งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม ( game)

2 DIFFY

3 เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม

4 เกมสามเหลี่ยมปริศนา

5 เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่อง

6

7 ตาราง 9 ช่อง ( การคูณ )

8 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลข หลักเดียวตั้งแต่ 1 – 5 โดยใช้ความมีเหตุมีผลใน การเติมตัวเลขในช่องว่าง ในตาราง

9

10 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลข หลักเดียวและ 10 โดยใช้ ความมีเหตุมีผลในการ เติมตัวเลขในช่องว่างใน ตาราง

11

12 ตารางคูณอลเวง ใช้สำหรับฝึกการคูณเลข หลักเดียวและ 10 โดยใช้ ความมีเหตุมีผลในการ เติมตัวเลขในช่องว่างใน ตาราง

13 X


ดาวน์โหลด ppt เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google