งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกม ( game)

2 DIFFY

3 เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1

4 เกมสามเหลี่ยมปริศนา 6 1 5 2 3 4

5 เกมซูโดกุ ( Sudoku) ขนาด 4 *4 ช่อง

6 1324 4231 2413 3142

7 ตาราง 9 ช่อง ( การคูณ ) 6242 3124 18168

8 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลข หลักเดียวตั้งแต่ 1 – 5 โดยใช้ความมีเหตุมีผลใน การเติมตัวเลขในช่องว่าง ในตาราง

9 +241 2 497 8 5 5

10 ตารางบวกอลเวง ใช้สำหรับฝึกการบวกเลข หลักเดียวและ 10 โดยใช้ ความมีเหตุมีผลในการ เติมตัวเลขในช่องว่างใน ตาราง

11 +572 101620 813 986 121618 612 159 874 23 367 1718 15 5 8 12 10 13 17 8 11 13 2 36 5

12 ตารางคูณอลเวง ใช้สำหรับฝึกการคูณเลข หลักเดียวและ 10 โดยใช้ ความมีเหตุมีผลในการ เติมตัวเลขในช่องว่างใน ตาราง

13 X357621 10 7637 36 2 5418 5 8 2464 8 330 21 9 35 6 15 6 9 9


ดาวน์โหลด ppt เกม ( game). DIFFY เกมเชื่อมต่อ วงที่ ผลรวม 1 14 2 5 3 5 4 6 5 1 3 4 2 5 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google