งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม ( game).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม ( game)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม ( game)

2 DIFFY

3 เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 3 4 1 2 5

4 เกมสามเหลี่ยมปริศนา 6 1 2 5 3 4

5 เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่อง

6 เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่อง
1 3 2 4

7 ตาราง 9 ช่อง ( การคูณ) 6 24 2 3 12 4 18 16 8

8 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลขหลักเดียวตั้งแต่ 1 – 5 โดยใช้ความมีเหตุมีผลในการเติมตัวเลขในช่องว่างในตาราง

9 + 2 4 1 9 7 8 5

10 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลขหลักเดียวและ 10 โดยใช้ความมีเหตุมีผลในการเติมตัวเลขในช่องว่างในตาราง

11 + 5 7 2 10 16 20 8 13 9 6 12 18 15 4 3 17 3 6 13 15 17 12 13 11 8 2 5 5 8 10

12 ตารางคูณอลเวง ใช้สำหรับฝึกการคูณเลขหลักเดียวและ 10 โดยใช้ความมีเหตุมีผลในการเติมตัวเลขในช่องว่างในตาราง

13 X 3 5 7 6 2 1 10 63 36 54 18 8 24 64 30 9 30 35 21 6 6 9 15 9


ดาวน์โหลด ppt เกม ( game).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google