งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CTL ร่วมมือกับ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต (TTC.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CTL ร่วมมือกับ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต (TTC.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CTL ร่วมมือกับ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต (TTC.)
สำหรับสินค้า กล่องกระดาษ และ Sheet Board TCR.

2 ประชุม/ชี้แจง พขร.ร่วมกับ ผรม.บ.ธนาธรฯ ที่บ้านโป่งคอมเพล็ก อ.บ้านโป่ง
ผจส.กก.(คุณสถาพรฯ) และ ผจก.ตต.(คุณอำนาจฯ) ได้ร่วมชี้แจง การที่ CTL เข้ามารับงานขนสินค้ากล่องกระดาษและ Sheet Board บ.TCR. บางแพ ให้ พขร.ทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน คือมาช่วยกันพัฒนางานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.50 เวลา น. ที่ บ้านโป่งคอมเพล็ก จ.ราชบุรี โดยจะเริ่มขนผ่าน 1 ส.ค.50 นี้ คุณเกรียงศักดิ์ (กจก.บ.ธนาธรฯ), คุณนุวัฒน์ (รอง กจก.บ.ธนาธนฯ) ได้ประชุม พขร.และร่วมชี้แจง พขร. ที่ CTL จะเข้ามารับงานขนกล่องกระดาษให้ TCR. บางแพ จ.ราชบุรี โดยมาช่วยกันพัฒนางาน และช่วยกันทำงาน ฯลฯ TCR.

3 ผรม.บ.ธนาธรฯ (TTC.) ให้ความร่วมมือกับ CTL ดี
มูลค่าการขนส่ง ~ 5 ล้านบาท/เดือน หรือ ~ 60 ล้านบาท/ปี ทีม CTL ได้ถ่ายรูปร่วมกับ คุณเกรียกศักฯ, คุณนุวัฒน์ และทีมบริหารของ ผรม. ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ที่จะได้มาทำงานร่วมกัน TCR.

4 การเตรียมการรับงาน TCR. 1 ส.ค.50
ที่มา : ตามที่ CTL จะเข้ารับงานขนสินค้ากล่องกระดาษ จาก รง. CTR. บางแพ จ.ราชบุรี ในวันที่ 1 ส.ค.50 การดำเนินการ : ก.ตต. ได้รับเชิญจาก ผรม.ขนส่ง คือ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต จก. (TTC.) ในการเข้าร่วมชี้แจง และประชุมฯ ร่วมกับ พขร.ที่ บ้านโป่งคอมเพล็กฯ ในเรื่องที่ CTL จะเข้ามาบริหารงานในวันที่ 1 ส.ค.50 นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คุณเกรียงศักดิ์ (กจก.) และคุณนุวัฒน์ (รอง กจก.) ก.ตต.ประสานงานกับ ผรม.แล้ว ในวันที่ 1 ส.ค.50 น่าจะเริ่มงานขนส่งผ่าน CTL ได้เลย - ส่วน TCR. (คุณกุลธิดาฯ) ก็ไม่ติดขัดอะไร - ทีม CTL ถ่ายรูปร่วมกับ ผรม.ธนาธรฯ โดย คุณเกรียงศักดิ์ และคุณนุวัฒน์ฯ ร่วมถ่ายภาพด้วย - คุณสถาพรฯ (CTL) และคุณเกรียงศักดิ์ (TTC.) ร่วมชี้แจงให้ พขร.ทราบ ประโยชน์ที่ได้รับ : CTL มียอดขนเพิ่ม ~ 5 ลบ./ด. หรือ 25 ลบ./ปี 50 (เหลือ 5 เดือน ) หรือ ~ 60 ลบ./ปีปกติ มีกำลังรถ 6 ล้อเพิ่ม 100 คัน Next Step : ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เชื่อมต่อ Network กับสินค้าวัสดุก่อสร้าง จากสระบุรีเข้าภาคตะวันตก - บรรยากาศ การประชุมฯ พขร. ของ บ.ธนาธรฯ


ดาวน์โหลด ppt CTL ร่วมมือกับ บ.ธนาธรทรานสปอร์ต (TTC.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google