งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ฉัตริน ปันเมา ม.2/4 เลขที่ 3 ด. ช. สมโชค วชิรวัฒนกุล ม.2/4 เลขที่ 13 ด. ญ. ครองขวัญ อุ่นหน้อย ม.2/4 เลขทึ่ 17 ด. ญ. แพรวา นาเมืองรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ฉัตริน ปันเมา ม.2/4 เลขที่ 3 ด. ช. สมโชค วชิรวัฒนกุล ม.2/4 เลขที่ 13 ด. ญ. ครองขวัญ อุ่นหน้อย ม.2/4 เลขทึ่ 17 ด. ญ. แพรวา นาเมืองรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย ด. ช. ฉัตริน ปันเมา ม.2/4 เลขที่ 3 ด. ช. สมโชค วชิรวัฒนกุล ม.2/4 เลขที่ 13 ด. ญ. ครองขวัญ อุ่นหน้อย ม.2/4 เลขทึ่ 17 ด. ญ. แพรวา นาเมืองรักษ์ ม.2/4 เลขที่ 25 ด. ญ. อภิษฏา นันทมิตร ม.2/4 เลขที่ 31

3 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรปค่อนข้างอุดม สมบูรณ์และมีคุณค่า ดังนี้

4 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้สำคัญของยุโรป ได้แก่ ป่าไม้ ผลัดใบ และป่าสน ได้แก่ ต้น เฟอร์ สปรูซ ลาช บีช แอช ไพน์ อยู่ทางตอน เหนือของทวีปแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในเขต ประเทศฟินแลนด์ ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ นอกจากนั้นก็มีในแถบยุโรป ตะวันออก ในเขตประเทศสหพันธรัฐ รัสเซีย ยูเครน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ของยุโรปมีสัดส่วนของ พื้นที่ป่าไม้น้อย เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

5 ทรัพยากรแร่ธาตุ การที่ยุโรปมีทรัพยากรธรรมชาติ กระจายอยู่ทั่วทั้งทวีป และบางชนิดก็มีอยู่อย่างอุดม สมบูรณ์ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่

6 ถ่านหิน แหล่งใหญ่ในเกาะบริเตนใหญ่ของสหราช อาณาจักร ตอนเหนือของฝรั่งเศสติดต่อไปถึงเบล เยี่ยม เยอรมนี ตอนใต้ของโปแลนด์ เขตดอนบาสข องสหพันธรัฐรัสเซีย

7 เหล็ก พบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนกลางของอังกฤษ แคว้นลอว์เรน ของฝรั่งเศส ตอนเหนือและตอนกลางของสวีเดน ตอนกลาง ของสเปน ยูเครน สังกะสี พบมากใน เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ และอิตาลี บอกไซด์ แหล่งสำคัญอยู่ใน ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรีย บอสเนีย และเฮอร์เชโกวินา กรีซ ทองแดง ส่วนใหญ่จะอยู่ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ใน เขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ทางตะวันตกของ ฟินแลนด์ สเปน และยูโกสลาเวีย สำหรับแร่ธาตุที่มีปริมาณมากรอง ๆ ลงมา ได้แก่ แร่ใย หิน แกรไฟต์ ตะกั่ว เงิน ยูเรเนียม พลวง โคร ไมต์ แมกนีเซียม และนิกเกิล คนงานเหมืองกำลังขุดถ่าน หินจากใต้ดิน

8 ทรัพยากรพลังงาน นอกจากถ่านหินแล้ว พลังงานสำคัญในยุโรปได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม แหล่งสำคัญจะอยู่ในเขต ทะเลเหนือเขตประเทศ อังกฤษ สกอตแลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนีย และสหพันธรัฐรัสเซีย การวางท่อส่งก๊าซข้ามช่องแคบซิ ซิลี เรือวางท่อชื่อ

9 ก๊าซธรรมชาติ ส่วนมากอยู่ในเขตยุโรป ตะวันตก ในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ( ทาง เหนือ ) และฮังการี ( ทางตะวันออก ) ไฟฟ้าพลังน้ำ แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ สำคัญของยุโรปจะอยู่ในเขตประเทศที่การอุตสาหกรรม ค่อนข้างขยายตัว มาก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเ ดน และสหพันธรัญรัสเซีย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ฉัตริน ปันเมา ม.2/4 เลขที่ 3 ด. ช. สมโชค วชิรวัฒนกุล ม.2/4 เลขที่ 13 ด. ญ. ครองขวัญ อุ่นหน้อย ม.2/4 เลขทึ่ 17 ด. ญ. แพรวา นาเมืองรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google