งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของที่ระลึกของประเทศไทย. ของที่ ระลึก ประเทศ ไทย กรอบความ เป็นจริง กรอบ ความรู้สึก กรอบชีวิต - ขนมไทยต่าง - ของหัตถกรรม - เครื่องแก้ว ถ้วยชาม โบราณ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของที่ระลึกของประเทศไทย. ของที่ ระลึก ประเทศ ไทย กรอบความ เป็นจริง กรอบ ความรู้สึก กรอบชีวิต - ขนมไทยต่าง - ของหัตถกรรม - เครื่องแก้ว ถ้วยชาม โบราณ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของที่ระลึกของประเทศไทย

2 ของที่ ระลึก ประเทศ ไทย กรอบความ เป็นจริง กรอบ ความรู้สึก กรอบชีวิต - ขนมไทยต่าง - ของหัตถกรรม - เครื่องแก้ว ถ้วยชาม โบราณ - ตุ๊กตาลายไทย - ภาพวาดแบบไทยๆ - เป็นของมีค่าทาง วัฒนธรรม - ของบางอย่างพบได้ น้อยมากในประเทศ ยากแก่การหามาสะสม - ทำให้คนต่างชาติได้ เห็นถึงความสวยงาม ของของวัตถุและของ ที่ระลึกของประเทศ ไทย - ทำให้คนไทยยังไม่ลืมวิถี ชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ แบบไทยๆ - แสดงให้เห็นถึงภูมิ ปัญญาชาวบ้านแบบไทย ที่หาดูได้ยาก

3 สรุป ของที่ระลึกในเมืองไทยนำวันหาดูได้ยากใน บางอย่าง บางประเภทมีราคาสูง บางประเภทไม่มี ที่ผลิต เพราะชาวไทยส่วนใหญ่ลืมเลือนวีถีชีวิต แบบเก่าๆไป เช่น พวกเครื่องแก้ว เครื่องเงินต่างๆ จำพวกนี้อาจมี ราคาแพง ทำให้มีคนที่จะซื้อสะสมได้ในจำนานที่ ข่อนข้างจำกัด และต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี พวกขนมไทย วัยรุ่น รุ่นหลังแทบไม่เคยได้เห็น หรือสัมผัสกับรสชาติขนมไทยสมัยโบราณมาก เพราะหาผู้ที่จะทำขนมไทยดั่งสมัยก่อนอยากนัก เพราะด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้เราได้อิทธิพล พวก ขนมพวกแป้ง จากพวกฝรั่งเป็นจำนวนมาก พวกตุ๊กตาไทยนั้นก็มีคนที่มีฝีมือปราณีตอยู่ไม่ มากที่จะทำตุ๊กตาลายไทย ที่จะออกมาสวยงาม และคงความเป็นวัฒนธรรมไทยได้มากที่สุด

4 ภาพตัวอย่างของที่ระลึกแบบไทยๆ


ดาวน์โหลด ppt ของที่ระลึกของประเทศไทย. ของที่ ระลึก ประเทศ ไทย กรอบความ เป็นจริง กรอบ ความรู้สึก กรอบชีวิต - ขนมไทยต่าง - ของหัตถกรรม - เครื่องแก้ว ถ้วยชาม โบราณ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google