งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาดเส้นและ รูปทรงต่าง ๆ. การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ก่อนที่จะใช้เครื่องมือวาดภาพกราฟิกต่างๆ เรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สีที่ใช้สร้างกราฟิกที่ สร้างด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาดเส้นและ รูปทรงต่าง ๆ. การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ก่อนที่จะใช้เครื่องมือวาดภาพกราฟิกต่างๆ เรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สีที่ใช้สร้างกราฟิกที่ สร้างด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาดเส้นและ รูปทรงต่าง ๆ

2 การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ก่อนที่จะใช้เครื่องมือวาดภาพกราฟิกต่างๆ เรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สีที่ใช้สร้างกราฟิกที่ สร้างด้วย flash ซึ่งประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 1. Stroke Color คือส่วนสีที่เป็นส่วนของ เส้น 2. Fill Color คือสีของพื้นที่ภายในวัตถุ

3 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ แผงควบคุมสี (Color Panel) Color Panel เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ ทำงานเกี่ยวกับสี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการไล่ โทนสี (Gradient) เนื่องจากการสร้างชุดสีการไล่ โทน ไม่สามารถทำได้จากส่วนควบคุมสีปกติ Flash เตรียม Panel เกี่ยวกับสีไว้ 2 ชุดคือ Swatches ซึ่งมีการทำงาน / ใช้งานลักษณะ เดียวกับ Toolbox การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ( ต่อ )

4 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ( ต่อ ) ชุดสีแบบไล่โทน คลิกเลือกรายการ Fill Type เป็น Linear ( ไล่โทน ในแนวระนาบ ) หรือ Radial ( ไล่โทนในแนวรัศมี ) Linear Radial

5 รูปแบบการวาดรูป โดยปกติรูปทรงที่วาดด้วยเครื่องมือ Rectangle หรือเครื่องมือ Over รูปทรงจะประกอบ ไปด้วย 2 ส่วนคือ เส้นและพื้น ใน flash เราสามารถเลือกรูปแบบการ วาดได้ 2 แบบดังนี้ 1. Object Drawing ก่อนวาดให้คลิกที่ปุ่ม ด้านล่างก่อน รูปทรงที่วาดจะรวมเป็นชิ้นเดียวกัน ทั้งเส้นและพื้น และหากวาดหลายๆ รูป ซ้อนกันจะ ไม่เกิดการซ้อนทับ เพราะรูปทรงเป็นอิสระต่อกัน วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ

6 1. รูปสี่เหลี่ยมจะวาดด้วยเครื่องมือ Rectangle Tool 2. รูปวงกลมหรือวงรีจะวาดด้วยเครื่องมือ Oval Tool

7 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ 3. Rectangle Primitive Tool คือการวาดรูปทรงที่ มีลักษณะพิเศษ และหลังจากวาดแล้วสามารถ ปรับรูปทรงได้

8 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ 4. Oval Primitive Tool คือการวาดรูปวงกลมที่มี ลักษณะพิเศษและหลังจากวาดแล้วสามารถปรับ รูปทรงได้

9 วาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ 5. รูปดาวจะวาดด้วยเครื่องมือ PolyStar Tool

10 งาน ให้นักเรียนนำรูปทรงต่างๆ มาประกอบกันเป็น รูปภาพให้สวยงาม


ดาวน์โหลด ppt วาดเส้นและ รูปทรงต่าง ๆ. การทำงานเกี่ยวกับสี (Color) ก่อนที่จะใช้เครื่องมือวาดภาพกราฟิกต่างๆ เรามา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สีที่ใช้สร้างกราฟิกที่ สร้างด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google