งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)
แถลงผลประกอบการสำหรับปี 2551 19 กุมภาพันธ์ 2552

2 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551
การจ่ายปันผล จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2551 เท่ากับ 382 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.66 บาทต่อหุ้น โดยในระหว่างปี 2551 บริษัทจ่ายปันผลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น เงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น เงินปันผลพิเศษ จำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น ปี 2550 บริษัทจ่ายปันผลจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 0.40 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2551 คงเหลือกำไรสะสม 128 ล้านบาท หรือ 0.22 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น

3 สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551
รายได้ในปี 2551 เท่ากับ 2,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน กำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) สำหรับปี 2551 เท่ากับ 279 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน (ISP = -3 MB, YP = -11 MB, Shinee = -16 MB, WATTA = +7 MB)

4 รายได้ (หักรายการพิเศษ) = 2,576 ลบ. รายได้รวมโตร้อยละ 3 จากปีก่อน
สัดส่วนรายได้รวม 3 ปี จากแต่ละกิจการ 2549 รายได้รวม = 2,512 ลบ. 2550 รายได้ (หักรายการพิเศษ) = 2,576 ลบ. (รายได้รวม = 2,600 ลบ.) 2551 รายได้รวม = 2,644 ลบ. รายได้รวมโตร้อยละ 3 จากปีก่อน

5 สินทรัพย์รวมปี 2551 VS 2550 ธ.ค. 2550 2,368 ลบ. ธ.ค. 2551 2,196 ลบ.
สินทรัพย์รวม, เงินสด และ ส่วนผู้ถือหุ้นลดลง ลดลงเนื่องจาก การจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน ให้ผู้ถือหุ้น หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 509 ล้านบาท จาก เงินปันผลรอจ่ายจำนวน 156 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 282 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วน หนี้ ต่อทุน (D/E) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (0.36 เท่า)

6 ลดต้นทุนโดยร่วมมือกับพันธมิตรหรือลงทุนเอง ลดต้นทุนโดยต่อตรงออกตปท.
ทิศทางธุรกิจอินเทอร์เน็ต - เพิ่มรายได้โดยเน้นการขายไปที่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ - ลดต้นทุนโดยการร่วมมือกับพันธมิตรในการลงทุนโครงข่ายทั้งในและตปท. ผสมกับ การลงทุนเอง กลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้าหลัก ต้นทุนหลัก เพิ่มรายได้ เน้นการขายไปที่ธุรกิจ Leased Line ปี 2551 โต 143 ลบ. จากปี 2550 พัฒนาสินค้าเสริม เช่นระบบ Security, Logging, และการโทรทางไกลตปท. (VOIP) ลดต้นทุนขาย ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลงทุนโครงข่ายในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน ผสมกับการลงทุนเอง รายได้จาก ธุรกิจ 80% เครือข่ายในประเทศ ลดต้นทุนโดยร่วมมือกับพันธมิตรหรือลงทุนเอง เครือข่ายต่างประเทศ ลดต้นทุนโดยต่อตรงออกตปท. Leased Line ADSL, iPSTAR DIAL UP รายได้จากบุคคล 20% การให้บริการจะมีต้นทุนหลักเป็นเครือข่ายในประเทศและตปท.

7 ทิศทางธุรกิจสมุดหน้าเหลือง - เพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม จำนวนเล่มใหม่ เจาะกลุ่มตลาด
อินเทอร์เน็ต + มือถือ ฐานข้อมูล มีระบบสืบค้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้และรายได้ในอนาคต ร่วมมือการขายโฆษณาแบบ online กับ website ชั้นนำ (Yahoo, Google) กลุ่มผู้ใช้ และ ผู้ลงโฆษณา 1188 (Voice) สมุดหน้าเหลือง – เพิ่มรายได้โดยเพิ่มจำนวน เล่มใหม่ พัฒนาหน้าเหลืองฉบับรายจังหวัด หรือเจาะกลุ่มตลาดมากขึ้น สมุดหน้าเหลือง ผสมผสาน การใช้งานให้สะดวกที่สุด ถือเป็นจุกขายที่สำคัญ หน้าเหลือง – กทม. (1 เล่ม) หน้าเหลือง – ภูมิภาค (5 เล่ม) เพิ่มเล่ม หน้าเหลือง – ภูมิภาค โคราช, สงขลา, ชลบุรี เพิ่มเล่ม หน้าเหลือง Urban YellowPages และ Home YellowPages หน้าเหลือง –สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี 7

8 ทิศทางธุรกิจ TMC ปี 2552 (1/2)
รักษายอดขายของสมุดหน้าเหลืองและสมุดหน้าเหลืองซิตี้เยลโล่เพจเจส มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าของสมุดหน้าเหลืองในต่างจังหวัด จัดพิมพ์สมุดหน้าเหลืองที่จัดทำแบบเฉพาะกลุ่ม Home YellowPages & Urban YellowPages เน้นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้งานและสร้างความจดจำของแบรนด์ YellowPages

9 ทิศทางธุรกิจ TMC ปี 2552 (2/2)
เริ่มสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ One stop online solution (บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร) เพิ่มปริมาณการค้นหาผ่าน เพื่อกระตุ้นการใช้งานและสร้างความจดจำ สร้างรายได้จากการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ FAST (Ad. Search & Listing Search) เพิ่มรายได้ Outsourcing Call Center Inbound call/Outbound call

10 ทิศทางธุรกิจ SHINEE ปี 2552
เพิ่ม content ใหม่ๆในบริการ SMS เน้นการขายบริการ SMS ในรูปแบบสมาชิก เพื่อสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง มุ่งเน้นบริการทางด้านโหราศาสตร์ โดยรวมหมอดูชื่อดังระดับต้นๆ เช่น อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ คุณ ปู โลกเบี้ยว อ.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

11 ทิศทางธุรกิจ WATTA ปี 2552 เน้นการขายโฆษณาในสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย ในส่วนของกลุ่มสินค้าหลัก และการขายหนังสือประเภท pocket book พัฒนาเวปไซด์บริการ รถ งาน บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้จากการขายโฆษณาผ่านระบบ online

12 ภาคผนวก

13 งบการเงินรวม : ผลประกอบการปี 2551 VS 2550
หมายเหตุ: รายการพิเศษปี 2551 ประกอบด้วย - การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของ WATTA (30 ล้านบาท) - ค่าภาษีจากการชำระบัญชีเนื่องจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (LXS) (35 ล้านบาท) - การตัดจำหน่ายค่าความนิยมของบริษัทย่อย (LXS) เนื่องจากเลิกกิจการ (16 ล้านบาท) รายการพิเศษปี 2550 เกิดจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน (TMC) ปี 2551 : TMC + ADV + 60% WATTA (12 เดือน) ปี 2550 : TMC + ADV + 60% WATTA (8 เดือน)

14 งบการเงินเฉพาะบริษัท: ผลประกอบการปี 2551 VS 2550
หมายเหตุ: รายการพิเศษปี 2551 ประกอบด้วย - การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน WATTA (30 ล้านบาท) - กำไรจากการชำระบัญชีเนื่องจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย (LXS) - สุทธิจากภาษี (105 ล้านบาท) รายการพิเศษปี 2550 เกิดจากการกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน (TMC) และกำไร จากชำระบัญชีของบริษัทร่วม (CSC)

15 งบดุล

16 Leased Line Product จำนวนลูกค้า บาท/เดือน
ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 3,086 คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าเติบโตร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2551 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 29,096 บาทต่อเดือน

17 Broadband Product (ADSL,IPSTAR)
จำนวนลูกค้า บาท/เดือน ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 11,527 คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2551 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 1,568 บาทต่อเดือน

18 Dial up Product (Narrow band)
จำนวนลูกค้า บาท/เดือน ไตรมาสที่ 4/2551 จำนวนลูกค้า = 47,957 คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากธุรกิจอินเตอร์เน็ท จำนวนลูกค้าลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2551 รายได้เฉลี่ยต่อราย = 123 บาทต่อเดือน

19 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

20 Disclaimer ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google