งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

2 สมาชิกกลุ่ม 4 ด.ช.กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1
ด.ช.กานต์ สิงห์ไชย ม.2/4 เลขที่ 1 ด.ช.อัฐพงษ์ ธิยะคำ ม.2/4 เลขที่ 15 ด.ญ.เพ็ญพิชชา รัตนโกเศศ ม.2/4 เลขที่ 24 ด.ญ.อภิสรา สายบุญรอด ม.2/4 เลขที่ 32

3 คำนำ งานนำเสนอเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งทาง ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้มาศึกษาในเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของยุโรป และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในการเรียนได้ ทางเราหวังว่างานนำเสนอ เรื่องนี้จะสามารถเพิ่มเกร็ดความรู้ให้แก่คณะครู หรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้มาอ่านไม่มากก็ น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย คณะผู้จัดทำ

4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป
1. ปัจจัยด้านที่ตั้งเนื้อที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปจะอยู่ในเขต อากาศอบอุ่นและบางส่วนจะอยู่ในเขตอากาศหนาวไม่มีส่วนใด อยู่ในเขตอากาศร้อนเลย 2. ปัจจัยด้านลักษณะภูมิประเทศและอิทธิพลจากทะเลทวีปยุโรป เป็นทวีปที่มีฝั่งทะเลยาวมาก เทือกเขาส่วนใหญ่ วางตัวแนว ตะวันออก -ตะวันตก ไม่เป็นอุปสรรคในการขวางกั้นทิศทางลม ทำให้ทวีปยุโรปได้รับอิทธิพลจากทะเลอย่างทั่วถึงจึงเป็นทวีป เดียวที่ไม่มีอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย เขตแห้งแล้งที่สุดใน ทวีปยุโรปคือ ทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณตอนเหนือของทะเลดำ

5 3. ปัจจัยด้านลมประจำลมประจำตะวันตก พัดมาจากมหาสมุทร แอตแลนติก เข้าสู่ทวีปยุโรปตลอดปีมีผลทำให้ทวีปยุโรปมี ลักษณะอากาศชุ่มชื้น 4. ปัจจัยด้านกระแสน้ำกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลเลียบ ฝั่งด้านตะวันตกของทวีปมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิบนพื้นทวีปยุโรป

6 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 7 เขต
ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป แบ่งออกเป็น 7 เขต 1. ลักษณะอากาศแบบทุนดรา ( Tundra Climate ) เป็นเขตที่มีอากาศหนาวจัดมากในฤดูหนาวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะอากาศแบบขั้วโลก ( Arctic Climate ) เป็นเขตที่มีอากาศ หนาวจัดยาวนาน พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ มอส ตะไคร่น้ำ สาหร่ายเขตอากาศนี้ได้แก่ชายฝั่งภาคเหนือของคาบสมุทร สแกนดิเนเวียและชายฝั่ง มหาสมุทรอาร์กติก

7 2. ลักษณะอากาศแบบไทกา ( Taiga Climate ) เป็นบริเวณที่มีอากาศ หนาวเย็น เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าลักษณะอากาศแบบกึ่งขั้วโลก ( Subarctic Climate ) มีฤดูร้อนยาวนานมากกว่าเขตอากาศแบบทุนดรา พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าสน หรือป่าไทกา ได้แก่บริเวณประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 3.ลักษณะอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ( MarineWestcoast Climate ) มีลักษณะอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นมีฝนตก สม่ำเสมอตลอดปี คือบริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียมและตอน เหนือของประเทศเยอรมนี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบผสม กับป่าสน

8 4. ลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
ภาคพื้นทวีป ( Humid Continental- Climate ) ได้แก่บริเวณตอนกลาง ของยุโรปภาคกลางและภาคใต้ของ รัสเซียพืชพรรณธรรมชาติเป็น ป่าไม้ผลัดใบผสมกับป่าสน 5. ลักษณะอากาศแบบชื้นกึ่งร้อน ( Humid Subtropic Climate ) ได้แก่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปตอนเหนือและตอนกลาง ของคาบสมุทรบอลข่าน ฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด ได้รับอิทธิพล จากทะเลจึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี ไม่มีฤดูแล้งที่เด่นชัด

9 6.ลักษณะอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ( Mediteranean Climate ) มีอากาศอบอุ่น ฝนตกชุกในฤดูหนาวฤดูร้อนอากาศร้อนจัด เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตก พืชพรรณธรรมชาติ ที่สำคัญคือ คอร์ก โอ๊ค ไม้พุ่มมีหนาม ส้ม องุ่น มะกอก มะนา ได้แก่บริเวณคาบสมุทรอิตาลี ภาคใต้ของสเปน ฝรั่งเศส 7.ลักษณะอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายเขตอบอุ่น ได้แก่ตอนเหนือของทะเลดำ ซึ่งเป็นแหล่งดินดีเป็นเขตปลูกข้าว สาลี พืชพรรณธรรมชาติเป็น ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe)

10 บรรณานุกรม http://writer.dek-d.com/phiriya/writer/view.php?id=539547

11 ขอบคุณ ค่ะ/ครับ....


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google