งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISMS By Marketing Leased Line. iSMS คืออะไร เป็นบริการที่อยู่ในกลุ่มของ iSolution ซึ่งเป็น ทางเลือกในการส่ง SMS ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโทรศัพท์มือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISMS By Marketing Leased Line. iSMS คืออะไร เป็นบริการที่อยู่ในกลุ่มของ iSolution ซึ่งเป็น ทางเลือกในการส่ง SMS ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโทรศัพท์มือถือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 iSMS By Marketing Leased Line

2 iSMS คืออะไร เป็นบริการที่อยู่ในกลุ่มของ iSolution ซึ่งเป็น ทางเลือกในการส่ง SMS ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโทรศัพท์มือถือ ในราคาประหยัด และบริการที่รวดเร็วกว่าด้วย การส่งข้อความได้แบบ group ทำให้ไม่ เสียเวลาในการส่งข้อความซ้ำๆที่ละหลายๆ เบอร์ By Marketing Leased Line

3 FeaturesPhase I SMS ไม่จำกัด ( ข้อความภาษาไทยไม่เกิน 70 ตัวอักษร หรือ ภาษาอังกฤษไม่เกิน 160 ตัวอักษร แต่ถ้าเกินจะตัดส่วนเกิน แล้วส่งที่เหลือให้อีกครั้งหนึ่ง ) เครือข่ายที่ support สามารถส่ง SMS ได้ทุกเครือข่าย ชื่อผู้ส่งชื่อบริษัทไม่เกิน 10 ตัวอักษร ( ภาษาอังกฤษ ) ผู้รับ ไม่จำกัด, เลือกส่งเป็นกลุ่มหรือเลือกเฉพาะคนได้ และส่งไป ยังผู้ที่ไม่มีเบอร์ใน phonebook โดยพิมพ์เบอร์ไปได้เลย ตั้งเวลาส่ง ตั้งเวลาส่งได้ ถ้าไม่ต้องการตั้งเวลาแล้วก็สามารถลบ หรือ แก้ไขได้ จำนวนครั้งที่ ส่ง Default ที่ 3 เท่าของค่าบริการรายเดือน แต่หากจะ fix ตาม ค่ารายเดือนก็สามารถทำได้ Quota แสดงให้ user ทราบจำนวนที่เหลืออยู่ โดย admin สามารถ ปรับ quota ของ user ได้เอง ข้อความ สำเร็จรูปมีข้อความสำเร็จรูปให้ส่ง เพื่อความรวดเร็ว By Marketing Leased Line

4 คุณสมบัติ iSMS (user) และการ ใช้งาน * สามารถส่งข้อความภาษาไทยได้ 70 ตัวอักษร และ ภาษาอังกฤษได้ 160 ตัวอักษร * ส่งข้อความด่วนได้ด้วย ข้อความที่บันทึกไว้ในกลุ่ม ข้อความด่วนแล้ว * ใช้ตั้งเวลาในการส่งข้อความได้ * มีสมุดเบอร์เก็บโทรศัพท์ พร้อมทั้งข้อมูลทั่วไป * จัดกลุ่มของเบอร์โทรศัพท์ได้ * เพิ่มข้อมูล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ได้ทันที * ตรวจสอบประวัติการส่งข้อความย้อนหลังได้ * เปลี่ยน password และ email ได้ * แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในแต่ละเดือน By Marketing Leased Line

5 Admin Manual

6 Login เข้าสู่ระบบ iSMS By Marketing Leased Line

7 เมนูแรก Messaging ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Send SMS – สำหรับส่ง SMS 2.Ready Message – สำหรับเก็บข้อความด่วน 3.Schedule – สำหรับดูรายการข้อความที่ตั้งเวลาส่งไว้ เมนูที่ 2 Contacts ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Phonebook – สมุดโทรศัพท์ 2.Group – กลุ่มผู้ติดต่อ 3.Import – เมื่อต้องการ Add เบอร์โทรศัพท์ By Marketing Leased Line

8 เมนูที่ 3 Reports ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Message History – ประวัติการส่ง SMS 2.Credit Report – รายงานการส่งและจำนวน การใช้ SMS ที่ผ่านมา เมนูที่ 4 Account Information ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Profile - ดูรายละเอียดส่วนตัว 2.Change Password – แก้ไขรหัสผ่าน 3.Change Email – แก้ไขอีเมล์

9 เมนูที่ 5 User Management ประกอบด้วย 4 เมนูย่อยคือ 1.Department - กลุ่มของผู้ใช้งาน 2.Create User – ให้โควต้าการส่ง SMS แต่ ละผู้ใช้งาน 3.Manage User – การจัดการบริหารผู้ใช้งาน 4.Report – รายงานผล ส่วนแสดงข้อมูลของสมาชิก - Account แสดง username - Quota SMS แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในเดือนนั้นๆ By Marketing Leased Line

10 1. สำหรับใส่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับ 2. สำหรับใส่ข้อความ 3. สำหรับกำหนดเวลา ส่ง 1. ส่ง SMS By Marketing Leased Line

11 คลิกที่ save to ready message เพื่อบันทึกข้อความที่จะส่ง

12 เมื่อข้อความถูกส่งไปยังปลายทางเรียบร้อย จะ แสดงหน้าจอ send complete เพื่อยืนยันการส่ง

13 2. Ready Message By Marketing Leased Line ข้อความที่เราทำการบันทึกไว้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียด หรือแก้ไขได้

14 By Marketing Leased Line 3. Schedule

15 4. Phonebook By Marketing Leased Line เพิ่ม เบอร์ใน สมุด โทรศัพ ท์ จัด กลุ่ม เบอร์ โทร เพิ่มเบอร์ โทรจาก ฐานข้อมูล เดิม ลบเบอร์ โทรจาก ฐานข้อมูล เดิม

16 เมื่อต้องการจะ Add new phone number

17

18

19 5. Message History สามารถดูประวัติการส่ง ว่าเคยส่ง SMS อะไร ไปถึงใคร บ้าง โดยเก็บข้อมูลไว้ย้อนหลัง 3 เดือน By Marketing Leased Line

20 6. Credit Report By Marketing Leased Line

21 7. Profile By Marketing Leased Line

22 8. Change Password By Marketing Leased Line

23 9. Change Email By Marketing Leased Line

24 10. Department

25

26 11. Create User

27 12. Manage User

28 13. Report

29 User Manual

30 Login เข้าสู่ระบบ iSMS By Marketing Leased Line

31 เมนูแรก Messaging ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Send SMS – สำหรับส่ง SMS 2.Ready Message – สำหรับเก็บข้อความด่วน 3.Schedule – สำหรับดูรายการข้อความที่ตั้งเวลาส่งไว้ เมนูที่ 2 Contacts ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Phonebook – สมุดโทรศัพท์ 2.Group – กลุ่มผู้ติดต่อ 3.Import – เมื่อต้องการ Add เบอร์โทรศัพท์ By Marketing Leased Line

32 เมนูที่ 3 Reports ประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ 1.Message History – ประวัติการส่ง SMS เมนูที่ 4 Account Information ประกอบด้วย 3 เมนูย่อยคือ 1.Profile - ดูรายละเอียดส่วนตัว 2.Change Password – แก้ไขรหัสผ่าน ส่วนแสดงข้อมูลของสมาชิก - Account แสดง username - Quota SMS แสดงโควต้าการใช้งาน SMS ในเดือนนั้นๆ

33 1. Send SMS By Marketing Leased Line 1. สำหรับใส่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับ 2. สำหรับใส่ข้อความ 3. สำหรับกำหนดเวลา ส่ง

34 2. Ready Message คลิกที่สร้าง ready message เพื่อ บันทึกข้อความที่จะส่ง

35 3. Schedule

36 By Marketing Leased Line 4. Phonebook เพิ่ม เบอร์ใน สมุด โทรศัพ ท์ จัด กลุ่ม เบอร์ โทร เพิ่มเบอร์ โทรจาก ฐานข้อมูล เดิม ลบเบอร์ โทรจาก ฐานข้อมูล เดิม

37 5. Group

38 6. Import

39 By Marketing Leased Line 7. Message History

40 8. Profile

41 9. Change Password

42 ข้อดีการใช้ iSMS 1. สามารถเริ่มต้นใช้ส่ง SMS ได้สะดวกรวดเร็ว 2. ลดค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ขององค์หรือ หน่วยงานได้มาก 3. สามารถจัดส่งข้อความซ้ำๆกันได้ทีละหลายๆเบอร์ ในครั้งเดียว 4. ส่งข้อความเป็น Department ได้ 5. ส่งข้อความได้ทุกเครือข่าย โดยประหยัดกว่าด้วย ลดค่า IC ที่ต้องเรียกเก็บภายในอนาคต By Marketing Leased Line


ดาวน์โหลด ppt ISMS By Marketing Leased Line. iSMS คืออะไร เป็นบริการที่อยู่ในกลุ่มของ iSolution ซึ่งเป็น ทางเลือกในการส่ง SMS ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโทรศัพท์มือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google