งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis วิชา ธุรกิจสารสนเทศ INF1002 เสนอ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis วิชา ธุรกิจสารสนเทศ INF1002 เสนอ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis วิชา ธุรกิจสารสนเทศ INF1002 เสนอ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร

2 จัดทำโดย นักศึกษา สาขา สารสรเทศสาสตร์ นายชัยณรงค์ศักดิ์ ชิดทองรหัส 56435301005 นายธวัชชัย ทิวาพัฒน์รหัส 56435301009 นางสาวณัชรดา ไชยภพรหัส 56435301007 นางสาวสุทธิรัตน์ ปลุกใจหาญรหัส 56435301010 นางสาววรรษมล พลเยี่ยมรหัส 56435301008 นายปฐพีกานต์ สารศิริรหัส 56435301004

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis LexisNexis เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร บทความทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด วิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้อมูลอ้างอิง ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าวต่าง ๆ ทั่วโลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ใน รูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ข้อมูลมีความทันสมัยเพราะนำเสนอวันต่อวัน และยังสามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค. ศ. 1980 จนถึงปัจจุบัน - lexis.com : ฐานข้อมูลทางกฎหมายlexis.com - nexis.com : ฐานข้อมูลทางบริหารธุรกิจ และการจัดการnexis.com

4 ข้อดี ข้อเสีย ของฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis  ข้อดี - สามารถค้นหาข้อมูลในด้านกฎหมายได้หลากหลาย - สามารถค้นตัวอย่างของคดีความได้ - สามรถค้นข้อมูลจำเป็นทางด้านธุรกิจได้  ข้อเสีย - ค้นได้เฉพาะภาษาอังกฤษ - ยากแก่การค้นหาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อน

5 วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis  สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล LexisNexis ได้ 2 วิธี คือ จาก Search และ Sources ทางเลือกในการสืบค้นมีดังต่อไปนี้  Legal ใน Options  My Last 20 Sources ( แหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ )  Fine a Sources ( สืบค้นจากแหล่งข้อมูล )  Search advisor ( แนะนำการสืบค้น )  Get a document  Shepard’s  Guided search forms  Command searching

6 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสืบค้น แบบ Get a document 2. คลิก สืบค้นจาก Citation formats 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง

7 3. สืบค้นจาก Citation formats 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ ลำดับตัวอักษร A - Z

8 สืบค้นจาก Party Name ( ชื่อคู่ความ ) คลิก 1. พิมพ์ชื่อคู่ความ

9 2. เลือกจากคำพิพากษาของ ศาล

10 คลิก 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือไม่กำหนดหาก ไม่ทราบ

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลออนไลน์ LexisNexis วิชา ธุรกิจสารสนเทศ INF1002 เสนอ อาจารย์ วรพจน์ พรหมจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google