งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุของดินเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุของดินเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุของดินเสีย

2

3 แอ็ปซ่า80 คือสารเสริมประสิทธิภาพมีความเข้มข้น 80%

4 *ช่วยเร่งการดูดซึมปุ๋ย ไปยังรากพืชได้เร็วขึ้น
(ลดการสุญเสียปุ๋ย) ทำให้ประหยัดต้นทุน

5 *ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดีขึ้น รากพืชหาอาหารได้เยอะ
การเจริญเติบโตดีขึ้น

6 18,000 9,480 ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ปุ๋ย 20 กระสอบ*900 = 18,000
ปุ๋ย 10 กระสอบ*900 = 9,000 9,480 แอ็ปซ่า80 (1ลิตร) = 480 ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

7 วิธีใช้

8 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

9 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

10 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

11 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

12 ใช้ปุ๋ยปกติ ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80

13 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

14 ใช้ปุ๋ย+แอ็ปช่า80 ใช้ปุ๋ยปกติ

15 10 กว่าปีมีคนกล้าพิสูจน์


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุของดินเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google