งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวก

2 a = b = …….etc d = c = a + c d c = a + b = ถ้ากำหนดให้ 3 + 4 7 =
ดังนั้น a + b หรือ =

3 จงหาค่าต่อไปนี้ g b + e = a + g = h c e - b = g j - c =

4 การบวกของเด็ก LD 15 26 245 18 39 166 213 62 301

5 การเขียนผลบวกในแต่ละหลัก
การบวกเลขที่มีการทด ค่าประจำหลัก การกระจายของจำนวน 35 +76 การบวกเลขหลักเดียว การเขียนผลบวกในแต่ละหลัก การทดเลข

6 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9
ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของจริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

7 การบวก 3 รวมกับ 1 เท่ากับ =

8 การบวก 3 2 = 5 +

9 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ
= = 5

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 5
       

11 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 10
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 ตารางค่าความจริงของการบวก 100 ค่า
+

13 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่างย่อ 45 ค่า
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14 การบวกสองเท่าและการบวกเพิ่มอีก 1
1 + 1 = = 3 2 + 2 = = 5 3 + 3 = = 7 8 + 8 = = 17

15 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่มีการทด
การบวกโดยใช้ค่าประจำหลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

16 ความสัมพันธ์ของ 10 จากการบวก
2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10

17 การใช้หลักลูกคิด 2,535 หมื่น พัน ร้อย สิบ หน่วย

18 ค่าประจำหลักของจำนวน
การนับจำนวนโดยการใช้สื่อต่างๆ การแทนจำนวนสิบ ด้วย 10 การแทนจำนวน สิบ ของ 10 ด้วย 100 การแทน สิบสองสิบ ด้วย 120 เรียกใหม่ว่า หนึ่งร้อยยี่สิบ

19 การสอนเรื่องการกระจาย
12 10 2 38 30 8 516 500 10 6

20 การสอนเรื่องการกระจาย
40 5 45 100 30 130 200 30 4 234

21 การสอนเรื่องการกระจาย
40 3 43 100 300 400 40 20 60 120

22 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 41 16 10 6 25 20 5 30 11 30 10 1 40 1

23 การบวกในแนวตั้งโดยใช้หลักการกระจาย
= ? ผลลัพธ์ = 583 215 200 10 5 368 300 60 8 500 70 13 500 70 10 3 500 80 3

24 การบวกค่าประจำหลัก 5 50 500 + 7 +70 + 700 ------ ------- --------
สิบสอง สิบสองสิบ สิบสองร้อย

25 การบวกโดยไม่ทด เป็นการนำค่าในแต่ละหลักมาบวกกัน โดยบวกหลักใดก่อนก็ได้

26 768 768 + + 473 473 11 1100 11 130 130 1100 1241 1241

27 การบวกในแนวตั้ง พัน ร้อย สิบ หน่วย 1 1 1 3 8 7 + 8 9 4 1 2 8 1

28 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ค่าประจำหลัก
16 16 16 25 25 25 11 30 1 11 41 30 11 1 41 41

29 การบวกโดยการทด 1 16 16 25 25 1 1 41 11 11 1 41

30 การบวกของจำนวนหลายจำนวน
25 67 72 + 38 ? 2 2 10 2 12 10 12

31 การบวกหลายจำนวนในแนวตั้ง
135 96 + 278 ? 2 1 13 3 11 1 10


ดาวน์โหลด ppt การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google