งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของ ทวีปยุโรป. การแบ่งภูมิภาค ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของ ทวีปยุโรป. การแบ่งภูมิภาค ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของ ทวีปยุโรป

2 การแบ่งภูมิภาค ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้

3 1. ยุโรปเหนือ ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัต แลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูด ที่ 55 องศาเหนือ - 71 องศาเหนือ ประกอบไป ด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศ ฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ - ไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ. ศ. 2541 มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษา ติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวกสแกนดิเนเวีย ( ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษ และ บางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ )

4

5 2. ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ ทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน และ มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำ ให้ดินแดนยุโรปตะวันตกนี้ไม่ห่างจากทะเลมาก นัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศสูงและ อุณหภูมิหน้าหนาวไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตร ภาษาใน ภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษาเยอร มานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษา สวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์และ โรมันคาทอลิก ประเทศที่มักจะกล่าวถึง กรีซ เดนมาร์ก เป็นต้น

6

7 3. ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งมีดินแดน ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ใน คาบสมุทรใหญ่ 3 คาบสมุทรคือ คาบสมุทรไอ บีเรียคาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ใน ละติจูดที่ 35 องศาเหนือถึง 47 องศาเหนือ มี พื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายเมดิเตอร์เร เนียนประกอบไปด้วย 15 ประเทศดังนี้ แอลเบเนีย อันดอร์รา โครเอเชีย ยิบรอต้า กรีซ อิตาลี มาซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซานมารี โน เซอร์เบีย มอนเตเนโกร บอสเนียและ เฮอร์เซโกวีนา สเปน สโลวีเนีย

8

9 4. ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออกมีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ 40 - 53 องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว สลาฟ สภาพความเป็นอยู่เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกในอดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนา คริสต์ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์และก ลุมสลาโวนิก

10

11 จัดทำโดย เด็กชาย อภิวัฒน์ วุฒิชมพู เลขที่ เด็กชาย คุรากร ชัยปรานี เลขที่ เด็กหญิง ธนพร มงคล เลขที่ 22 เด็กหญิง พุธิตา สุภาอินทร์ เลขที่ 26 เด็กหญิง ศุภางค์ กันธิยะ เลขที่

12 :]] บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B 8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B 8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0 %B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9 B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8 %9B&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi http://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0 %B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9 B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8 %9B&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของ ทวีปยุโรป. การแบ่งภูมิภาค ทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google