งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่มสัตว์น้ำ 5510610214 นาย ณัฐวุฒิ คงนุ่น 5510610026 น. ส. ฐิตินันท์ ก๊กใหญ่ 5510610051 น. ส. นูรีซา เหมยา 5510610101 น. ส. วิลัยพร เส้งวุ่น 5510610172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่มสัตว์น้ำ 5510610214 นาย ณัฐวุฒิ คงนุ่น 5510610026 น. ส. ฐิตินันท์ ก๊กใหญ่ 5510610051 น. ส. นูรีซา เหมยา 5510610101 น. ส. วิลัยพร เส้งวุ่น 5510610172."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่มสัตว์น้ำ 5510610214 นาย ณัฐวุฒิ คงนุ่น 5510610026 น. ส. ฐิตินันท์ ก๊กใหญ่ 5510610051 น. ส. นูรีซา เหมยา 5510610101 น. ส. วิลัยพร เส้งวุ่น 5510610172 น. ส. จริยา อุทุมพร

2  เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผัก ที่สะอาดเป็นอาหาร

3  ช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการ เติบโตของพืช แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม  พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อย กว่าเดิม และบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ให้ผล กำไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น  เพราะการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดใน ดิน ไม่มีวัชพืช และไม่ต้องจัดการดิน ขณะที่ใช้พื้นที่ จำกัด  มีการใช้น้ำน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวน น้ำแบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้ำ  ช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการ เติบโตของพืช แทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิม  พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากในเวลาที่น้อย กว่าเดิม และบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วย ให้ผล กำไรแก่เกษตรกรได้มากขึ้น  เพราะการปลูกที่ไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดใน ดิน ไม่มีวัชพืช และไม่ต้องจัดการดิน ขณะที่ใช้พื้นที่ จำกัด  มีการใช้น้ำน้อยมาก เพราะมีการใช้ภาชนะหรือระบบวน น้ำแบบปิด เพื่อหมุนเวียนน้ำ

4 ข้อดี 1. ใช้น้ำและปุ๋ยน้อยกว่าการปลูกพืชในดิน 2. ใช้แรงงานน้อยกว่าการเพาะปลูกแบบธรรมดา 3. สามารถปลูกพืชในปริมาณที่มีความหนาแน่นสูงกว่า การเพาะปลูกแบบธรรมดา เพราะมีการให้สารละลาย ธาตุอาหารที่เพียงพอ 4. สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของราก เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีกว่าการปลูกในดิน

5 ข้อเสีย 1. การลงทุนจะสูงกว่าการปลูกพืชในดิน มาก 2. ต้องใช้ประสบการณ์ตลอดจนการดูแลเอา ใจใส่ใกล้ชิดมากกว่าการปลูกพืชในดิน 3. มีความเสี่ยงต่อโรคในน้ำค่อนข้างมาก 4. ไม่สามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ และยังทำให้ พืชขาดจุลินทรีย์ในดินบางชนิดที่อยู่รอบๆ รากพืช


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่มสัตว์น้ำ 5510610214 นาย ณัฐวุฒิ คงนุ่น 5510610026 น. ส. ฐิตินันท์ ก๊กใหญ่ 5510610051 น. ส. นูรีซา เหมยา 5510610101 น. ส. วิลัยพร เส้งวุ่น 5510610172.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google