งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศของทวีป ยุโรป. จัดทำโดย ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13 ด. ช. ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด. ช. เสวฏฐวุฒิ เชื้อสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศของทวีป ยุโรป. จัดทำโดย ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13 ด. ช. ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด. ช. เสวฏฐวุฒิ เชื้อสะอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศของทวีป ยุโรป

2 จัดทำโดย ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13 ด. ช. ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด. ช. เสวฏฐวุฒิ เชื้อสะอาด เลขที่ 19 ด. ญ. สุพิชญา เขื่อนศรี เลขที่ 32 ด. ญ. เอื้อการย์ ฟูเจริญ เลขที่ 33 ชั้น 2 / 5

3 ภูมิอากาศของทวีปยุโรป 1. ปัจจัยด้านที่ตั้งเนื้อที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปจะ อยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและบางส่วนจะอยู่ในเขต อากาศหนาวไม่มีส่วนใดอยู่ในเขตอากาศร้อนเลย 2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลจาก ทะเลทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีฝั่งทะเลยาวมาก เทือกเขาส่วนใหญ่ วางตัวแนวตะวันออก - ตะวันตก ไม่เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นทิศทางลมทำให้ทวีป ยุโรปได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างทั่วถึงจึงเป็นทวีป เดียวที่ไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย เขตแห้ง แล้งที่สุดในทวีปยุโรปคือ ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณตอนเหนือของทะเลดำ

4 3. ปัจจัยด้านลมประจำลมประจำตะวันตก พัดมา จากมหาสมุทร แอตแลนติก เข้าสู่ทวีปยุโรป ตลอดปีมีผลทำให้ทวีปยุโรปมีลักษณะอากาศชุ่ม ชื้น 4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติก เหนือ ไหลเลียบฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมี อิทธิพลต่ออุณหภูมิบนพื้นทวีปยุโรป

5 ลักษณะทางภูมิประเทศของ ทวีปยุโรป ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป สามารถแบ่ง ได้เป็น 4 เขต คือ 1. เขตหินเก่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งถูกธารน้ำแข็ง กัดเซาะจนสึกกร่อน และพังทลายจนกลายเป็นที่ราบ สูง ทำให้มี ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมาก เรียกว่า ฟย อร์ด เทือกเขาหินเก่าที่สำคัญ คือ 1.1 เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย 1.2 เทือกเขาแกรมเพียน ในสกอตแลนด์

6 2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง เป็นเขตที่ราบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปมีประชากร อาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ที่ราบด้านตะวันตก ของประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ที่ราบ ภาคเหนือของเยอรมนี โปแลนด์ ที่ราบบริเวณตอน ใต้ของสหราชอาณาจักร เป็นเขตที่มีความสำคัญมากทางด้านเศรษฐกิจ มีดิน อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำสำคัญ ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำลัวร์ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ บริเวณแม่น้ำรูห์ในเขตประเทศเยอรมนีเป็นแหล่ง ถ่านหิน ที่สำคัญของยุโรป ที่ราบริมทะเลบอลติกในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ ประกอบด้วยหินเปลือกโลกที่มีอายุเก่าแก่ ที่สุด เรียกว่า บอลติกชิลด์ (Baltic Shield)

7 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง เป็นที่ราบสูงและเนินเขาเตี้ยๆ เกิดจากการ สึก กร่อนพังทลาย ได้แก่ เมเซต้า ที่ราบสูงใน ภาคกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย มัสซิฟ ซองตรัล ( Massif Central ) ที่ราบสูง ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส ป่าดำ ( Black Forest ) ที่ราบสูงตอนกลาง และ ภาคใต้ของประเทศเยอรมนี โบฮีเมีย ( Bohemia ) ที่ราบสูงระหว่างพรมแดน ประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐ เช็กและ สาธารณรัฐสโลวัก

8 4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้ เกิดจาการโก่งตัวของผิวโลก ได้แก่ เทือกเขาพีเรนีสซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ ฝรั่งเศสและ ประเทศสเปน เทือกเขาแอลป์ ทอดแนวจากตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศฝรั่งเศส ผ่านเข้าไปในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ยอดเขาสำคัญของเทือกนี้ คือ มองบลังค์ เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน เทือกเขาคอเคซัส อยู่ระหว่างทะเลดำ และ ทะเลสาบแคสเปียนมียอดเขา สูงที่สุดในโลก คือ เอลบรูซ ( Elbrus )


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศของทวีป ยุโรป. จัดทำโดย ด. ช. วชิรพงษ์ อังสนานันท์ เลขที่ 13 ด. ช. ศุภชวิศ ทาแกง เลขที่ 17 ด. ช. เสวฏฐวุฒิ เชื้อสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google