งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลกันบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง โดยอาศัยตัวกลางจำพวกสายโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลกันบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง โดยอาศัยตัวกลางจำพวกสายโทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลกันบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง โดยอาศัยตัวกลางจำพวกสายโทรศัพท์ และสาย Fiber Optic ในการส่งผ่านข้อมูล หลักการทำงานโดยคร่าวของโมเด็มก็คือ เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณ ดิจิตอลให้เป็นสัญญาณเสียงเพื่อให้สามารถ ส่งผ่านไปตามสายโทรศัพท์ได้

3 การ์ดแลนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ รับส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ใน ระบบเครือข่าย ดังนั้นคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องก็ จะต้องมีการ์ดแลนเป็นส่วนประกอบสำคัญอีก อย่างหนึ่ง และโดยเฉพาะการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ตามบ้าน มักจะใช้การ์ดแลนเป็น ตัวเชื่อมต่อ

4 ฮับ (HUB) มีหน้าที่ในการ จัดการสัญญาณที่ส่งมาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ กระจายสัญญาณต่อไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทุก เครื่อง สวิตช์ (Switch) จะมี ความสามารถในการทำงานมากกว่า Hub โดยที่อุปกรณ์ Switch จะ ทำงานในการ รับ - ส่งข้อมูล ที่ สามารถส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งของ อุปกรณ์ ไปยังเฉพาะพอร์ต ปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่ง ข้อมูลไปหาเท่านั้น

5 เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายที่มีขนาด หรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถ ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เราเตอร์จะ ทำงานอยู่ชั้น Network หน้าที่ของเราเตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) ( โปรโตคอลเป็น มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ) ที่ต่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้

6 เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีก อย่างหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์หน้าที่หลักคือช่วยให้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันสามารถติดต่อสื่อสาร กันได้เหมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน

7 บริดจ์มีลักษณะคล้ายเครื่องขยาย สัญญาณ บริดจ์จะทำงานอยู่ในชั้น Data Link บริดจ์ทำงานคล้ายเครื่องตรวจตำแหน่งของข้อมูล โดยบริดจ์จะรับข้อมูล จากต้นทางและส่งให้กับ ปลายทาง โดยที่บริดจ์จะไม่มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงใดๆแก่ข้อมูล บริดจ์ทำให้การ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการ ชนกัน ของข้อมูลลง บริดจ์จึงเป็นสะพานสำหรับ ข้อมูลสองเครือข่าย

8 จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทำหน้าที่คล้าย ฮับใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แบบไร้ สาย ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางคลื่นวิทยุ ความถี่สูงโดยทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบไร้สาย

9 1. ฮับ (HUB) คืออะไร 2. โมเด็ม (Modem) คืออะไร 3. การ์ด LAN คืออะไร 4. เราเตอร์ (Router) ทำหน้าที่อะไร 5. จงบอกความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch 6. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กให้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับ อุปกรณ์ใด เพราะเหตุใด 7. ให้นักเรียนบอกอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากในหนังสือมา 3 อย่าง พร้อมทั้ง อธิบาย 8. เพราะเหตุใดจึงนำสวิตช์ (Switch) มาใช้ใน ระบบเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลกันบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง โดยอาศัยตัวกลางจำพวกสายโทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google