งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ

2 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.

3 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย

4 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize

5 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize ข้อจำกัด

6 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize ข้อจำกัด อสมการข้อจำกัดมีเครื่องหมาย ≥ เช่น 2x1 + 6 x2 ≥ 15

7 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize ข้อจำกัด อสมการข้อจำกัดมีเครื่องหมาย ≥ เช่น 2x1 + 6 x2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s1 ในอสมการ 2x1 + 6 x2 - s1 = 15

8 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize ข้อจำกัด อสมการข้อจำกัดมีเครื่องหมาย ≥ เช่น 2x1 + 6 x2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s1 ในอสมการ ถ้า x1 = 0 , x2 = 0 ทำให้ s1= -15 2x1 + 6 x2 - s1 = 15

9 ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P.
เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการเชิงเส้น L.P. เป้าหมาย Minimize ข้อจำกัด อสมการข้อจำกัดมีเครื่องหมาย ≥ เช่น 2x1 + 6 x2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s1 ในอสมการ ถ้า x1 = 0 , x2 = 0 ทำให้ s1= -15 2x1 + 6 x2 - s1 = 15 บวกตัวแปรเทียม A ในสมการ 2x1 + 6 x2 - s1 + A = 15

10 พยายามหน่อยครับ

11 พยายามหน่อยครับ

12 พยายามหน่อยครับ

13 พยายามหน่อยครับ

14

15

16 พยายามหน่อยครับ

17 พยายามหน่อยครับ

18 พยายามหน่อยครับ

19

20

21

22

23 พยายามหน่อยครับ

24 พยายามหน่อยครับ

25 พยายามหน่อยครับ

26 พยายามหน่อยครับ

27 พยายามหน่อยครับ

28 พยายามหน่อยครับ

29

30

31 พยายามหน่อยครับ

32 พยายามหน่อยครับ

33 พยายามหน่อยครับ

34


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google