งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)

2 เทศกาล จำนวนครั้งที่ เกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ สงกรานต์ 2552 3,977 (568 ต่อ วัน) 373 (53 ต่อ วัน) 4,332 (619 ต่อ วัน) สงกรานต์ 2553 3,516 (502 ต่อ วัน) 361 (51 ต่อ วัน) 3,802 (543 ต่อ วัน) สงกรานต์ 2554 3,215 (459 ต่อ วัน) 271 ( 39 ต่อ วัน) 3,476 ( 496 ต่อ วัน) เฉลี่ยต่อวัน 3 ปี510 ต่อ วัน48 ต่อ วัน553 ต่อ วัน สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2552-2554

3 สาเหตุ2552 (%)2553 (%)2554 (%) 1. เมาสุรา40.6639.3638.76 2. ขับรถเร็วเกิน กำหนด 19.9620.6820.53 3. มอเตอร์ไซค์ไม่ ปลอดภัย 8.2014.1115.65 4. ตัดหน้ากระชั้นชิด 10.9612.2913.72 5. ไม่มีใบขับขี่5.765.776.19 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 5 อันดับแรก

4 แผนบูรณาการฯ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อม: วันที่ 15 มี.ค.55 -10 เม.ย.55 ช่วงที่ 2 ปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน: วันที่ 11-17 เมษายน 2555

5 6 มาตรการเน้นหนัก 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3.มาตรการด้านสังคม 4.มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 5.มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 6.มาตรการด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

6 แนวทางในการบูรณาการ ประสานงานจังหวัด กรมการปกครอง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ใน ส่วนกลางและจังหวัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.)

7 นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รอง นรม.และ รมว.มท. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย 4 เมษายน 2555

8 ผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรัมย์เปิดศูนย์สงกรานต์ 55 และรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 4 เมษายน 2555

9 ผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคามเปิดศูนย์สงกรานต์ 55 3 เมษายน 2555


ดาวน์โหลด ppt มาตรการความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วง 7 วันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google