งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.20. วิธีทำ สินค้าทั้งหมดของ โรงงาน ตัวอย่างที่ 2.20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.20. วิธีทำ สินค้าทั้งหมดของ โรงงาน ตัวอย่างที่ 2.20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.20

2 วิธีทำ สินค้าทั้งหมดของ โรงงาน ตัวอย่างที่ 2.20

3 วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.20

4 วิธีทำ B1B1 25 % ตัวอย่างที่ 2.20

5 วิธีทำ B1B1 25 % B2B2 35 % ตัวอย่างที่ 2.20

6 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % ตัวอย่างที่ 2.20

7 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด ตัวอย่างที่ 2.20

8 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด 1%1% ตัวอย่างที่ 2.20

9 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด 1%1% 2%2% ตัวอย่างที่ 2.20

10 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด 1%1% 2%2% 2.5 % ตัวอย่างที่ 2.20

11 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ตัวอย่างที่ 2.20

12 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % A : สินค้า ชำรุด 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

13 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

14 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) P(Al B 1 ) P( B 1 ) ตัวอย่างที่ 2.20

15 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) ตัวอย่างที่ 2.20

16 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) P(Al B 3 ) P( B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

17 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) =(1%)(25%)+(2%)(35%)+(2.5%)(40%) P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) P(Al B 3 ) P( B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

18 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) =(1%)(25%)+(2%)(35%)+(2.5%)(40%) = (0.01)(0.25)+(0.02)(0.35)+(0.025)(0.40) P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) P(Al B 3 ) P( B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

19 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) =(1%)(25%)+(2%)(35%)+(2.5%)(40%) = (0.01)(0.25)+(0.02)(0.35)+(0.025)(0.40) = 0.0195 P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) P(Al B 3 ) P( B 3 ) ตัวอย่างที่ 2.20

20 วิธีทำ B1B1 25 % B3B3 40 % B2B2 35 % 1%1% 2%2% 2.5 % กำหนดให้ A แทนสินค้าชำรุด B 1 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 1 B 2 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 2 B 3 แทนสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักรที่ 3 ดังนั้น P(A) = P(A  B 1 ) + P(A  B 2 ) + P(A  B 3 ) = P(Al B 1 )P( B 1 )+ P(Al B 2 )P( B 2 )+ P(Al B 3 )P( B 3 ) =(1%)(25%)+(2%)(35%)+(2.5%)(40%) = (0.01)(0.25)+(0.02)(0.35)+(0.025)(0.40) = 0.0195 P(Al B 1 ) P( B 1 ) P(Al B 2 ) P( B 2 ) P(Al B 3 ) P( B 3 ) ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่สินค้าชำรุด เท่ากับ 0.0195 ตัวอย่างที่ 2.20


ดาวน์โหลด ppt วิธีทำ ตัวอย่างที่ 2.20. วิธีทำ สินค้าทั้งหมดของ โรงงาน ตัวอย่างที่ 2.20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google