งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติทวีปแอฟริกา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรัพยากรธรรมชาติทวีปแอฟริกา
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติทวีปแอฟริกา

2 สมาชิก ๑.ด.ช.ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม.๒/๔
๑.ด.ช.ณัฐณรงค์ ประสมทรัพย์ เลขที่ ๕ ม.๒/๔ ๒.ด.ช.วุฒิไกร วิชัยเลิศ เลขที่ ๑๒ ม.๒/๔ ๓.ด.ญ.ฐิติมา สุทธสาส์น เลขที่ ๑๙ ม.๒/๔ ๔.ด.ญ.ภัทรวดี แก้วเป็งจันทร์ เลขที่๒๖ ม.๒/๔ ๕.ด.ญ.อรุณวรรณ ผ่านสุวรรณ เลขที่๓๓ ม.๒/๔

3 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกามีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  และทรัพยากรจำนวนมากยังไม่ได้รับการบุกเบิกนำขึ้นมาใช้  เราสามารถจำแนกประเภทของทรัพยากรได้  ดังนี้

4 ทรัพยากรป่าไม้ อิโรโคโอคูเม และลิมบา
ป่าไม้ของแอฟริกามี พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 1ใน 6 ของพื้นที่ทวีป โดยมีป่าดงดิบอยู่ทางบริเวณเส้นศูนย์สูตรตามลุ่มแม่น้ำคองโกและป่าไม้ในเขตอบอุ่นอยู่ทางภาคตะวันตกและตะวันออกของทวีปป่าไม้ส่วนใหญ่มักถูกตัดโค่นเพื่อนำพื้นที่มาใช้ในการเพาะปลูกมากกว่าจะใช้ ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรงไม้สำคัญของแอฟริกา  ได้แก่  มะฮอกกะนี  แอวอดิเร-   อิโรโคโอคูเม  และลิมบา

5 ทรัพยากรแร่ธาตุ ทวีปแอฟริกามีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิด คือ ทองคำและเพชร นอกจากนี้ยังมีทองแดง แมงกานีส ทังสแตน  ฟอสเฟต  เหล็ก  ยูเร-เนีย  ดีบุก  บอกไซต์  ซึ่งล้วนแล้วแต่จำหน่ายเป็นสินค้าออกที่สำคัญ  แต่แร่ธาตุที่มีความสำคัญแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนอยู่คือ สังกะสี  ตะกั่ว  ถ่านหิน  วุลแฟรม

6 ทรัพยากรพลังงาน  สำหรับน้ำมันปิโตรเลียม ทวีปแอฟริกาจะมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเขตประเทศอียิปต์ แอลจีเรีย  ลิเบีย ไนจีเรีย โมร็อกโก  ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปจำหน่ายเป็นสินค้าออกในรูปของน้ำมันดิบ  สำหรับพลังงานน้ำมักจะนำไปใช้หมุนกังหันผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง  โดยมากจะอยู่ในประเทศอียิปต์  ยูกันดา  เคนยา  แทนซาเนีย

7 ทรัพยากรสัตว์ป่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมแม้แต่ใน ทะเลทราย ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรด สิงโต เสือดาว ช้าง หมาไน ละมั่ง นกและแมลงต่างๆ อีกนับพันชนิด ปัจจุบันถึงแม้จำนวนสัตว์ป่าจะลดน้อยลงเพราะถูกล่า แต่เมื่อเทียบกับทวีปอื่น ๆ ยังนับว่ามีอยู่มากโดยเฉพาะในแถบตอนกลางของทวีป

8 บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึง:http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nongkhai/thanagorn_n/thanagorn02/sec04p05.html:2553 ออนไลน์เข้าถึง:http://wastana.212cafe.com/archive/ /5:2553


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติทวีปแอฟริกา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google