งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 story board

2 คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม การกินของไทยที่สืบทอดมายาวนาน งานชิ้นนี้ได้นำเสนอ เกี่ยวกับแมลง

3 สารบัญ... หน้าปก คำนำ แมลงกินได้ แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศไทย คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ การปรุงอาหารแมลงกินได้ ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ธุรกิจเกี่ยวกับแมลงกินได้

4 แมลงที่นิยมนำมาบริโภคในประเทศ ไทย ในสังคมไทยนิยมรับประทานแมลงสืบทอด กัน มายาวนานทั้งภาคเหนือ และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเป็นที่ ยอมรับว่าแมลงเป็นอาหาร โปรตีนของชาวชาวชนไทย จากรายงาน การศึกษาของ ดอกเตอร์ องุ่น ลิ่ววานิช และคณะ พบว่า มีแมลงกินได้ใน ภาคเหนือและภาคตะวันออก ของประเทศไทยประมาณ 200 ชนิด

5 คุณค่าทางทางโภชนาการของแมลง กินได้ แมลงจัดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนการมีสารอาหาร ประเภทโปรตีนสูง สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีน สูง สามรถใช้เป็นแหล่ง โปรตีนปัจจุบันสามารถเลี้ยงแมลงบางชนิดเป็น อาชีพ และใช้เป็นอาหาร เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสีย เงินมาก

6 การปรุงอาหารแมลงกินได้ การบริโภคแมลงมีวิธีการปรุงเป็นอาหารได้ หลากหลายตามวัฒนธรรม การบริโภคและความนิยมส่วนตัว การปรุงแต่ง รสชาติเป็นศิลปะการ ประกอบอาหารที่ง่ายใช้เวลาไม่มากในการ จัดเตรียม การปรุงอาหาร จากแมลงที่ชาวบ้านมิยมรับประทาน

7 ข้อควรระวังในการบริโภคแมลง การบริโภคแมลงมีทั้งการบริโภคสด และ การบริโภคที่สุก การบริโภคสดเป็นการบริโภคที่แมลงขณะที่ยัง เป็นตัวเป็นๆ โดยไม่ผ่านความร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้พยาธิใน ตัวแมลงบางชนิดอาจมีสารพิษก่ออันตรายต่อ มนุษย์ได้

8 การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ จากการที่ประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และมีผู้นิยม บริโภคแมลงบางชนิดมากขึ้น เนื่องจากมีการวิจัยว่า แมลงมีคุณค่าทางโภชนา การและอร่อย หลายหน่วยงานมีความห่วงใยว่า แมลงบางชนิด จะสูญพันธุ์ ถ้าบริโภคแมลง จากธรรมชาติเท่านั้น นอกจากนี้เห็นว่า การ เพาะ เลี้ยงแมลงกินได้จะช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้าน ได้


ดาวน์โหลด ppt Story board. คำนำ งานนำเสนอชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คอมพิวเตอร์ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น ประโยชน์แก่การศึกษาแก่น้องๆ รุ่นต่อไปและให้ เห็นคุณค่าของ วัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google