งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct คือ ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การแพทย์ จำนวนกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct คือ ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การแพทย์ จำนวนกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct คือ ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อของ สำนักพิมพ์ Elsevier Science,Academic Press และ สำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้าน ระเบียนสามารถเข้าใช้บทความฉบับ เต็มและเรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ ตั้งแต่ปี 1995- ปัจจุบัน

3

4 เมื่อเข้าสู่หน้าจอของฐานข้อมูล Science Direct สามารถค้นหาแบบ Quick Search ได้ดังนี้

5 1. ใส่ข้อมูลลงในช่องว่างเพื่อทำการ สืบค้นข้อมูล - Title, Abstract, Keywords หมายถึง ค้นจากชื่อเรื่อง, บทคัดย่อ, คำสำคัญ - Author หมายถึง ผู้แต่ง - Journal/book Title หมายถึง ชื่อ วารสารและชื่อหนังสือ - Volume หมายถึง ปีที่ - Issue หมายถึง ฉบับที่ 2. คลิก Search เพื่อเข้าสู่เมนูการค้น แบบซับซ้อน การค้นแบบซับซ้อน การค้นแบบซับซ้อน

6

7 เมื่อเข้าสู่หน้าจอการสืบค้นข้อมูลแบบซับซ้อนมี ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลดังนี้ 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง 2. เลือกเขตข้อมูล เช่น ชื่อวารสาร ชื่อ บทความ ผู้แต่ง บทคัดย่อ ฯลฯ 3. เลือกคำเชื่อมในการสืบค้น ได้แก่ and( และ ), or( หรือ ), not( ไม่รวม ) 4. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการค้นหา 5. กำหนดช่วงเวลาที่เอกสารตีพิมพ์ 6. คลิก search เพื่อค้นหา หรือ clear เพื่อลบ ข้อมูลที่พิมพ์ลงไปในช่องคำค้นเมื่อเข้าสู่หน้าจอ ผลลัพธ์การค้นหาข้อมูล

8

9 คลิก preview เพื่ออ่านบทคัดย่อ คลิก PFD เพื่ออ่านข้อมูลฉบับเต็ม หรือ Download คลิก Related Articles เพื่ออ่านบทความอื่น ที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ การใช้ฐานข้อมูล Science Direct ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานได้เลย โดย ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน แต่การ ลงทะเบียนเข้าใช้ฐานจะมีประโยชน์แก่ผู้ใช้ ฐานข้อมูล เช่น สามารถสร้างแฟ้มข้อมูล ส่วนตัวได้ สามารถบันทึกประวัติการค้น แจ้ง เตือนข้อมูลตามคำขอทาง E-mail ฯลฯ

10 ข้อดี - ใช้งานและค้นหาได้ง่ายมีประโยชน์ต่อ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก - สะดวกและรวดเร็ว มีข้อมูลที่ครอบคลุม วารสารในนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ข้อเสีย Science Direct จะครอบคลุมวารสาร เฉพาะในเครือของ Elsevier เท่านั้น อาจ ทำให้พลาดโอกาสในการอ่านงานวิจัยดีๆ จากสำนักพิมพ์อื่นๆ

11 เปรียบเทียบ ( ความแตกต่าง ) ฐานข้อมูล Science Direct กับ ACM Digital library Science Direct คือฐานข้อมูลออนไลน์ที่ รวบรวมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์ซึ่งในส่วนของ ACM Digital library เป็นฐานข้อมูลทางด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและ เอกสารในการประชุมที่จัดทำโดย ACM ซึ่งกล่าวง่ายก็คือ พวกเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูล เช่น รายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป

12 The End


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct ฐานข้อมูล Science Direct คือ ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ การแพทย์ จำนวนกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google