งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Role of orthotic& Footwear How to off loading อ. สมเกียรติ มหาอุดมพร และ คณะ สถาบันราชประชาสมาสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Role of orthotic& Footwear How to off loading อ. สมเกียรติ มหาอุดมพร และ คณะ สถาบันราชประชาสมาสัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Role of orthotic& Footwear How to off loading อ. สมเกียรติ มหาอุดมพร และ คณะ สถาบันราชประชาสมาสัย

2 Holistic Management of neuropathic foot  Prevention of ulcer; Risk Category  Prevention of amputation; Amputation risk  Wound assesssment  Healed the wound  Recurrence wound Prevention after healing

3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ หายของแผล แรงกด หลอดเลือดติดเชื้อ

4 Diabetic and foot ulcer Px 1.Cleaning and dressing wounds. 1.Cleaning and dressing wounds. – Removing the hard skin and dead tissue. 2.Off-loading/ Rest – is key factor for wound healing. – Relief of pressure on the foot. 3.Treament of infection. 4.Correction of poor blood supply 5. ทางเลือกอื่นๆเช่น Hyperbaric oxygen, การใช้ หนอน, การผ่าตัด เป็นต้น

5 Off-loading modalities Bed rest Wheelchairs Walking Aids Extra deep or custom shoes Felt and foam padding Healing shoes Total contact cast Removable cast walker

6 Total contact cast Removable cast Half shoe Felted foam Wound care การลดแรงกด (Off- loading)

7 Total Contact Cast (TCC) TCC is general viewed as the best standard for off-loading the neuropathic wound and it is the most effectiveness modality for wound’s treatment. Its effectiveness is around 90% within 5.5 weeks. The total-contact cast has proven to be the gold standard of treatment because of its ability to reduce pressure and facilitate patient adherence to the off- loading regimen

8 Indications Superficial wound (1A) Non infected Neuropathic patients without peripheral arterial disease (PAD) /chronic lower extremity ischemia (CLEI) Deep fascia, muscles, tendons, joints, or bones but that are without evidence of infection

9 Contraindications Ischaemia Deep foot ulcers where abscess, osteomyelitis, or similar deep infection or gangrene Highly exudative ulcers Severe fluctuating edema Patient compliance and unstable gait.

10 Total contact cast Before After 22 กันยายน 2554 ขนาด 15*15 mm

11 Total contact cast After off cast 1 ธันวาคม 2554 (11 สัปดาห์ ) * เป็นการเข้าเฝือกครั้งที่ 2 Healed ulcer

12 Anterior view 45 x 45 mm. 17/1 2/47 heal ed 07/ 04/ 48 Conservative treatment by Total Contact Casting Treatment of ulcer 27/ 01/ 48 20 x 15 mm. Sample case

13 Total contact cast

14

15 Advantages and Disadvantages of TCC Excellent pressure reduction/ relief Present disruption of wound Compliance Requires experience expertise to apply Expense Frequent removal and reappplication

16 Removable cast is an option for off- loading if patients are refuse for TCC but accept for this modalities. Incase of maceration/ exceed exudates and need to change dressing. Disadvantage of removable cast - It can take on and off, thus, patients sometime deny for put on it. - Next time, when patients put on it, the position could be change. Removable cast/Aircast

17 Advantages and Disadvantages of Walkers Removable/ Significant pressure reduction Can be modified Acceptable to molded Pt.s Walkers No significant edema control May allow shear forces Expensive Compliance

18 เหมาะกับแผล บริเวณหน้าเท้า (forefoot) หรือ หลังเท้า (hind foot) นิยม เพราะไม่ รบกวนการใช้ ชีวิตประจำวัน สามารถเปลี่ยน แผลได้ It will off-loading on forefoot and promote the wound healing around 66%. Half shoe

19 Neuropathic ulcer case *Loss of protective sensation * Vascular intact * Superficial wound @ 1 st MTH ulcer * Thick callus around ulcer * Size 25*20 mm

20 Post dressing [16-6-52]

21 Half-Shoe = Negative heel rocker

22 Negative Heel Rocker Sole External Shoe Modifications

23 16-6-5230-7-52(6wk) 25 * 20 mm Healed ulcer 10 *10 mm 20-8-52(8wks)

24 Shoe modification การสวมรองเท้าที่ มีพื้น หรือแผ่นรอง ในรองเท้าที่ เหมาะสมก็สามารถ ลดแรงกดได้ เช่นกัน

25 Advantages and Disadvantages of Shoe modification Inexpensive Pressure relief Biomechanics support Instability Fitting Shear force

26

27 Before After 21 ธันวาคม 2555

28 3 มกราคม 2556 2weeks

29 Foam dressing การติดโฟมไปกับเท้า โดยเปิด ช่องว่างห่าง จากขอบของแผลประมาณ 5-10 มิลลิเมตร วิธีนี้ผู้ป่วยสามารถใส่รองเท้าติด ไปกับเท้า ได้ ข้อดี วิธีนี้ผู้ป่วยสามารถเปิดทำ แผลได้เอง ข้อด้อย โฟมสามารถเลื่อน ตำแหน่งไปกดแผลได้ Felted foam is the compromise method for patients if they refuse for TCC or other methods.

30

31 อุปกรณ์ช่วยเดิน (walking aid)  cane  crutche s  walker

32 Good wound care

33 Prevention after healed ulcer How to

34 ลดแรงกดที่เกิดกับเท้า ลดแรงเสียดสี ขณะเดิน ป้องกันการบาดเจ็บจากวัสดุมีคม เช่น ตะปู หิน เศษแก้ว ป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นแผลซ้ำ ช่วยการกระจายแรงภายในเท้า ทำไมต้องใส่ รองเท้า

35 รองเท้าที่ ดีต้องเป็น อย่างไร นะ

36

37 General considerations The therapeutic footwear should include the following features : Soft insole Well fitting and adjustable fastener Heel counter or back strap Wide and tough under sole Soft and smooth lining Big and wide toes box

38 Yes / No

39

40

41

42

43

44 Soft insole

45 Well fitting and adjustable fastener

46 Heel counter or back strap

47 Hard outsole

48 Big and wide toe box

49

50 รองเท้าแบบเปิด (opened shoe) มีสายรัด ส้น สายปรับ ขนาดได้ พื้นรองเท้าที่นุ่ม เรียบ พื้นล่างที่ แข็ง

51 รองเท้าแบบปิด : (closed shoe) สายปรับ ขนาดได้ มีส่วนหุ้ม ส้น พื้นรองเท้าที่นุ่ม เรียบ พื้นล่างที่ แข็ง ด้านหน้าต้องใหญ่และกว้าง บุภายในควรนิ่มและเรียบ

52 แล้วที่ ตลาดจะ มีไหมนะ รองเท้า ที่ดีมักจะ แพง หลักการ พิจารณารองเท้า

53

54 Other Factor for Choosing Shoes - Economic - Occupation - Weather/Geography - Weight/Price - Acceptance in pattern footwear - Ability of patient***

55 Low risk การรับความรู้สึกยังปกติอยู่ Moderate สูญเสียระบบรับความรู้สึก มี ปัญหาหลอดเลือด High risk เคยมีแผล และ / หรือ ประวัติของการ ถูกตัดเท้าสูญเสียระบบรับความรู้สึก มีปัญหาหลอด เลือด และมีเท้าผิดรูป Care After Cure Risk Category for Prevention

56 The university of Texas foot classification system Category 0 : เท้าปกติ ไม่มีปัญหา เรื่องแผล Category 1 : เท้าชา สูญเสีย ความรู้สึก แต่ไม่ผิดรูป Category 2 : เท้าชา สูญเสีย ความรู้สึกและผิดรูป Category 3 : - ผู้ป่วยที่มีประวัติในการเกิดแผลหรือถูก ตัดเท้า - ผู้ป่วยที่มีประวัติของกระดูกผิดรูป

57 Category 0 : เท้าปกติ ไม่มี ปัญหาเรื่องแผล รองเท้าแบบใดก็ได้ที่ ใส่สบาย

58 Category 1 : เท้าชา สูญเสีย ความรู้สึก แต่ไม่ผิดรูป รองเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่มีสายรัดส้น

59 Category 2 : เท้าชา สูญเสีย ความรู้สึกและผิดรูป รองเท้าที่ลึก เพื่อสามารถปรับให้เหมาะสม กับลักษณะเท้า

60 Category 3 : เท้าสูญเสียความรู้สึก และผู้ป่วยมีประวัติใน การเกิด แผลหรือถูกตัดเท้า รวมทั้งในรายที่มี กระดูกเท้าผิดรูป  รองเท้าที่ลึก เพื่อสามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเท้า และแผ่นเสริมในรองเท้า  รองเท้าต้องเหมาะกับรูปร่างเท้า และปรับพื้นล่างให้ผู้ป่วย เดินได้ง่าย ปลอดภัย

61 Very High risk เคยมีแผล และ / หรือ ประวัติของ การถูกตัดเท้าสูญเสียระบบรับความรู้สึก มีปัญหา หลอดเลือด และมีเท้าผิดรูป

62

63 **Extra depth shoes accommodation with arch support / Insole

64 Rocker outsole Heel to toe rocker Toe only rocker Negative heel rocker

65 ถุงเท้า (sock) ทำจาก cotton100% ขอบถุงเท้าต้องไม่ รัดแน่นเกินไป ด้านในถุงเท้า ไม่ ควรมีตะเข็บ ส่วนของพื้นควร หนาและนิ่ม

66 Holistic Management of neuropathic foot  Prevention of ulcer; Risk Category  Prevention of amputation; Amputation risk  Wound assesssment  Healed the wound  Recurrence wound Prevention after healing

67 Recurrence wound การป้องกัน Recurrence wound สามารถทำได้ ถ้า …… 1. มีพฤติกรรมการดูแล เท้าตนเอง Self Care 2. สวมใส่รองเท้าทุกครั้ง ที่ยืนและเดิน ในกรณีที่ผป. มีพฤติกรรม ดูแลเป็นอย่างดี แต่ยังมี Recurrence wound เกิดขึ้น เพราะ ?????? ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง “True Recurrence wound” Need Preventive & Rehabilitative Sx

68 -Married male, 64 years old - Loss of protective sensation -Good vascular - Hammer toes - Superficial wound - Callus around the wound Ulcer on tip of big toe What are the problems of patient? What are the managements for this patient? problems

69 Corrective Surgery Preventive Surgery

70 TENOTOMY

71 Before 1 week later

72 Long duration wound What are the problems of patient? What are the managements for this patient? ภาพจาก Dr.scott Murray

73 Saucerization : treatment of this ulcer ภาพจาก Dr.Scott Murray

74


ดาวน์โหลด ppt Role of orthotic& Footwear How to off loading อ. สมเกียรติ มหาอุดมพร และ คณะ สถาบันราชประชาสมาสัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google