งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. คำนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม เพื่อ เป็นสือในเรื่องภูมิภาคของทวีปยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์แก่ผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. คำนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม เพื่อ เป็นสือในเรื่องภูมิภาคของทวีปยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์แก่ผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป

2 คำนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม เพื่อ เป็นสือในเรื่องภูมิภาคของทวีปยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์แก่ผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไป ถ้า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย จัดทำโดย คณะจัดทำกลุ่ม 2

3 รู้จักทวีปยุโรป ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดน ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เร เนียน และทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขาอูราล และทะเลแคสเปียน ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร. กม. เล็กที่สุดเป็น อันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวน ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและ ทวีปแอฟริกาแบ่งภูมิภาคของทวีปยุโรปได้

4 1. ยุโรปเหนือ ภูมิภาคยุโรปเหนือประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ - 71 องศาเหนือ ประกอบไปด้วยประเทศนอร์เวย์ ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ ไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปี พ. ศ. 2541 มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน มี พื้นที่ทั้งหมด 1,502,7863 ตารางกิโลเมตร สำหรับ ภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวก สแกนดิเนเวีย ( ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษ และบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ )

5 ยุโรปตะวันออกมีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูดที่ 40 - 53 องศาเหนือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ สภาพ ความเป็นอยู่เป็นแบบชนบท ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรป ตะวันออกในอดีต ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยบ้างแล้ว ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้คือศาสนาคริสต์ ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์และกลุมสลาโวนิก 3. ยุโรปตะวันออก

6 2. ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ และ มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่ง ทำให้ดินแดนยุโรตะวันตกนี้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไม่ ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศ สูงและอุณหภูมิหน้าหนาวไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตรภาษาในภูมิภาค นี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษา ฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษา เยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษา สวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์ และ โรมันคาทอลิก ความแตกต่างของประเทศในยุโรป ตะวันตกกับยุโรปตะวันออกคือระบอบการปกครองและ การเมืองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศที่มักจะ กล่าวถึงว่าเป็นประเทศในยุโรปตะวันตก ได้แก่ ฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เป็นต้น

7 4. ยุโรปใต้ ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งมีดินแดน ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทร ใหญ่ 3 คาบสมุทรคือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทร อิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศา เหนือถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสาย เมดิเตอร์เรเนียนประกอบไปด้วย 15 ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น แอลเบเนีย อันดอร์ราโครเอเชีย

8

9 จัดทำโดย เด็กชาย คุณากร ชัยปราณี เลขที่ 4 เด็กชาย อภิวัฒน์ วุฒิชมพู เลขที่ 16 เด็กหญิง ธนพร มงคล เลขที่ 22 เด็กหญิง พุธิตา สุภาอินทร์ เลขที่ 26 เด็กหญิง ศุภางค์ กันธิยะ เลขที่ 30

10 :]] บรรณานุกรม ออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B 8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B 8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0 %B8%A3%E0%B8%9B รูปภาพออนไลน์เข้าถึงได้จาก http://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0 %B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9 B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8 %9B&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi http://www.google.co.th/images?hl=th&q=%E0%B8%A0%E0 %B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9 B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8 %9B&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งภูมิภาคของทวีป ยุโรป. คำนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคม เพื่อ เป็นสือในเรื่องภูมิภาคของทวีปยุโรปมีจุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์แก่ผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google