งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปจักกับซิ มโบลและ อินสแตนซ์. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถ นำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปจักกับซิ มโบลและ อินสแตนซ์. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถ นำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปจักกับซิ มโบลและ อินสแตนซ์

2 Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถ นำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด เมื่อมีการสร้างซิมโบล โปรแกรมจะเก็บไว้ใน Library ของไฟล์ปัจจุบัน ซึงเรา สามารถนำมาใช้งานซ้ำๆ ในภายหลังได้ง่ายขึ้น ความหมายของ Symbol ( ซิมโบล ) อินสแตนซ์ (Instance) อินสแตนซ์ คือ สำเนาของซิมโบลที่มีอยู่บนสเตจ หรือซ้อนอยู่ภายในซิมโบลอื่น อินสแตนซ์อาจมีสี ขนาด และหน้าที่ แตกต่างจากซิมโบลที่เป็นต้นฉบับ หากทำ การแก้ไข ซิมโบลจะมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับ อินสแตนซ์ทั้งหมดที่สำเนาไปจากซิมโบล ความหมายของ อินสแตนซ์ (Instance)

3 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ Symbol จะมี 3 ประเภท คือ 1. Movie Clip ( มูฟวี่คลิป ) คือ ซิมโบลจะนำไป สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ซ้ำได้ และ ภาพเคลื่อนไหวนี้จะเล่นอย่างเป็นอิสระจากไทม์ไลน์ ของมูฟวี่หลัก 2. Graphic ( กราฟิก ) คือ ซิมโบลที่นำไปสร้าง ภาพเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์หลักของมูฟวี่ 3. Button ( ปุ่ม ) คือ ซิมโบลที่จะใช้ไปสร้างปุ่ม ที่สามารถโต้ตอบได้ เมื่อคลิกหรือเลื่อนเมาส์ผ่าน ประเภทของ Symbol

4 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ การสร้างซิ มโบล การสร้างซิมโบลสามารถทำได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ 1. การสร้างซิมโบลจากวัตถุที่มี 1) เลือกวัตถุที่สร้างหรือจัดวางอยู่ในสเตจแล้ว ( รูปภาพหรือข้อความ ) 2) เลือกคำสั่ง Modify > Convert to Symbol 3) ตั้งชื่อให้กับซิมโบลในช่อง Name 4) เลือกชนิดของซิมโบล 5) คลิกปุ่ม OK ตั้งชื่อให้ซิ มโบล เลือกประเภท ของซิมโบล คลิก OK 1. เลือก ออบเจ็ค

5 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ 2. สร้างซิมโบลว่างและวางวัตถุ การสร้างซิมโบลเปล่า หมายถึง การสร้างซิมโบล โดยยังไม่มีเนื้อหาของซิมโบลอยู่ ทำได้ง่ายๆ คือ กดตีย์ Ctrl+F8 เลือกชนิดของซิมโบล ( สามารถเปลี่ยนแปลง ภายหนังได้ ) ตั้งชื่อให้กับซิมโบลแล้วคลิก OK การสร้างซิ มโบล ( ต่อ ) ตั้งชื่อให้ซิมโบล คลิก OK เลือกประเภทของซิ มโบล

6 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ การเรียกใช้ Symbol การนำ Symbol จาก Library มาใช้งาน กระทำ ได้โดยการเปิด Library Panel แล้วคลิกเลือก Symbol ชิ้นที่ต้องการ ลากมาวางบน Stage และ Symbol จะเปลี่ยนสถานะเป็น Instance ทันที การเรียกใช้ Symbol คลิกลากซิมโบลไปวาง บนสเตจเพื่อสร้างเป็น อินสแตนซ์ ซิมโบลที่คลิก เลือก เนื้อหาในซิ มโบล

7 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ เรียกใช้ Symbol จากไฟล์อื่น จุดเด่นของ Symbol คือ สามารถโอนใช้งานได้กับไฟล์ อื่น หรือเรียกใช้ Symbol จากไฟล์อื่น โดยมีหลักการดังนี้ เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการสร้างงาน เรียกใช้คำสั่ง File, Import, Open External Library… เลือกไฟล์ที่ต้องการนำ Library มาใช้งาน โปรแกรมจะเปิด Library มาให้เลือกทำงาน เมื่อ เลือกใช้ Symbol ๆ นั้นจะถูกโอนไปยังไฟล์เอกสารปัจจุบัน โดยอัตโนมัติ การเรียกใช้ Symbol

8 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ การแก้ไข เนื้อหาซิมโบล ซิมโบลที่อยู่ภายในไลบรารี่นั้นสามารถเปิดขึ้นมาแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อซิมโบลนั้น ขึ้นมา โปรแกรมจะเปิดส่วนของซิมโบลขึ้นมาให้แก้ไข สังเกตได้จากแถบสีเทาหลังชื่อ Scene จะมีชื่อของซิมโบล ปรากฏอยู่ด้านหลัง จากนั้นสามารถที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบซิมโบลได้ตามต้องการ

9 รูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ แบบฝึกหัด เรื่องรูปจักกับซิมโบลและ อินสแตนซ์ 1. Symbol ( ซิมโบล ) คืออะไร 2. อินสแตนซ์ (Instance) คืออะไร 3. Symbol มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 4. การสร้าง Symbol มีกี่วิธีอะไรบ้าง 5. Movie Clip ( มูฟวี่คลิป ) คืออะไร 6. จงอธิบายการเปลี่ยนวัตถุให้เป็น Symbol 7. จงอธิบายความหมายของ Library 8. Symbol แบบ Graphic ( กราฟิก ) คือ อะไร 9. Symbol แบบ Button คืออะไร 10. การสร้างซิมโบลเปล่าต้องทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt รูปจักกับซิ มโบลและ อินสแตนซ์. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถ นำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google