งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประโยชน์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์. โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึง ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประโยชน์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์. โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึง ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประโยชน์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึง ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมือนกับ การดึงข้อมูลมาใช้จากเครื่องของตนเอง และ นอกจากดึงไฟล์ข้อมูลมาใช้แล้ว ยังสามารถ คัดลอกไฟล์ไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย

3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายนั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนกลางที่ ผู้ใช้ในเครือข่ายทุกคน สามารถใช้ได้โดยการ สั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ตัวเอง ผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์นั้น เช่น มี เครื่องพิมพ์ส่วนกลางในเครือข่าย เป็นต้น ซึ่ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย

4 ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะรันโปรแกรม จาก เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point ได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องจัดซื้อโปรแกรม สำหรับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เป็นการประหยัด งบประมาณในการจัดซื้อ และยังประหยัดเนื้อ ที่ในหน่วยความจำด้วย

5 องค์กรส่วนใหญ่จะใช้คอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ เช่น เมนเฟรม หรือ มินิคอมพิวเตอร์ ในการจัดการงาน และ ข้อมูลทุกอย่างในองค์กร แต่ปัจจุบันองค์กร สามารถกระจายงานต่าง ๆ ให้กับหลาย ๆ เครื่อง แล้วทำงานประสานกัน เช่น การใช้ เครือข่ายในการจัดการระบบงานขาย โดย ให้เครื่องหนึ่งทำหน้าที่จัดการการเกี่ยวกับ ใบสั่งซื้อ อีกเครื่องหนึ่งจัดการกับระบบ สินค้าคงคลัง เป็นต้น

6 เครือข่ายนับว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ คนละที่ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

7 เครือข่ายในปัจจุบันมักจะมีการติดตั้ง คอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้เครือข่ายจาก ระยะไกล เช่น จากที่บ้าน โดยใช้ติดตั้ง โมเด็มเพื่อใช้หมุนโทรศัพท์เชื่อมต่อ เข้ากับ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประโยชน์ของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์. โดยผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถที่จะดึง ข้อมูลจากส่วนกลาง หรือข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น มาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google