งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารประเภทวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารประเภทวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารประเภทวิทยุ
หลักการพื้นฐาน การสื่อสารประเภทวิทยุ

2 เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ
คุณลักษณะของ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ

3 คุณลักษณะทั่วไป -เป็นเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ใช้งานได้ในย่านความถี่ MHz --ภาคกำเนิดความถี่เป็นแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesized) ทำงานได้ทั้งแบบ Simplex และ Semi-Duplexer

4 -โครงสร้างของตัวเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ทำด้วยวัสดุที่ทนทานต่อแรงกระแทกหรือตกหล่น และต้องผ่านการรับรองการทดสอบตามมาตรฐานสากล

5 -สามารถเปลี่ยนความถี่วิทยุ และคุณสมบัติของเครื่อง ได้โดยใช้ Software ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายเทข้อมูล -สามารถตั้งระยะเวลาตัดการส่ง (Time-Out-Timer) ได้ -มีระบบการกวาดหาคลื่น (Channel Scan) ในช่องความจำที่ตั้งไว้ได้ -มีช่องการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

6 -มี Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า
-มีวงจร Voice Operated Transmission (VOX) ภายในเครื่อง -สามารถปรับระดับ RF Power ได้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน Battery -สามารถเข้ารหัสแบบ PL หรือ DPL ได้

7 ภาคเครื่องส่ง -มีกำลังส่งออกอากาศไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ -มีค่าการปล่อยคลื่น –66 dB หรือดีกว่า -มีค่าความเพี้ยนของเสียง ไม่เกิน 3% หรือดีกว่า -มีค่า FM HUM&NOISE –40 dB หรือดีกว่า

8 ภาคเครื่องรับ -มีความไวในการรับสัญญาณ (Sensitivity) 0.25 uV ที่ 12 dB SINAD หรือดีกว่า -มีค่า SELECTIVITY 60 dB สำหรับ Channel Spacing 12.5 KHz และ 70 dB สำหรับ Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า -มีค่า HUM&NOISE –50 dB สำหรับ Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า

9 -มีค่า HUM&NOISE –50 dB สำหรับ Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า
-มีค่า INTERMODULATION 70 dB หรือดีกว่า -มีค่า AUDIO OUTPUT 500 mW และค่าความเพี้ยน ไม่เกิน 3% หรือดีกว่า

10 อุปกรณ์ประกอบต่อชุด -Mainboard พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเป็นอะไหล่เครื่องละ 1 ชุด -แบตเตอรี่นิดเกิลแคดเมี่ยม มีความจุไม่น้อยกว่า 1,200 mAH จำนวน 1 ก้อน -เครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

11 -ที่หนีบเข็มขัด จำนวน 1 ชุด
-สายอากาศประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด -หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารประเภทวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google