งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงานแบบทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงานแบบทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงานแบบทางเลือก
คือ ภาพสัญลักษณ์แสดงทางเลือกการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

2 มี 3 แบบ รูปแบบการเขียน 1. แบบ 1 ทางเลือก 2. แบบ 2 ทางเลือก
1. แบบ 1 ทางเลือก 2. แบบ 2 ทางเลือก 3. แบบมากกว่า 2 ทางเลือก

3 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 1 T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข คำสั่งปฏิบัติงาน

4 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 2 T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข คำสั่งปฏิบัติงาน

5 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 3 T (จริง) เงื่อนไข F (เท็จ) คำสั่งปฏิบัติงาน

6 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก แบบที่ 4 F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน

7 รูปแบบการเขียนผังงานแบบ 1 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบ ทางเลือก ตัวอย่าง A = 5 F (เท็จ) A < 4 T (จริง) A = A+5 Show A

8 ใบงาน จงเขียนผังงานเพื่อรับคะแนนรวม วิชาคอมฯ และตัดสินใจว่าจะให้เกรด 1 แก่นักเรียนหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 จึงจะให้เกรด 1


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงานแบบทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google