งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ ๑ เกาะหมาก ให้กับประเทศ อังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ ๑ เกาะหมาก ให้กับประเทศ อังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ครั้งที่ ๑ เกาะหมาก ให้กับประเทศ อังกฤษ

13 ครั้งที่ ๒ มะริด, ทวาย, ตะนาวศรี สูญเสียให้กับ พม่า

14 ครั้งที่ ๓ บันทาย มาศ สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

15 ครั้งที่ ๔ แสนหวี, เมืองพง, เชียงตุง สูญเสียให้กับ พม่า

16 ครั้งที่ ๕ รัฐเป รัค สูญเสียให้กับ อังกฤษ

17 ครั้งที่ ๖ สิบสอง ปันนา สูญเสีย ให้กับจีน

18 ครั้งที่ ๗ เขมร และเกาะ อีก ๖ เกาะ สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

19 ครั้งที่ ๘ สิบสอง จุไท สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

20 ครั้งที่ ๙ ฝั่งซ้ายแม่น้ำ สาละวิน สูญเสียให้กับ อังกฤษ

21 ครั้งที่ ๑๐ ประเทศ ลาว สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

22 ครั้งที่ ๑๑ ฝั่งขวาแม่น้ำ โขง สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

23 ครั้งที่ ๑๒ พระตะบอง, เสียมราฐ, ศรีโสภณ สูญเสียให้กับ ฝรั่งเศส

24 ครั้งที่ ๑๓ รัฐกลันตัน, ตรังกานู, ไทรบุรี, ปริส สูญเสียให้กับ อังกฤษ

25 ครั้งที่ ๑๔ เขาพระวิหาร สูญเสียให้กับ เขมร

26

27

28

29 รวม ๑๔ ครั้ง ที่สูญเสีย

30

31

32

33

34

35

36 นางสายพิน วงษารัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับ การกระจายอำนาจ


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ ๑ เกาะหมาก ให้กับประเทศ อังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google