งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CTL ร่วมมือกับ บ. ธนาธรทราน สปอร์ต (TTC.) สำหรับสินค้า กล่องกระดาษ และ Sheet Board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CTL ร่วมมือกับ บ. ธนาธรทราน สปอร์ต (TTC.) สำหรับสินค้า กล่องกระดาษ และ Sheet Board."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CTL ร่วมมือกับ บ. ธนาธรทราน สปอร์ต (TTC.) สำหรับสินค้า กล่องกระดาษ และ Sheet Board

2 ประชุม / ชี้แจง พขร. ร่วมกับ ผรม. บ. ธนาธรฯ ที่บ้าน โป่งคอมเพล็ก อ. บ้านโป่ง - ผจส. กก.( คุณสถาพรฯ ) และ ผจก. ตต.( คุณอำนาจฯ ) ได้ร่วมชี้แจง การที่ CTL เข้ามารับงานขนสินค้ากล่องกระดาษและ Sheet Board บ.TCR. บางแพ ให้ พข ร. ทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน คือมาช่วยกันพัฒนางานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก. ค.50 เวลา 10.00 น. ที่ บ้านโป่งคอมเพล็ก จ. ราชบุรี โดยจะเริ่มขนผ่าน 1 ส. ค.50 นี้ - คุณเกรียงศักดิ์ ( กจก. บ. ธนาธรฯ ), คุณนุวัฒน์ ( รอง กจก. บ. ธนาธนฯ ) ได้ ประชุม พขร. และร่วมชี้แจง พขร. ที่ CTL จะเข้ามารับงานขนกล่องกระดาษให้ TCR. บางแพ จ. ราชบุรี โดยมาช่วยกันพัฒนางาน และช่วยกันทำงาน ฯลฯ

3 ผรม. บ. ธนาธรฯ (TTC.) ให้ความ ร่วมมือกับ CTL ดี - ทีม ก. ตต./ น. วค./ ก. พธ. ได้ร่วมประชุมฯ กับ ผรม. บ. ธนาธรฯ ด้วย โดยจะเริ่ม ขนส่งผ่าน CTL วันที่ 1 ส. ค.50 นี้ - ผรม. ธนาธรฯ มีกำลังรถ 100 คัน รวมกับ ที่ CTL ขนอยู่แล้ว 6 คัน เป็น 106 คัน ( รถ 6 ล้อ ) - มูลค่าการขนส่ง ~ 5 ล้านบาท / เดือน หรือ ~ 60 ล้านบาท / ปี - ทีม CTL ได้ถ่ายรูปร่วมกับ คุณเกรียกศักฯ, คุณนุวัฒน์ และทีมบริหารของ ผรม. ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ที่จะได้มาทำงานร่วมกัน

4 การเตรียมการรับงาน TCR. 1 ส. ค.50 ที่มา : ตามที่ CTL จะเข้ารับงานขนสินค้า กล่องกระดาษ จาก รง. CTR. บางแพ จ.ราชบุรี ใน วันที่ 1 ส.ค.50 Next Step : 1.ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.เชื่อมต่อ Network กับสินค้าวัสดุก่อสร้าง จากสระบุรีเข้าภาคตะวันตก ประโยชน์ที่ได้รับ : 1.CTL มียอดขนเพิ่ม ~ 5 ลบ./ด. หรือ 25 ลบ./ ปี 50 (เหลือ 5 เดือน ) หรือ ~ 60 ลบ./ปีปกติ 2.มีกำลังรถ 6 ล้อเพิ่ม 100 คัน การดำเนินการ : ก.ตต. ได้รับเชิญจาก ผรม. ขนส่ง คือ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต จก. (TTC.) ใน การเข้าร่วมชี้แจง และประชุมฯ ร่วมกับ พขร.ที่ บ้าน โป่งคอมเพล็กฯ ในเรื่องที่ CTL จะเข้ามาบริหารงาน ในวันที่ 1 ส.ค.50 นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คุณเกรียงศักดิ์ (กจก.) และคุณนุวัฒน์ (รอง กจก.) -ก.ตต.ประสานงานกับ ผรม.แล้ว ในวันที่ 1 ส.ค.50 น่าจะเริ่มงานขนส่งผ่าน CTL ได้เลย -- ส่วน TCR. (คุณกุลธิดาฯ) ก็ไม่ติดขัดอะไร - ทีม CTL ถ่ายรูปร่วมกับ ผรม. ธนา ธรฯ โดย คุณเกรียงศักดิ์ และคุณ นุวัฒน์ฯ ร่วมถ่ายภาพด้วย - คุณสถาพรฯ (CTL) และคุณเกรียงศักดิ์ (TTC.) ร่วมชี้แจงให้ พขร. ทราบ - บรรยากาศ การประชุมฯ พขร. ของ บ. ธนาธรฯ


ดาวน์โหลด ppt CTL ร่วมมือกับ บ. ธนาธรทราน สปอร์ต (TTC.) สำหรับสินค้า กล่องกระดาษ และ Sheet Board.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google