งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการ พัฒนาสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการ รักษาความมั่นคงและความ ปลอกภัยของประเทศด้วย ยิ่ง ในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการ พัฒนาสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการ รักษาความมั่นคงและความ ปลอกภัยของประเทศด้วย ยิ่ง ในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการ พัฒนาสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการ รักษาความมั่นคงและความ ปลอกภัยของประเทศด้วย ยิ่ง ในปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของ โลกเปลี่ยนแปลงทุกขณะ การ ติดต่อสารที่รวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญ มากเป็นพิเศษ

2 ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของ ประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน ดำเนินงานและประสานผลงานกัน อย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สำคัญที่สุด ควรจะได้รับ พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและ เทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้ง และกว้างขวาง แล้วพยายามเลือก เฟ้นสิ่งที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาด ริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ และสภาพของบ้านเมืองของเรา

3 เพื่อให้กิจการสื่อสารของ ชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่าง เต็มที่ และสามารถอำนวย ประโยชน์แก่การสร้างเสริม เศรษฐกิจสังคม และ เสถียรภาพของบ้านเมืองได้ อย่างสมบูรณ์แท้จริง


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารเป็นปัจจัยที่ สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการ พัฒนาสร้างสรรค์ความ เจริญก้าวหน้า รวมทั้งการ รักษาความมั่นคงและความ ปลอกภัยของประเทศด้วย ยิ่ง ในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google