งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการพื้นฐาน การสื่อสาร ประเภทวิทยุ. คุณลักษณะของ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการพื้นฐาน การสื่อสาร ประเภทวิทยุ. คุณลักษณะของ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการพื้นฐาน การสื่อสาร ประเภทวิทยุ

2 คุณลักษณะของ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ

3 คุณลักษณะ ทั่วไป - เป็นเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136-174 MHz -- ภาคกำเนิด ความถี่เป็นแบบสังเคราะห์ ความถี่ (Synthesized) ทำงานได้ทั้งแบบ Simplex และ Semi-Duplexer

4 - โครงสร้างของตัวเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ทำด้วยวัสดุที่ ทนทานต่อแรงกระแทกหรือ ตกหล่น และต้องผ่านการ รับรองการทดสอบตาม มาตรฐานสากล

5 - สามารถเปลี่ยนความถี่วิทยุ และคุณสมบัติของเครื่อง ได้ โดยใช้ Software ร่วมกับ อุปกรณ์สำหรับถ่ายเทข้อมูล - สามารถตั้งระยะเวลาตัดการส่ง (Time-Out-Timer) ได้ - มีระบบการกวาดหาคลื่น (Channel Scan) ในช่อง ความจำที่ตั้งไว้ได้ - มีช่องการทำงานได้ไม่น้อย กว่า 16 ช่อง

6 - มี Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า - มีวงจร Voice Operated Transmission (VOX) ภายใน เครื่อง - สามารถปรับระดับ RF Power ได้ตามความเหมาะสม เพื่อ ช่วยประหยัดพลังงาน Battery - สามารถเข้ารหัสแบบ PL หรือ DPL ได้

7 ภาคเครื่องส่ง - มีกำลังส่งออกอากาศไม่น้อย กว่า 5 วัตต์ - มีค่าการปล่อยคลื่น –66 dB หรือดีกว่า - มีค่าความเพี้ยนของเสียง ไม่ เกิน 3% หรือดีกว่า - มีค่า FM HUM&NOISE –40 dB หรือดีกว่า

8 ภาคเครื่องรับ - มีความไวในการรับสัญญาณ (Sensitivity) 0.25 uV ที่ 12 dB SINAD หรือดีกว่า - มีค่า SELECTIVITY 60 dB สำหรับ Channel Spacing 12.5 KHz และ 70 dB สำหรับ Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า - มีค่า HUM&NOISE –50 dB สำหรับ Channel Spacing 25 KHz หรือดีกว่า

9 - มีค่า INTERMODULATION 70 dB หรือดีกว่า - มีค่า AUDIO OUTPUT 500 mW และค่าความเพี้ยน ไม่เกิน 3% หรือดีกว่า

10 อุปกรณ์ประกอบต่อชุด -Mainboard พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเป็นอะไหล่เครื่องละ 1 ชุด - แบตเตอรี่นิดเกิลแคดเมี่ยม มี ความจุไม่น้อยกว่า 1,200 mAH จำนวน 1 ก้อน - เครื่องประจุแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

11 - ที่หนีบเข็มขัด จำนวน 1 ชุด - สายอากาศประจำเครื่อง จำนวน 1 ชุด - หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt หลักการพื้นฐาน การสื่อสาร ประเภทวิทยุ. คุณลักษณะของ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF ชนิดมือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google