งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน แบบทางเลือก คือ คือ ภาพสัญลักษณ์ แสดงทางเลือกการ ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน แบบทางเลือก คือ คือ ภาพสัญลักษณ์ แสดงทางเลือกการ ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน แบบทางเลือก คือ คือ ภาพสัญลักษณ์ แสดงทางเลือกการ ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง

2 รูปแบบการเขียน มี 3 แบบ 1. แบบ 1 ทางเลือก 2. แบบ 2 ทางเลือก 3. แบบมากกว่า 2 ทางเลือก

3 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน T ( จริง ) แบบที่ 1

4 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน T ( จริง ) แบบที่ 2

5 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน T ( จริง ) แบบที่ 3

6 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก เงื่อนไข F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน T ( จริง ) แบบที่ 4

7 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก A < 4 F ( เท็จ ) A = A+5 T ( จริง ) ตัวอย่าง A = 5 Show A

8 ใบงาน จงเขียนผังงานเพื่อรับ คะแนนรวม วิชาคอมฯ และตัดสินใจว่าจะให้ เกรด 1 แก่นักเรียน หรือไม่ โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าคะแนนรวม มากกว่าหรือเท่ากับ 50 จึงจะให้เกรด 1 จงเขียนผังงานเพื่อรับ คะแนนรวม วิชาคอมฯ และตัดสินใจว่าจะให้ เกรด 1 แก่นักเรียน หรือไม่ โดยมีเงื่อนไข ว่า ถ้าคะแนนรวม มากกว่าหรือเท่ากับ 50 จึงจะให้เกรด 1


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน แบบทางเลือก คือ คือ ภาพสัญลักษณ์ แสดงทางเลือกการ ทำงานอย่างใดอย่าง หนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google