งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน แบบทำซ้ำ 1. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นจริง 3. ทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ 2. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นเท็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน แบบทำซ้ำ 1. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นจริง 3. ทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ 2. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นเท็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน แบบทำซ้ำ 1. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นจริง 3. ทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ 2. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นเท็จ

2 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไข เป็นจริง เงื่อนไข F ( เท็จ ) T ( จริง ) แบบที่ 1 คำสั่ง ปฏิบัติงาน ออกจากทำซ้ำ

3 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไข เป็นเท็จ เงื่อนไข F ( เท็จ ) T ( จริง ) แบบที่ 2 คำสั่ง ปฏิบัติงาน ออกจากทำซ้ำ

4 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ แบบที่ 3 คำสั่ง ปฏิบัติงาน FOR I = 1 TO N

5 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไข เป็นจริง Num <= 5 F ( เท็จ ) T ( จริง ) ตัวอย่าง Num = Num + 1 ออกจากทำซ้ำ Num

6 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบเงื่อนไข เป็นเท็จ Num >= 5 F ( เท็จ ) T ( จริง ) ตัวอย่าง Num = Num +1 ออกจากทำซ้ำ Num = 0

7 การเขียนผังงานทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ ตัวอย่าง M = M + 1 FOR I = 1 TO N N = 6


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน แบบทำซ้ำ 1. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นจริง 3. ทำซ้ำแบบตาม จำนวนที่ระบุ 2. ทำซ้ำแบบ เงื่อนไขเป็นเท็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google