004;79:532–540

24 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary Balance Between Health Needs and Educational Opportunities Residency Training Health Needs

25 การฝึกอบรมแพทย์ดำเนินการใน ที่ซึ่งแพทย์มีโอกาสเห็นผู้ป่วยที่ เป็นส่วนน้อยที่สุด ! N Engl J Med 2001; 344: 2021-2025

26 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary Imbalance Between Health Needs and Educational Opportunities

27 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary เกือบ 100% เป็น Specialist Imbalance Between Health Needs and Educational Opportunities

28 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary Imbalance Between Health Needs and Educational Opportunities

29 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary Imbalance Between Health Needs and Educational Opportunities

30 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary Imbalance Between Health Needs and Educational Opportunities

31 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary Between Health Needs and Educational Opportunities Between Health Needs and Educational Opportunities

32 Quaternary Medical Centers Tertiary & Secondary TertiarySecondaryPrimaryPrevention&Promotion Quaternary เพียงแค่นี้เพียงพอหรือไม่ ? Residency Training Health Needs

33 เด็กไทย อยู่ดี มีสุข ภาพรวมของประเทศ o Generalist o Specialist o Health Personal Design Training Programs Active Recruitment

34 เด็กไทย อยู่ดี มีสุข ภาพรวมของประเทศ / ส่วนที่ พวกเราทำอยู่ o Generalist o Specialist o Health Personal Design Training Programs Active Recruitment Academic Medical Centers อฝส.

35 เด็กไทย อยู่ดี มีสุข o Generalist o Specialist o Health Personal Design Training Programs Active Recruitment Academic Medical Centers อฝส. ที่เหลือ หน้าที่ใคร ?

36 คำถาม ท่านคิดว่าข้อใดข้างล่างนี้ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนใน การทำให้เด็กไทย อยู่ดี มีสุข ก)รวมพลังกันผลักดันให้ราชวิทยาลัย ทำหน้าที่นี้ โดยการปรับโครงสร้าง ฯลฯ ข)รวมพลังกันสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาทำ หน้าที่นี้ ค)ช่างมัน อยู่อย่างนี้สบายดีอยู่แล้ว ง)ผิดหมดทุกข้อ

37

38

39 LEARNER NEEDS LEARNERNEEDS PROFESSIONAL NEEDS LEARNING & EXPERIENCE RESOURCES EVALUATION & FEED BACK VERIFICATION OF SPECIFIC COMPETENCIES SPECIFIC OBJECTIVES BROAD EDUCATIONAL GOALS HEALTH NEEDS

40 PROFESSIONAL NEEDS ความเห็นจากอาจารย์ในสถาบัน ฝึกอบรม ความเห็นจากกุมารแพทย์ที่จบเกิน 6 เดือน

41 ความเห็นจากอาจารย์ในสถาบัน ฝึกอบรม เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชา – วัยรุ่น จริยธรรมและกฎหมาย ระบาดวิทยา เวชศาสตร์อิงหลักฐาน โรคทางจิตเวชและ ความผิดปกติของพฤติกรรม ทักษะ ทักษะ – การติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับ ชุมชน ความสามารถทางวิชาชีพ ความสามารถทางวิชาชีพ – ด้านชุมชนและสังคม ส่วนที่ยังไม่พอเพียง

42 ความเห็นจากกุมารแพทย์ที่จบ เกิน 6 เดือน เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชา – วัยรุ่น โภชนาการ เวชศาสตร์ชุมชน ระบาด วิทยา เวชศาสตร์อิงหลักฐาน จริยธรรมและ กฎหมาย โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของ พฤติกรรม ส่วนที่ยังไม่พอเพียง

43

44 Procedures Recommended by the Pediatric RRC Basic and advanced life support Placement of intraosseous lines Arterial puncture Umbilical artery and vein catheterization Bladder catheterization Wound care and suturing of lacerations Subcutaneous, intradermal, and intramuscular injections Gynecologic evaluation of pre- and postpubertal females Endotracheal intubation Placement of intravenous lines Venipuncture Lumbar puncture Procedural sedation Pain management Reduction and splinting of simple dislocations and fractures Developmental screening test

45 Percentage of respondents who rated procedure > 8 BLS indicates basic life support; Gyn, gynecologic; Admin, administration; SC, subcutaneous; IM, intramuscular; ID, intradermal; I&D, incision and drainage; Ortho, orthopedic; ED, emergency department

46

47 Percentage of program directors who responded “all or almost all” are competent to perform the procedure at the end of training

48

49


ดาวน์โหลด ppt Will our training program prepare pediatricians to meet the health care needs of children in our country ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google