งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางชีวิต แนวทางชีวิต ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางชีวิต แนวทางชีวิต ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางชีวิต แนวทางชีวิต ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES

3 สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต... สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต... พลังของพระเจ้า ! พลังของพระเจ้า ! ช่องส่งที่มีพลังสูงที่สุดในการติดต่อสื่อสาร... ช่องส่งที่มีพลังสูงที่สุดในการติดต่อสื่อสาร... ขุมทรัพย์ที่มหาศาลที่สุด... ขุมทรัพย์ที่มหาศาลที่สุด... พลังที่มีอำนาจมากที่สุดในชีวิต... พลังที่มีอำนาจมากที่สุดในชีวิต... ความยินดีล้นพ้นที่สุด... ความยินดีล้นพ้นที่สุด... คำอธิษฐาน ! คำอธิษฐาน ! ศรัทธา ! ศรัทธา ! ความรัก ! ความรัก ! การให้ ! การให้ !

4 สภาพที่เลวร้ายที่สุด เมื่อปราศจาก... สภาพที่เลวร้ายที่สุด เ มื่อปราศจาก... ความหวัง ! ความหวัง ! นิสัยไม่ดีที่ส่งผลเสียต่อเรามากที่สุด... นิสัยไม่ดีที่ส่งผลเสียต่อเรามากที่สุด... เครื่องคิดคำนวณที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกนี้... เครื่องคิดคำนวณที่เหลือเชื่อที่สุดในโลกนี้... ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุด... ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงที่สุด... ความวิตกกังวล ! ความวิตกกังวล ! สมอง ! สมอง ! การขาดความ เคารพตนเอง ! การขาดความ เคารพตนเอง ! ทรัพยากรธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทรัพยากรธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุด ความเยาว์วัย ! ความเยาว์วัย !

5 ปัญหาที่ควรจะฟันฝ่าไปให้มากที่สุด... ปัญหาที่ควรจะฟันฝ่าไปให้มากที่สุด... โรคร้ายที่ทำให้เราขาดสมรรถภาพมากที่สุด... โรคร้ายที่ทำให้เราขาดสมรรถภาพมากที่สุด... ภัยอันตรายที่จะทำให้เรากลายเป็นคนชั้นต่ำ... ภัยอันตรายที่จะทำให้เรากลายเป็นคนชั้นต่ำ... ความกลัว ! ความกลัว ! ข้อแก้ตัว ! ข้อแก้ตัว ! การนินทา ! การนินทา ! คำสามคำที่มีอานุภาพ... คำสามคำที่มีอานุภาพ... เราทำได้ ! เราทำได้ ! นิสัยที่น่ารังเกียจที่สุด... นิสัยที่น่ารังเกียจที่สุด... ความเห็นแก่ตัว ! ความเห็นแก่ตัว ! เครื่องแต่งกายที่สวยที่สุด... เครื่องแต่งกายที่สวยที่สุด... รอยยิ้ม ! รอยยิ้ม !

6 ความรู้สึกที่ไร้ค่าที่สุด … ความรู้สึกที่ไร้ค่าที่สุด … การสงสารตัวเอง ! การสงสารตัวเอง ! คุณสมบัติสูงค่าที่สุด … คุณสมบัติสูงค่าที่สุด … ความซื่อตรง ! ความซื่อตรง ! ยาชูกำลังที่ส่งผลวิเศษสุด … ยาชูกำลังที่ส่งผลวิเศษสุด … กำลังใจ ! กำลังใจ ! ยานอนหลับที่ชะงัดที่สุด … ยานอนหลับที่ชะงัดที่สุด … สันติสุขในใจ ! ส ันติสุขในใจ ! งานที่น่าพึงพอใจที่สุด … งานที่น่าพึงพอใจที่สุด … การช่วยเหลือผู้อื่น ! การช่วยเหลือผู้อื่น !

7 ความรู้สึกขอบคุณนำมาซึ่งสิ่งดีดีในชีวิต ความรู้สึกขอบคุณเปลี่ยนสิ่งที่เรามีอยู่ ให้เพียงพอและมากเกินพอเสียอีก ความรู้สึกขอบคุณเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ยอมรับ ให้กลายเป็นที่ยอมรับ เปลี่ยนความไม่เป็นระเบียบ ให้กลายเป็นความเรียบร้อย เปลี่ยนความสับสนอลหม่าน ให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนอาหารธรรมดาๆ ให้กลายเป็นอาหารอันโอชะ และเปลี่ยนที่พักอาศัย ให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่น ความรู้สึกขอบคุณนำมาซึ่งสิ่งดีดีในชีวิต ความรู้สึกขอบคุณเปลี่ยนสิ่งที่เรามีอยู่ ให้เพียงพอและมากเกินพอเสียอีก ความรู้สึกขอบคุณเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ยอมรับ ให้กลายเป็นที่ยอมรับ เปลี่ยนความไม่เป็นระเบียบ ให้กลายเป็นความเรียบร้อย เปลี่ยนความสับสนอลหม่าน ให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนอาหารธรรมดาๆ ให้กลายเป็นอาหารอันโอชะ และเปลี่ยนที่พักอาศัย ให้กลายเป็นบ้านที่อบอุ่น ทัศนคติที่สำคัญที่สุดก็คือ … ทัศนคติที่สำคัญที่สุดก็คือ … ความรู้สึกขอบคุณ ! ความรู้สึกขอบคุณ !

8 ความรู้สึกขอบคุณช่วยให้เราเข้าใจอดีต นำสันติสุขมาสู่เราในวันนี้ และมอบวิสัยทัศน์ให้แก่เราในวันพรุ่งนี้ ความรู้สึกขอบคุณช่วยให้เราเข้าใจอดีต น ำสันติสุขมาสู่เราในวันนี้ และมอบวิสัยทัศน์ให้แก่เราในวันพรุ่งนี้ อนาคตสดใสเช่นเดียวกับคำสัญญาของพระเจ้า !


ดาวน์โหลด ppt แนวทางชีวิต แนวทางชีวิต ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงปฏิบัติ ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google