งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอ็ปซ่า 80 คือ สารเสริมประสิทธิภาพมีความเข้มข้น 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอ็ปซ่า 80 คือ สารเสริมประสิทธิภาพมีความเข้มข้น 80%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แอ็ปซ่า 80 คือ สารเสริมประสิทธิภาพมีความเข้มข้น 80%

4 * ช่วยเร่งการดูดซึมปุ๋ย ไปยังรากพืชได้เร็วขึ้น ( ลดการสุญเสียปุ๋ย ) ทำให้ประหยัดต้นทุน

5 * ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดีขึ้น รากพืชหาอาหารได้เยอะ การเจริญเติบโตดีขึ้น

6 18,000 ปุ๋ย 20 กระสอบ *900 = 18,000 ปุ๋ย 10 กระสอบ *900 = 9,000 9,480 แอ็ปซ่า 80 (1 ลิตร ) = 480

7

8 ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80 ใช้ปุ๋ยปกติ

9 ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80

10 ใช้ปุ๋ยปกติ ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80

11 ใช้ปุ๋ยปกติ ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80

12 ใช้ปุ๋ยปกติ ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80

13 ใช้ปุ๋ยปกติ

14 ใช้ปุ๋ย + แอ็ปช่า 80 ใช้ปุ๋ยปกติ

15


ดาวน์โหลด ppt แอ็ปซ่า 80 คือ สารเสริมประสิทธิภาพมีความเข้มข้น 80%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google