งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ. เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ. เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ

2 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P.

3 เทคนิคบิกเอ็ม เป้าหมา ย

4 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze

5 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze ข้อจำกั ด

6 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze ข้อจำกั ด อสมการข้อจำกัดมี เครื่องหมาย ≥ เช่น 2x 1 + 6 x 2 ≥ 15

7 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze ข้อจำกั ด อสมการข้อจำกัดมี เครื่องหมาย ≥ เช่น 2x 1 + 6 x 2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s 1 ในอสมการ - s 1 2x 1 + 6 x 2 - s 1 = 15

8 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze ข้อจำกั ด อสมการข้อจำกัดมี เครื่องหมาย ≥ เช่น 2x 1 + 6 x 2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s 1 ในอสมการ - s 1 2x 1 + 6 x 2 - s 1 = 15 ถ้า = 0 ทำให้ s 1 = -15 ถ้า x 1 = 0, x 2 = 0 ทำให้ s 1 = -15

9 เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P. เป้าหมา ย Minimi ze ข้อจำกั ด อสมการข้อจำกัดมี เครื่องหมาย ≥ เช่น 2x 1 + 6 x 2 ≥ 15 ลบด้วยตัวแปรเกิน s 1 ในอสมการ - s 1 2x 1 + 6 x 2 - s 1 = 15 ถ้า = 0 ทำให้ s 1 = -15 ถ้า x 1 = 0, x 2 = 0 ทำให้ s 1 = -15 บวกตัวแปรเทียม A ใน สมการ - s 1 + A 2x 1 + 6 x 2 - s 1 + A = 15

10 พยายามหน่อยครับ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคบิกเอ็ม เพลิฬ สายปาระ. เทคนิคบิกเอ็ม ปัญหากำหนดการ เชิงเส้น L.P.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google