งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปแอฟริกา. สมาชิก ๑. ด. ช. ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม. ๒ / ๔ ๒. ด. ช. วุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ ๑๒ ม. ๒ / ๔ ๓. ด. ญ. ฐิติมา สุทธสาส์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปแอฟริกา. สมาชิก ๑. ด. ช. ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม. ๒ / ๔ ๒. ด. ช. วุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ ๑๒ ม. ๒ / ๔ ๓. ด. ญ. ฐิติมา สุทธสาส์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปแอฟริกา

2 สมาชิก ๑. ด. ช. ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม. ๒ / ๔ ๒. ด. ช. วุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ ๑๒ ม. ๒ / ๔ ๓. ด. ญ. ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ ๑๙ ม. ๒ / ๔ ๔. ด. ญ. ภัทรวดี แก้วเป็งจันทร์ เลขที่๒๖ ม. ๒ / ๔ ๕. ด. ญ. อรุณวรรณ ผ่านสุวรรณ เลขที่๓๓ ม. ๒ / ๔

3 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกามี อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรจำนวน มากยังไม่ได้รับการบุกเบิกนำขึ้นมาใช้ เรา สามารถจำแนกประเภทของทรัพยากร ได้ ดังนี้

4 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของแอฟริกามี พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่ทวีป โดยมีป่าดงดิบอยู่ทาง บริเวณเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำคองโก และป่าไม้ในเขตอบอุ่นอยู่ทางภาคตะวันตก และตะวันออกของทวีปป่าไม้ส่วนใหญ่มักถูก ตัดโค่นเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูก มากกว่าจะใช้ ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง ไม้สำคัญของแอฟริกา ได้แก่ มะฮอก กะนี แอวอดิเร - อิโรโคโอคูเม และลิมบา

5 ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกามีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด คือ ทองคำและเพชร นอกจากนี้ยังมี ทองแดง แมงกานีส ทังสแตน ฟอสเฟต เหล็ก ยูเร - เนีย ดีบุก บอกไซต์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ จำหน่ายเป็นสินค้าออกที่สำคัญ แต่แร่ธาตุที่ มีความสำคัญแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ยังขาดแคลนอยู่คือ สังกะสี ตะกั่ว ถ่านหิน วุลแฟรม

6 ทรัพยากรพลังงาน สำหรับน้ำมันปิโตรเลียม ทวีปแอฟริกาจะ มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขต ประเทศอียิปต์ แอลจีเรีย ลิเบีย ไนจีเรีย โมร็อกโก ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปจำหน่ายเป็น สินค้าออกในรูปของน้ำมันดิบ สำหรับ พลังงานน้ำมักจะนำไปใช้หมุนกังหันผลิต พลังงานกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง โดยมาก จะอยู่ในประเทศ อียิปต์ ยูกันดา เคนยา แทนซาเนีย

7 ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ อย่างชุกชุมแม้แต่ใน ทะเลทราย ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรด สิงโต เสือดาว ช้าง หมาไน ละมั่ง นกและ แมลงต่างๆ อีกนับพันชนิด ปัจจุบันถึงแม้ จำนวนสัตว์ป่าจะลดน้อยลงเพราะถูกล่า แต่ เมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ ยังนับว่ามีอยู่มาก โดยเฉพาะในแถบตอนกลางของทวีป

8 บรรณานุกรม ออนไลน์ เข้าถึง :http://www.thaigoodview.com/library/teac hershow/nongkhai/thanagorn_n/thanagorn02/se c04p05.html:2553http://www.thaigoodview.com/library/teac hershow/nongkhai/thanagorn_n/thanagorn02/se c04p05.html ออนไลน์ เข้าถึง :http://wastana.212cafe.com/archive/2008- 10-17/5:2553http://wastana.212cafe.com/archive/2008- 10-17/5


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติ ทวีปแอฟริกา. สมาชิก ๑. ด. ช. ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม. ๒ / ๔ ๒. ด. ช. วุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ ๑๒ ม. ๒ / ๔ ๓. ด. ญ. ฐิติมา สุทธสาส์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google