งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะ ภูมิอากาศ ของทวีป ยุโรป. สมาชิกกลุ่ม 4 ด. ช. กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1 ด. ช. อัฐพงษ์ ธิยะคำ ม.2/4 เลขที่ 15 ด. ญ. เพ็ญพิชชา รัตนโกเศศ ม.2/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะ ภูมิอากาศ ของทวีป ยุโรป. สมาชิกกลุ่ม 4 ด. ช. กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1 ด. ช. อัฐพงษ์ ธิยะคำ ม.2/4 เลขที่ 15 ด. ญ. เพ็ญพิชชา รัตนโกเศศ ม.2/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะ ภูมิอากาศ ของทวีป ยุโรป

2 สมาชิกกลุ่ม 4 ด. ช. กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1 ด. ช. อัฐพงษ์ ธิยะคำ ม.2/4 เลขที่ 15 ด. ญ. เพ็ญพิชชา รัตนโกเศศ ม.2/4 เลขที่ 24 ด. ญ. อภิสรา สายบุญรอด ม.2/4 เลขที่ 32

3 คำนำ งานนำเสนอเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคม ศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งทางผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ ความรู้แก่ผู้ที่ได้มาศึกษาในเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของ ยุโรป และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการ เรียนได้ ทางเราหวังว่างานนำเสนอเรื่องนี้จะสามารถเพิ่ม เกร็ดความรู้ให้แก่คณะครู หรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้มาอ่านไม่ มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย คณะ ผู้จัดทำ

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะ ภูมิอากาศของทวีปยุโรป 1. ปัจจัยด้านที่ตั้งเนื้อที่ส่วนใหญ่ของทวีป ยุโรปจะอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและบางส่วน จะอยู่ในเขตอากาศหนาวไม่มีส่วนใดอยู่ใน เขตอากาศร้อนเลย 2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศและ อิทธิพลจากทะเลทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีฝั่ง ทะเลยาวมาก เทือกเขาส่วนใหญ่ วางตัว แนวตะวันออก - ตะวันตก ไม่เป็นอุปสรรคใน การขวางกั้นทิศทางลมทำให้ทวีปยุโรป ได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างทั่วถึงจึงเป็น ทวีปเดียวที่ไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบ ทะเลทราย เขตแห้งแล้งที่สุดในทวีปยุโรป คือ ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณตอนเหนือ ของทะเลดำ

5 3. ปัจจัยด้านลมประจำลมประจำตะวันตก พัดมาจากมหาสมุทร แอตแลนติก เข้าสู่ ทวีปยุโรปตลอดปีมีผลทำให้ทวีปยุโรปมี ลักษณะอากาศชุ่มชื้น 4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำกระแสน้ำอุ่น แอตแลนติกเหนือ ไหลเลียบฝั่งด้าน ตะวันตกของทวีปมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิบน พื้นทวีปยุโรป

6 ลักษณะภูมิอากาศของทวีป ยุโรป แบ่งออกเป็น 7 เขต 1. ลักษณะอากาศแบบทุนดรา ( Tundra Climate ) เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดมากในฤดูหนาว เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะอากาศแบบ ขั้วโลก ( Arctic Climate ) เป็นเขตที่มี อากาศหนาวจัดยาวนาน พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ มอส ตะไคร่น้ำ สาหร่ายเขตอากาศนี้ ได้แก่ชายฝั่งภาคเหนือของคาบสมุทร สแกนดิเนเวียและชายฝั่ง มหาสมุทรอาร์กติก

7 2. ลักษณะอากาศแบบไทกา ( Taiga Climate ) เป็นบริเวณที่มีอากาศ หนาวเย็น เรียกอีกอย่าง หนึ่ง ว่าลักษณะอากาศแบบกึ่งขั้วโลก ( Subarctic Climate ) มีฤดูร้อนยาวนานมากกว่าเขตอากาศแบบ ทุนดรา พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าสน หรือป่าไทกา ได้แก่บริเวณประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 3. ลักษณะอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่ง ตะวันตก ( MarineWestcoast Climate ) มีลักษณะ อากาศอบอุ่นชุ่มชื้นมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี คือบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียมและตอนเหนือของ ประเทศเยอรมนี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ ผลัดใบผสมกับป่าสน

8 4. ลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภาคพื้นทวีป ( Humid Continental- Climate ) ได้แก่บริเวณตอนกลาง ของยุโรปภาคกลางและภาคใต้ของ รัสเซียพืชพรรณธรรมชาติเป็น ป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน 5. ลักษณะอากาศแบบชื้นกึ่งร้อน ( Humid Subtropic Climate ) ได้แก่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป ตอนเหนือและตอนกลางของคาบสมุทร บอลข่าน ฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด ได้รับ อิทธิพล จากทะเลจึงทำให้มีฝนตกชุก ตลอดปี ไม่มีฤดูแล้งที่เด่นชัด

9 6. ลักษณะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ( Mediteranean Climate ) มีอากาศอบอุ่น ฝนตกชุกในฤดูหนาวฤดูร้อน อากาศร้อนจัด เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติ ที่สำคัญคือ คอร์ก โอ๊ค ไม้พุ่มมีหนาม ส้ม องุ่น มะกอก มะนาได้แก่บริเวณคาบสมุทร อิตาลี ภาคใต้ของสเปน ฝรั่งเศส 7. ลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่ง ทะเลทรายเขตอบอุ่น ได้แก่ตอนเหนือของทะเลดำ ซึ่งเป็นแหล่ง ดินดีเป็นเขตปลูกข้าวสาลี พืชพรรณ ธรรมชาติเป็น ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe)

10 บรรณานุกรม http://writer.dek- d.com/phiriya/writer/view.php?id=539 547 http://202.143.144.83/~natty/europe/europe_climate.htm

11 ขอบคุณ ค่ะ / ครับ....


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะ ภูมิอากาศ ของทวีป ยุโรป. สมาชิกกลุ่ม 4 ด. ช. กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1 ด. ช. อัฐพงษ์ ธิยะคำ ม.2/4 เลขที่ 15 ด. ญ. เพ็ญพิชชา รัตนโกเศศ ม.2/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google