งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาค ของทวีป แอฟริกา. สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. นพณัฐ พันลุตัน เลขที่ 3 2. ด. ช. อานนท์ นันทจักร เลขที่ 10 3. ด. ญ. ญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาค ของทวีป แอฟริกา. สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. นพณัฐ พันลุตัน เลขที่ 3 2. ด. ช. อานนท์ นันทจักร เลขที่ 10 3. ด. ญ. ญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาค ของทวีป แอฟริกา

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. นพณัฐ พันลุตัน เลขที่ 3 2. ด. ช. อานนท์ นันทจักร เลขที่ 10 3. ด. ญ. ญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 4. ด. ญ. พิชชาภา ลาภวัตสกุล เลขที่ 24 5. ด. ญ. ศรสวรรค์ ปิยะดา เลขที่ 31 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 1. ด. ช. นพณัฐ พันลุตัน เลขที่ 3 2. ด. ช. อานนท์ นันทจักร เลขที่ 10 3. ด. ญ. ญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ เลขที่ 17 4. ด. ญ. พิชชาภา ลาภวัตสกุล เลขที่ 24 5. ด. ญ. ศรสวรรค์ ปิยะดา เลขที่ 31 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

3 ทวีปแอฟริกาสามารถแบ่งได้ 5 ภูมิภาคใหญ่ ๆ ดังนี้ - แอฟริกา เหนือ - แอฟริกา ตะวันตก - แอฟริกากลาง - แอฟริกา ตะวันออก - แอฟริกาใต้ - แอฟริกา เหนือ - แอฟริกา ตะวันตก - แอฟริกากลาง - แอฟริกา ตะวันออก - แอฟริกาใต้

4 ทวีป แอฟริกา

5

6

7 แอฟริกา เหนือ แอฟริกา ตะวันออก แอฟริกา ตะวันตก แอฟริกา กลาง แอฟริก าใต้

8 แอฟริกาเหนือ ประกอบไปด้วย 7 ประเทศดังนี้ - แอลจีเรีย - อียิปต์ - ลิเบีย - โมร็อกโก - ซูดาน - ตูนิเซีย - มอริเตเนีย - แอลจีเรีย - อียิปต์ - ลิเบีย - โมร็อกโก - ซูดาน - ตูนิเซีย - มอริเตเนีย

9 แอฟริกากล าง - กาบอง - แองโกลา - แคเมอรูน - สาธารณรัฐคองโก - อิเควทอเรียลกินี - ชาด - เซาตูเมและปรินซิปี - สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง - สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก - กาบอง - แองโกลา - แคเมอรูน - สาธารณรัฐคองโก - อิเควทอเรียลกินี - ชาด - เซาตูเมและปรินซิปี - สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง - สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก ประกอบไปด้วย 9 ประเทศดังนี้

10 แอฟริกา กลาง เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตอนกลางของ ทวีปแอฟริกา การเพาะปลูกพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่างพืช ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง มันสำปะหลัง ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์ม ส่วน การเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าวปาล์มสัตว์ สัตว์เลี้ยง ไก่ โค กระบืออุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตและการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูป อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค ไก่ โค กระบืออุตสาหกรรม การผลิตการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูป อาหารสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตอนกลางของ ทวีปแอฟริกา การเพาะปลูกพืชที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่างพืช ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง มันสำปะหลัง ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าว และปาล์ม ส่วน การเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ ลูกเดือย อ้อย กล้วย ยางพารา ชา กาแฟ โกโก้ มะพร้าวปาล์มสัตว์ สัตว์เลี้ยง ไก่ โค กระบืออุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การผลิตและการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากไม้ แปรรูป อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค ไก่ โค กระบืออุตสาหกรรม การผลิตการกลั่นน้ำมัน เหมืองแร่ เหมืองเพชร โรงเลื่อย สุรา เบียร์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์ไม้ แปรรูป อาหารสินค้าอุปโภคบริโภค

11 ประกอบไปด้วย 5 ประเทศดังนี้ แอฟริกา ใต้ - บอตสวานา - เลโซโท - สวาซิแลนด์ - นามิเบีย - แอฟริกาใต้ - บอตสวานา - เลโซโท - สวาซิแลนด์ - นามิเบีย - แอฟริกาใต้

12 เป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยทะเลทราย และทุ่งหญ้าสะวันนา ประกอบไปด้วยฝั่ง ทะเลและภูเขาสูงประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าคือ ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทองและอีก มากมาย ประเทศที่เจริญมากที่สุกใน ภูมิภาคนี้คือ ประเทศแอฟริกาใต้ อีกทั้งใน ภูมิภาคนี้ยังมีประเทศที่ปกครองโดยระบอบ กษัตริย์ถึง 2 ประเทศด้วยกันคือ ประเทศเล โซโทและประเทศสวาซิแลนด์ทะเลทรายทุ่งหญ้าสะวันนา ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทอง ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเล โซโทประเทศสวาซิแลนด์ เป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยทะเลทราย และทุ่งหญ้าสะวันนา ประกอบไปด้วยฝั่ง ทะเลและภูเขาสูงประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าคือ ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทองและอีก มากมาย ประเทศที่เจริญมากที่สุกใน ภูมิภาคนี้คือ ประเทศแอฟริกาใต้ อีกทั้งใน ภูมิภาคนี้ยังมีประเทศที่ปกครองโดยระบอบ กษัตริย์ถึง 2 ประเทศด้วยกันคือ ประเทศเล โซโทและประเทศสวาซิแลนด์ทะเลทรายทุ่งหญ้าสะวันนา ทองคำขาว เหล็ก เพชร ทอง ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศเล โซโทประเทศสวาซิแลนด์ แอฟริกา ใต้

13 แอฟริกาตะวันตก ประกอบไปด้วย 15 ประเทศดังนี้ - กานา - กินี - กินี - บิสเซา - แกมเบีย - โกตดิวัวร์ - เคป เวิร์ด - เซเนกัล - เซียร์ราลี โอน - โตโก - ไนจีเรีย - ไนเจอร์ - บูร์กิ นาฟาโซ - เบนิน - มาลี - ไลบีเรีย - กานา - กินี - กินี - บิสเซา - แกมเบีย - โกตดิวัวร์ - เคป เวิร์ด - เซเนกัล - เซียร์ราลี โอน - โตโก - ไนจีเรีย - ไนเจอร์ - บูร์กิ นาฟาโซ - เบนิน - มาลี - ไลบีเรีย

14 แอฟริกาตะวันออก ประกอบไปด้วย 17 ประเทศ ดังนี้ - คอโมโรส - เคนยา - จิบูตี - ซิมบับเว - เซเชลส์ - แซมเบีย - โซมาเลีย - แทนซาเนีย - บุรุนดี - มอริเชียส - มาดากัสการ์ - มาลาวี - โมซัมบิก - ยูกันดา - รวันดา - เอธิโอเปีย - เอริเทรีย - คอโมโรส - เคนยา - จิบูตี - ซิมบับเว - เซเชลส์ - แซมเบีย - โซมาเลีย - แทนซาเนีย - บุรุนดี - มอริเชียส - มาดากัสการ์ - มาลาวี - โมซัมบิก - ยูกันดา - รวันดา - เอธิโอเปีย - เอริเทรีย

15 บรรณานุกร ม ออนไลน์เข้าถึงจาก : -http://www.gustotour.com/info_africa/africa.html -http://th.wikipedia.org/wiki/ ออนไลน์เข้าถึงจาก : -http://www.gustotour.com/info_africa/africa.html -http://th.wikipedia.org/wiki/

16 ขอจบการนำเสนอ เรื่อง การแบ่งภูมิภาคของ ทวีปแอฟริกา ไว้เพียงเท่านี้ ค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาค ของทวีป แอฟริกา. สมาชิกในกลุ่ม 1. ด. ช. นพณัฐ พันลุตัน เลขที่ 3 2. ด. ช. อานนท์ นันทจักร เลขที่ 10 3. ด. ญ. ญาณวัฒนา สุวรรณรัตน์ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google