งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISMS By Marketing Leased Line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISMS By Marketing Leased Line."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 iSMS By Marketing Leased Line

2 iSMS คืออะไร เป็นบริการที่อยู่ในกลุ่มของ iSolution ซึ่งเป็นทางเลือกในการส่ง SMS ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโทรศัพท์มือถือในราคาประหยัด และบริการที่รวดเร็วกว่าด้วยการส่งข้อความได้แบบ group ทำให้ไม่เสียเวลาในการส่งข้อความซ้ำๆที่ละหลายๆ เบอร์ By Marketing Leased Line

3 By Marketing Leased Line
Features Phase I SMS ไม่จำกัด (ข้อความภาษาไทยไม่เกิน 70 ตัวอักษร หรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 160 ตัวอักษร แต่ถ้าเกินจะตัดส่วนเกินแล้วส่งที่เหลือให้อีกครั้งหนึ่ง) เครือข่ายที่ support สามารถส่ง SMS ได้ทุกเครือข่าย ชื่อผู้ส่ง ชื่อบริษัทไม่เกิน 10 ตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ผู้รับ ไม่จำกัด, เลือกส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพาะคนได้ และส่งไปยังผู้ที่ไม่มีเบอร์ใน phonebook โดยพิมพ์เบอร์ไปได้เลย ตั้งเวลาส่ง ตั้งเวลาส่งได้ ถ้าไม่ต้องการตั้งเวลาแล้วก็สามารถลบ หรือ แก้ไขได้ จำนวนครั้งที่ส่ง Default ที่ 3 เท่าของค่าบริการรายเดือน แต่หากจะ fix ตามค่ารายเดือนก็สามารถทำได้ Quota แสดงให้ user ทราบจำนวนที่เหลืออยู่ โดย admin สามารถปรับ quota ของ user ได้เอง ข้อความสำเร็จรูป มีข้อความสำเร็จรูปให้ส่ง เพื่อความรวดเร็ว By Marketing Leased Line

4 คุณสมบัติ iSMS (user) และการใช้งาน
* สามารถส่งข้อความภาษาไทยได้ 70 ตัวอักษร และภาษาอังกฤษได้ 160 ตัวอักษร * ส่งข้อความด่วนได้ด้วย ข้อความที่บันทึกไว้ในกลุ่มข้อความด่วนแล้ว *ใช้ตั้งเวลาในการส่งข้อความได้ * มีสมุดเบอร์เก็บโทรศัพท์ พร้อมทั้งข้อมูลทั่วไป * จัดกลุ่มของเบอร์โทรศัพท์ได้ * เพิ่มข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้ทันที * ตรวจสอบประวัติการส่งข้อความย้อนหลังได้ * เปลี่ยน password และ ได้ * แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในแต่ละเดือน By Marketing Leased Line

5 Admin Manual

6 Login เข้าสู่ระบบ iSMS
By Marketing Leased Line

7 เมนูแรก Messaging ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ
1.Send SMS – สำหรับส่ง SMS 2.Ready Message – สำหรับเก็บข้อความด่วน 3.Schedule – สำหรับดูรายการข้อความที่ตั้งเวลาส่งไว้ เมนูที่ 2 Contacts ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Phonebook – สมุดโทรศัพท์ 2.Group – กลุ่มผู้ติดต่อ 3.Import – เมื่อต้องการ Add เบอร์โทรศัพท์ By Marketing Leased Line

8 เมนูที่ 3 Reports ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ
1.Message History – ประวัติการส่ง SMS 2.Credit Report – รายงานการส่งและจำนวนการใช้ SMS ที่ผ่านมา เมนูที่ 4 Account Information ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Profile - ดูรายละเอียดส่วนตัว 2.Change Password – แก้ไขรหัสผ่าน 3.Change – แก้ไขอีเมล์

9 เมนูที่ 5 User Management
ประกอบด้วย 4 เมนูย่อยคือ 1.Department - กลุ่มของผู้ใช้งาน 2.Create User – ให้โควต้าการส่ง SMS แต่ละผู้ใช้งาน 3.Manage User – การจัดการบริหารผู้ใช้งาน 4.Report – รายงานผล ส่วนแสดงข้อมูลของสมาชิก Account แสดง username Quota SMS แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในเดือนนั้นๆ By Marketing Leased Line

10 1 . ส่ง SMS By Marketing Leased Line 1.สำหรับใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
2. สำหรับใส่ข้อความ 3. สำหรับกำหนดเวลาส่ง By Marketing Leased Line

11 คลิกที่ save to ready message เพื่อบันทึกข้อความที่จะส่ง

12 เมื่อข้อความถูกส่งไปยังปลายทางเรียบร้อย จะแสดงหน้าจอ send complete เพื่อยืนยันการส่ง

13 ข้อความที่เราทำการบันทึกไว้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือแก้ไขได้
2. Ready Message ข้อความที่เราทำการบันทึกไว้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือแก้ไขได้ By Marketing Leased Line

14 3. Schedule By Marketing Leased Line

15 4. Phonebook By Marketing Leased Line จัดกลุ่มเบอร์โทร
เพิ่มเบอร์โทรจากฐานข้อมูลเดิม จัดกลุ่มเบอร์โทร ลบเบอร์โทรจากฐานข้อมูลเดิม เพิ่มเบอร์ในสมุดโทรศัพท์ By Marketing Leased Line

16 เมื่อต้องการจะ Add new phone number

17

18

19 5. Message History สามารถดูประวัติการส่ง ว่าเคยส่ง SMS อะไร ไปถึงใครบ้าง โดยเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลัง 3 เดือน By Marketing Leased Line

20 6. Credit Report By Marketing Leased Line

21 7. Profile By Marketing Leased Line

22 8. Change Password By Marketing Leased Line

23 9. Change By Marketing Leased Line

24 10. Department

25

26 11. Create User

27 12. Manage User

28 13. Report

29 User Manual

30 Login เข้าสู่ระบบ iSMS
By Marketing Leased Line

31 เมนูแรก Messaging ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ
1.Send SMS – สำหรับส่ง SMS 2.Ready Message – สำหรับเก็บข้อความด่วน 3.Schedule – สำหรับดูรายการข้อความที่ตั้งเวลาส่งไว้ เมนูที่ 2 Contacts ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Phonebook – สมุดโทรศัพท์ 2.Group – กลุ่มผู้ติดต่อ 3.Import – เมื่อต้องการ Add เบอร์โทรศัพท์ By Marketing Leased Line

32 เมนูที่ 3 Reports ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ
1.Message History – ประวัติการส่ง SMS เมนูที่ 4 Account Information ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Profile - ดูรายละเอียดส่วนตัว 2.Change Password – แก้ไขรหัสผ่าน ส่วนแสดงข้อมูลของสมาชิก Account แสดง username Quota SMS แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในเดือนนั้นๆ

33 1. Send SMS By Marketing Leased Line 1.สำหรับใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ
2. สำหรับใส่ข้อความ 3. สำหรับกำหนดเวลาส่ง By Marketing Leased Line

34 คลิกที่สร้าง ready message เพื่อบันทึกข้อความที่จะส่ง

35 3. Schedule

36 4. Phonebook By Marketing Leased Line จัดกลุ่มเบอร์โทร
เพิ่มเบอร์โทรจากฐานข้อมูลเดิม จัดกลุ่มเบอร์โทร ลบเบอร์โทรจากฐานข้อมูลเดิม เพิ่มเบอร์ในสมุดโทรศัพท์ By Marketing Leased Line

37 5. Group

38 6. Import

39 7. Message History By Marketing Leased Line

40 8. Profile

41 9. Change Password

42 ข้อดีการใช้ iSMS 1. สามารถเริ่มต้นใช้ส่ง SMS ได้สะดวกรวดเร็ว
3. สามารถจัดส่งข้อความซ้ำๆกันได้ทีละหลายๆเบอร์ในครั้งเดียว 4. ส่งข้อความเป็น Department ได้ 5. ส่งข้อความได้ทุกเครือข่าย โดยประหยัดกว่าด้วยลดค่า IC ที่ต้องเรียกเก็บภายในอนาคต By Marketing Leased Line


ดาวน์โหลด ppt ISMS By Marketing Leased Line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google