งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดีบุก ( Stanum ใช้ สัญลักษณ์ Sn ). การเกิดแร่ดีบุก โดยทั่วไปแล้ว แหล่งแร่ดีบุกจะมีการเกิด ได้ 3 แบบ เกิดจากน้ำร้อน ซึ่งเป็นส่วนทีเหลือจากแมก มาหรือหินหนืดที่พุ่งตัวขึ้นมาบนผิวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดีบุก ( Stanum ใช้ สัญลักษณ์ Sn ). การเกิดแร่ดีบุก โดยทั่วไปแล้ว แหล่งแร่ดีบุกจะมีการเกิด ได้ 3 แบบ เกิดจากน้ำร้อน ซึ่งเป็นส่วนทีเหลือจากแมก มาหรือหินหนืดที่พุ่งตัวขึ้นมาบนผิวโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดีบุก ( Stanum ใช้ สัญลักษณ์ Sn )

2 การเกิดแร่ดีบุก โดยทั่วไปแล้ว แหล่งแร่ดีบุกจะมีการเกิด ได้ 3 แบบ เกิดจากน้ำร้อน ซึ่งเป็นส่วนทีเหลือจากแมก มาหรือหินหนืดที่พุ่งตัวขึ้นมาบนผิวโลก ซึ่ง จะมีดีบุกปนอยู่ เกิดจากการสะสม โดยการที่น้ำพัดพาแร่มา ตกทับถมกันตามบริเวณเชิงเขา ทางน้ำเช่น ห้วยธารชายทะเล แอ่งหรือที่ลุ่มต่างๆ จน เกิดเป็นลานแร่ ซึ่งจะมีร่าตุหลายชนิด ซึ่ง ประเทศไทยพบการเกิดแร่ดีบุกลักษณะนี้ เกิดจากแหล่งน้ำใต้ดิน พัดพาเอาเศษแร่ ต่างๆมารวมตามรอยแตกของหินหรือตามถ้ำ ตามโพรงต่างๆ

3 ลักษณะแร่ดีบุก ลักษณะปกติของแร่ดีบุกตามธรรมชาติ เป็นก้อนแข็งคล้ายหิน มีความแข็งคล้ายหิน เขี้ยวหนุมาน ส่วนใหญ่มีสีเทาดำ เมื่อขูดจะ เกิดรอยสีขาว เผาไฟไม่ละลาย ต้องป่นเป็น ผงผสมกับถ่านหลอมออกมาจะได้เนื้อหรื อโลหะดีบุก เป็นก้อนกลมเล็ก มีสีขาวเกือบ เงิน ถ้าขัดจะมีสีเหลืองเจือเป็นเงา

4 แหล่งที่พบ โดยสินแร่ที่พบส่วนมากเป็นชนิด Cassiterite SnO2 อาราเขตของแหล่งแร่ที่ สำคัญที่สุดคือบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทางภาคทางภาคตะวันตกตลอดแนวเหนือ ใต้ของภาคใต้ทั้งหมด ถึงชายฝั่งมหาสมุทร อินเดีย โดยเฉพาะในจังหวัด ระนอง พังงา และภูเก็ต

5 แร่แคสซิเทอไรต์ (cassiterite; SnO2 )

6 การสกัดแร่ดีบุก กระบวนการละลายด้วยอัลคาไลน์สกัด ดีบุกได้ต่ำ ในขณะที่กระบวนการเผาฝุ่นดีบุก กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนการละลาย สามารถสกัดดีบุกได้มากกว่า 98 เปอร์เซนต์ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเผาฝุ่นดีบุกกับ โซเดียมไฮดรอกไซด์เหมาะที่จะนำมา ประยุกต์ใช้ในการสกัดดีบุกจากฝุ่นเตาย่าง แร่ได้ โดยการเผาที่อุณหภูมิ 650 องศา เซลเซียส และใช้สัดส่วนของโซเดียมไฮดร อกไซด์ต่อดีบุกออกไซด์ในฝุ่นเท่ากับ 1.43:1 เพื่อเปลี่ยนรูปของดีบุกในฝุ่นให้อยู่ ในสภาพที่ละลายได้หมด

7 การถลุงแร่ดีบุก นำแร่ดีบุกผสมกับถ่านโค้กและหินปูน อัตราส่วน 20 : 4 : 5 โดยมวล นำใส่เตาถลุงที่มีไฟฟ้าหรือน้ำมันเตาให้ ความร้อน เกิดปฏิกิริยาดังนี้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้น สามารถ เปลี่ยนกลับไปเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

8 สำหรับแร่ดีบุกบางชนิดที่มีสารประกอบ SiO ปนอยู่ ต้องจำกัดออก โดยปฏิกริยาต่อไปนี้ ที่สุดท้ายแล้วได้ ผลิตภัณฑ์เป็นแคลเซียมซิลิเกต ดีบุกที่ผ่านการถลุงแล้วต้องมีการนำไปทำให้ บริสุทธิ์อีกทีก่อนกากโลหะที่เป็นตะกรันที่มี ดีบุกปนอยู่ ต้องมีการนำไปถลุงเอาดีบุกออก อีกครั้ง

9 คุณสมบัติของดีบุก ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ผสมเป็นเนื้อเดียวกับโลหะอื่นได้ ประโยชน์ของดีบุก ใช้เคลือบโลหะ ทำภาชนะบรรจุอาหาร ทำโลหะผสม เช่น ดีบุก + ทองแดง ทองสัมฤทธิ์ / ทองบรอนซ์ ดีบุก + ทองแดง + พลว โลหะพิว เตอร์ ดีบุก + ตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี

10 โลหะพิวเตอร์ ตะกั่วบัดกรี


ดาวน์โหลด ppt ดีบุก ( Stanum ใช้ สัญลักษณ์ Sn ). การเกิดแร่ดีบุก โดยทั่วไปแล้ว แหล่งแร่ดีบุกจะมีการเกิด ได้ 3 แบบ เกิดจากน้ำร้อน ซึ่งเป็นส่วนทีเหลือจากแมก มาหรือหินหนืดที่พุ่งตัวขึ้นมาบนผิวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google