งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to e- marketing for SMEs ภาพรวมการตลาดออนไลน์สำหรับ SME Aj.Metinee Adam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to e- marketing for SMEs ภาพรวมการตลาดออนไลน์สำหรับ SME Aj.Metinee Adam."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to e- marketing for SMEs ภาพรวมการตลาดออนไลน์สำหรับ SME Aj.Metinee Adam

2 Agenda What’s E-marketing? E-marketing’s Tools  Search Engine Optimization (SEO)  Email Marketing  Blog Marketing  Pay Per Click (PPC)  Web Advertising  Affiliate Marketing

3 การตลาดออนไลน์ (E- Marketing) คืออะไร E-Marketing คือการใช้เครื่องมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอ ที ในการทำการตลาดผ่านช่องทาง ออนไลน์

4 พฤติกรรมผู้ซื้อในการค้นหาสินค้า ในปัจจุบัน How People Are Now Finding Products & Information: Links from other sites – 88% Search Engines – 82% Printed Media – 63% Word of Mouth – 58% Email – 48% Newsgroups – 32% Television – 32% Books – 28% Source: Marketing Sherpa, 2009

5 ทำไมต้องใช้ e-Marketing เพื่อหาลูกค้าใหม่ และรักษา ลูกค้าเดิม เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร มีคนประมาณ 2 พันล้านคนใช้ Internet ( ข้อมูลจาก www.internetworldstats.co m) www.internetworldstats.co m ข่าวสารบน Internet ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี จะวิ่งเร็วกว่าช่องทาง ปกติ

6 เครื่องมือด้าน E-Marketing Search Engine Optimization (SEO) Email Marketing Blog Marketing Pay Per Click (PPC) Web Advertising Affiliate Marketing ฯลฯ

7 E-Marketing สำหรับหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเดิม Acquisitio n Retentio n Search engine positioning 94%6% Banner ads91%9% Referral/viral programs 85%15% Affiliate programs/ sponsorships 75%25% Incentive programs51%49% E-Mail Marketing37%63%

8 Search Engine Positioning

9 Search Engine Positioning (cont.)

10

11

12 Web Advertising

13 Email Marketing

14 Blog Marketing

15 Affiliate Marketing


ดาวน์โหลด ppt Introduction to e- marketing for SMEs ภาพรวมการตลาดออนไลน์สำหรับ SME Aj.Metinee Adam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google