งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ

3 จงหาค่าต่อไปนี้ b + e = g a + g = e - b = j - c = h c g

4 การบวกของ เด็ก LD 1818 213 213 1515 2626 3939 62 62 245245 166166 30 1

5 www.themegallery.com ค่าประจำหลัก การกระจายของจำนวน การบวกเลขหลักเดียว การเขียนผลบวกในแต่ละหลัก การทดเลข 35 35+76 +76

6 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9 ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

7 3 รวมกับ 1 เท่ากับ 4 3 + 1 = 4 การบวก

8 3 + 2 = 5

9 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ 4 + 1 = 012345678012345678 5

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 5 + 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5

11 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน 10 +0123456789 00123456789 112345678910 223456789 33456789 4456789 556789 66789 7789 889 99

12 ตารางค่าความจริงของ การบวก 100 ค่า +

13 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า +123456789 12 234 3456 45678 5678910 6789 1112 7891011121314 8910111213141516 9101112131415161718

14 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก 1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17

15 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่ มีการทด การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

16 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10

17 การใช้หลัก ลูกคิด หน่ว ย สิบร้อ ย พั น หมื่ น 2,535

18 ค่าประจำหลักของ จำนวน การนับจำนวนโดยการใช้สื่อ ต่างๆ การแทนจำนวนสิบ ด้วย 10 การแทนจำนวน สิบ ของ 10 ด้วย 100 การแทน สิบสองสิบ ด้วย 120 เรียกใหม่ว่า หนึ่งร้อย ยี่สิบ

19 การสอนเรื่องการ กระจาย 1212 1010 2 3838 3030 8 516 516 500500 1010 6

20 4040 54545 10 0 3030 13 0 200 200 3030 4 23 4

21 การสอนเรื่องการ กระจาย 4040 34343 10 0 300300 40 0 40 40 2020 6060 12 0

22 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 2525 1616 1010 6 2020 5 16 + 25 = ? 30301 3030 1010 1 4040 1 ผลลัพธ์ = 41

23 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย 368368 215215 200200 1010 300300 6060 215 + 368 = ? 500500 7070 500500 7070 1010 500500 8080 ผลลัพธ์ = 583 5 8 1313 3 3

24 การบวกค่าประจำหลัก 5 50 500 + 7 +70 + 700 ------ ------- -------- 12 120 1200 สิบสอง สิบสองสิบ สิบสองร้อย

25 การบวกโดยไม่ทด เป็นการนำค่าในแต่ละ หลักมาบวกกัน โดยบวก หลักใดก่อนก็ได้

26 11 130 1100 1241 768 473 + 768 473 + 1100 11 130 1241

27 พันร้อยสิบหน่ว ย 38 7 8 94 18 2 1 11 1 +

28 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก 2525 1 1616 1616 2525 3030 1616 2525 1 3030 4141 1 4141 1 1 4141

29 การบวกโดยการทด 2525 1 1616 1616 2525 1 14141 1 1 4141 1

30 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน 1212 25 67 72 + 38 ? 2 1010 2 0 1212 1010 2

31 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง 1 135 96 + 278 ? 1 1313 1 3 1010 2


ดาวน์โหลด ppt 3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google