งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์ รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์ รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์ รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์

2 ความหมายของ Symbol (ซิมโบล) ความหมายของ อินสแตนซ์ (Instance)
รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์ ความหมายของ Symbol (ซิมโบล) Symbol (ซิมโบล) Symbol (ซิมโบล) คือกราฟิก,ปุ่ม, หรือมูฟวี่คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด เมื่อมีการสร้างซิมโบลโปรแกรมจะเก็บไว้ใน Library ของไฟล์ปัจจุบัน ซึงเราสามารถนำมาใช้งานซ้ำๆ ในภายหลังได้ง่ายขึ้น ความหมายของ อินสแตนซ์ (Instance) อินสแตนซ์ (Instance) อินสแตนซ์ คือ สำเนาของซิมโบลที่มีอยู่บนสเตจ หรือซ้อนอยู่ภายในซิมโบลอื่น อินสแตนซ์อาจมีสี ขนาดและหน้าที่ แตกต่างจากซิมโบลที่เป็นต้นฉบับ หากทำการแก้ไข ซิมโบลจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่สำเนาไปจากซิมโบล

3 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
ประเภทของ Symbol Symbol จะมี 3 ประเภท คือ 1. Movie Clip (มูฟวี่คลิป) คือ ซิมโบลจะนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ซ้ำได้ และภาพเคลื่อนไหวนี้จะเล่นอย่างเป็นอิสระจากไทม์ไลน์ของมูฟวี่หลัก 2. Graphic (กราฟิก) คือ ซิมโบลที่นำไปสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์หลักของมูฟวี่ 3. Button (ปุ่ม) คือ ซิมโบลที่จะใช้ไปสร้างปุ่มที่สามารถโต้ตอบได้ เมื่อคลิกหรือเลื่อนเมาส์ผ่าน

4 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
การสร้างซิมโบล การสร้างซิมโบลสามารถทำได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ 1. การสร้างซิมโบลจากวัตถุที่มี 1) เลือกวัตถุที่สร้างหรือจัดวางอยู่ในสเตจแล้ว (รูปภาพหรือข้อความ) 2) เลือกคำสั่ง Modify > Convert to Symbol 3) ตั้งชื่อให้กับซิมโบลในช่อง Name 4) เลือกชนิดของซิมโบล 5) คลิกปุ่ม OK 1. เลือกออบเจ็ค ตั้งชื่อให้ซิมโบล เลือกประเภทของซิมโบล คลิก OK

5 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
การสร้างซิมโบล (ต่อ) 2. สร้างซิมโบลว่างและวางวัตถุ การสร้างซิมโบลเปล่า หมายถึง การสร้างซิมโบลโดยยังไม่มีเนื้อหาของซิมโบลอยู่ ทำได้ง่ายๆ คือ กดตีย์ Ctrl+F8 เลือกชนิดของซิมโบล (สามารถเปลี่ยนแปลงภายหนังได้) ตั้งชื่อให้กับซิมโบลแล้วคลิก OK ตั้งชื่อให้ซิมโบล คลิก OK เลือกประเภทของซิมโบล

6 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
การเรียกใช้ Symbol การเรียกใช้ Symbol การนำ Symbol จาก Library มาใช้งาน กระทำได้โดยการเปิด Library Panel แล้วคลิกเลือก Symbol ชิ้นที่ต้องการ ลากมาวางบน Stage และ Symbol จะเปลี่ยนสถานะเป็น Instance ทันที คลิกลากซิมโบลไปวางบนสเตจเพื่อ สร้างเป็นอินสแตนซ์ ซิมโบลที่คลิกเลือก เนื้อหาในซิมโบล

7 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
การเรียกใช้ Symbol เรียกใช้ Symbol จากไฟล์อื่น จุดเด่นของ Symbol คือ สามารถโอนใช้งานได้กับไฟล์อื่น หรือเรียกใช้ Symbol จากไฟล์อื่น โดยมีหลักการดังนี้ • เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการสร้างงาน • เรียกใช้คำสั่ง File, Import, Open External Library… • เลือกไฟล์ที่ต้องการนำ Library มาใช้งาน • โปรแกรมจะเปิด Library มาให้เลือกทำงาน เมื่อเลือกใช้ Symbol ๆ นั้นจะถูกโอนไปยังไฟล์เอกสารปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

8 รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
การแก้ไขเนื้อหาซิมโบล ซิมโบลที่อยู่ภายในไลบรารี่นั้นสามารถเปิดขึ้นมาแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อซิมโบลนั้นขึ้นมา โปรแกรมจะเปิดส่วนของซิมโบลขึ้นมาให้แก้ไข สังเกตได้จากแถบสีเทาหลังชื่อ Scene จะมีชื่อของซิมโบลปรากฏอยู่ด้านหลัง จากนั้นสามารถที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบซิมโบลได้ตามต้องการ

9 แบบฝึกหัด เรื่องรูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์
1. Symbol (ซิมโบล) คืออะไร 2. อินสแตนซ์ (Instance) คืออะไร 3. Symbol มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 4. การสร้าง Symbol มีกี่วิธีอะไรบ้าง 5. Movie Clip (มูฟวี่คลิป) คืออะไร 6. จงอธิบายการเปลี่ยนวัตถุให้เป็น Symbol 7. จงอธิบายความหมายของ Library 8. Symbol แบบ Graphic (กราฟิก) คือ อะไร 9. Symbol แบบ Button คืออะไร 10. การสร้างซิมโบลเปล่าต้องทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์ รูปจักกับซิมโบลและอินสแตนซ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google