งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ

3 จงหาค่าต่อไปนี้ b + e = g a + g = e - b = j - c = h c g

4 การบวกของ เด็ก LD

5 ค่าประจำหลัก การกระจายของจำนวน การบวกเลขหลักเดียว การเขียนผลบวกในแต่ละหลัก การทดเลข

6 การบวก ความหมายของการบวก การบวกของจำนวน 0-9 ตั้งโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจำวัน ของ จริง สัญลักษณ์ รูปภาพ และตัวเลข ภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการบวก การเขียนสัญลักษณ์ของการบวก

7 3 รวมกับ 1 เท่ากับ = 4 การบวก

8 3 + 2 = 5

9 นักเรียนสังเกตดูแผนภาพและอธิบายนะจ๊ะ =

10 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

11 ตารางค่าความจริงของการบวกที่มี ผลบวกไม่เกิน

12 ตารางค่าความจริงของ การบวก 100 ค่า +

13 ตารางค่าความจริงของการบวกอย่าง ย่อ 45 ค่า

14 การบวกสองเท่าและการ บวกเพิ่มอีก = = = = = = = = 17

15 การสอนเกี่ยวกับการบวกที่ มีการทด การบวกโดยใช้ค่าประจำ หลักและการกระจาย การบวกเลขในแนวตั้ง

16 ความสัมพันธ์ของ 10 จาก การบวก = = = = = 10

17 การใช้หลัก ลูกคิด หน่ว ย สิบร้อ ย พั น หมื่ น 2,535

18 ค่าประจำหลักของ จำนวน การนับจำนวนโดยการใช้สื่อ ต่างๆ การแทนจำนวนสิบ ด้วย 10 การแทนจำนวน สิบ ของ 10 ด้วย 100 การแทน สิบสองสิบ ด้วย 120 เรียกใหม่ว่า หนึ่งร้อย ยี่สิบ

19 การสอนเรื่องการ กระจาย

20

21 การสอนเรื่องการ กระจาย

22 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ = 41

23 การบวกในแนวตั้งโดยใช้ หลักการกระจาย = ? ผลลัพธ์ =

24 การบวกค่าประจำหลัก สิบสอง สิบสองสิบ สิบสองร้อย

25 การบวกโดยไม่ทด เป็นการนำค่าในแต่ละ หลักมาบวกกัน โดยบวก หลักใดก่อนก็ได้

26

27 พันร้อยสิบหน่ว ย

28 การบวกในแนวตั้งโดย ใช้ค่าประจำหลัก

29 การบวกโดยการทด

30 การบวกของจำนวนหลาย จำนวน ?

31 การบวกหลายจำนวนใน แนวตั้ง ?


ดาวน์โหลด ppt 3 + 4 = 7 a = b = c = d = a+b = c a+c = d ……. etc ถ้า กำหนด ให้ ดังนั้ น หรื อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google