งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เ ข า พ ร ะ วิ ห า ร นำเสนอโดย เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกลมรัตน์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงวรัญญา แทนไธสง ป.5 กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เ ข า พ ร ะ วิ ห า ร นำเสนอโดย เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกลมรัตน์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงวรัญญา แทนไธสง ป.5 กลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เ ข า พ ร ะ วิ ห า ร นำเสนอโดย เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกลมรัตน์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงวรัญญา แทนไธสง ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงยุพาภรณ์ เพชรล้ำ ป.5 กลุ่มที่ 4

2 สวัสดีครับ ทุกท่านวันนี้ นายเกริกเกียรติ จะพาทุกท่านไปชมอารยธรรม ขอม ซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทย แต่ สถานที่ซึ่งจะพาทุกท่านไปเที่ยววันนี้ จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับ ซึ่งว่าไปแล้วก็เป็นของไทยอยู่เนืองๆ นั่นก็คือ เขาพระวิหาร ครับ

3 เขาพระวิหารเป็น ปราสาทหินที่สร้างในความเชื่อของ ศาสนาฮินดู โดยสมมุติให้เปรียบเสมือน เขาพระสุเมรุ ( ศูนย์กลางของจักรวาล ) นั่นเอง โดยการสร้างนั้น ก็มีเหตุผลในการ รวบรวมอำนาจและความเชื่อของคนในละแวกนั้น เข้าด้วยกัน เพราะในอดีตแถบนั้น มี ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ

4 เรามาเริ่มชมเขาพระวิหารกันเลยครับ ผมเริ่มเดินขึ้นบริเวณบันไดนาค ซึ่งนับว่า ชันที่สุด และลำบากที่สุด เพราะบันไดนั้น ชำรุดมากแล้ว ที่นี่ เราจะเห็นหัวบันได มีนาคหัวโล้น ศิลปะแบบ บาปวน อยู่ด้วย

5 จากนั้น เราเดินต่อไปอีก ราว 50 เมตร ก็จะถึง พระมหามณเฑียร ซึ่ง สร้างเพื่อใช้เก็บ ข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งเอาไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตรงนี้จะม ผนังค่อนข้างทึบและมิดชิดซึ่งก่อด้วย หินทรายแกะสลัก ทั้งหมด

6 รอบๆระเบียงคด นั้น จะเป็นทางเดินภายใต้ซุ้มหลังคา หินทราย ที่แข็งแรงมั่นคงนัก หากออกไปด้านขวามือ ก็จะสามารถออกสู่บริเวณภายนอกได้ ซึ่งตรงนั้น ก็จะเดินขึ้นชมหน้าผาเป้ยตาดี ได้นั่นเอง

7 หลายๆท่านอาจเคยได้ยินเรื่องราว ของการกวน เกษียรสมุทรมาบ้าง วันนี้เราเอาภาพ ของหน้าบันมาดู ประกอบกันเลย จะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เ ข า พ ร ะ วิ ห า ร นำเสนอโดย เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกลมรัตน์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงอรอนงค์ วิไลฤทธิ์ ป.5 กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงวรัญญา แทนไธสง ป.5 กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google