งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com

2 ระบบจัดการสินค้า เพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไขสินค้า ค้นหาสินค้า เป็นส่วนที่ admin หรือ พนักงานจะทำการจัดการกับข้อมูลสินค้าซึ่งได้แก่

3 ตารางสินค้า TbProduct –ProID (PK) รหัสสินค้า –ProName ชื่อสินค้า –ProVersion รุ่น –ProPrice ราคา –ProColor สีสินค้า –ProImg รูปภาพตัวอย่าง –ProType ประเภทสินค้า

4 MobileDB TbMember TbProduct

5 สร้าง database และ table ดังนี้ 1. เปิด IE ขึ้นมา 2. เรียก Localhost 3. คลิกที่ PHPMyAdmin

6 ป้อน User Name และ Password UserName : root Password : 121, 123,1234

7 สร้างฐานข้อมูลชื่อ MobileDB 1. พิมพ์ชื่อฐานข้อมูล MobileDB สร้าง 2. แล้วกด สร้าง

8 สร้างตารางใหม่ชื่อ TbProduct กด ลงมือ 7 ฟิลด์ 7 ฟิลด์

9 ฟิลด์ ProID Type : VarChar(4) Exp. P001, N001, N002, S001, S001 กำหนด ขนาด 4 กำหนด เป็น PK

10 ฟิลด์ ProName Type : VarChar Size : 100

11 กำหนด ฟิลด์ต่างๆ ให้ครบดังนี้

12 แล้วกดปุ่มบันทึก

13 ป้อนข้อมูล รายการที่ 1

14 ป้อนข้อมูล รายการที่ 2

15

16 กดเปิดดู

17 สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ใน DreamweaverMX ในหน้าต่าง site คลิกเมาส์ขวา เลือก new file ตั้งชื่อไฟล์ เป็น Admin_Mng_Product.php C:\AppServ\www\Mobile_50_2\ http://localhost/Mobile_50_2/

18 ไปตั้ง encoding ที่เมนู Modify

19 ตั้งเป็น thai(windows)

20 กด Ctrl + U เพื่อเปลี่ยนขนาด ตัวอักษร

21 กลับมาที่หน้าจอ Design แล้ว แทรกตาราง 2 แถว 1 คอลัมน์ 80%

22 พิมพ์ข้อความในแถวบนดังนี้

23 แทรกตารางในแถวที่ 2 ดังรูป

24 คลิกเลือกตารางย่อยแล้วไปที่ หน้าต่าง code

25 แทรกคำสั่งหน้า tag table ดังนี้

26 โค้ดสำหรับเชื่อมต่อ server

27 เขียนคำสั่งเพิ่มเติม

28 แทรกคำสั่ง PHP ก่อนคำสั่ง TR ที่ 2

29 ปิดคำสั่ง for

30 ใส่คำสั่งแสดงแต่ละฟิลด์ออกมา

31 Save แล้ว Run ดูผลลัพธ์

32 คำสั่ง แทรกรูปของ HTML

33 คำสั่ง แทรกรูป

34 รันดูผลลัพธ์

35 สร้าง Link

36 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ Admin_Del_Product.php

37 เขียนคำสั่งดังนี้ (1)

38

39 การแก้ไขข้อมูล คำสั่ง SQL ที่จำเป็น SELECT DELETE INSERT INTO UPDATEUPDATE

40 คำสั่ง SQL UPDATE `mobile_db`.`tbproduct` SET `ProName` = 'nokia', `ProVersion` = 'asdf', `ProPrice` = '444', `ProColor` = 'blakc', `ProImg` = 'p003.jpg' WHERE CONVERT( `tbproduct`.`ProID` USING utf8 ) = 'P003' LIMIT 1 ;

41 สร้างฐานข้อมูลชื่อ Mobile_DB สร้างตาราง TbProduct PK

42 ให้เพิ่มข้อมูล ไป 2 เรคคอร์ด กด ที่นี่เพื่อแก้ไข หาก พิมพ์ไม่ถูกต้อง

43 ทำ Links ไปหน้า Admin_Edit_Product.php

44 สร้างไฟล์ชื่อ Admin_Edit_Product.php 1.Click เมาส์ขวาในหน้าต่าง site 2. แล้วเลือก New File 3. แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็น Admin_Edit_Product.php

45 เปิดไฟล์ Admin_Edit_Product.php ขึ้นมา ทำการ Encoding ให้เรียบร้อย

46 ออกแบบหน้าจอโดยใส่ ตาราง เข้า ไปดังรูป 2 แถว 1 คอลัมน์ 50%

47 จากนั้นพิมพ์ข้อความดังรูป จัดตารางให้อยู่ตรงกลางหน้าจอ

48 แทรกฟอร์มเข้าไปในแถวที่ 2 ดังรูป แทรกฟอร์มเข้าไป

49 กำหนด Action ของฟอร์มไปที่ไฟล์ Admin_Update_Product.php

50 แทรกตารางในฟอร์มข้างล่างดังนี้ 8 แถว8 แถว 2 คอลัมน์2 คอลัมน์ 100 %100 %

51

52 แทรกข้อความคอลัมน์ ด้านซ้ายมือ แทรก Object ต่างๆ ด้านขวามือ

53 กำหนดชื่อ TxtProID TxtProName TxtProVersion TxtProPrice TxtProColor TxtProImg sType BtnUpdate BtnCancel

54 ใส่ประเภท

55 เข้าไปเขียนคำสั่งในหน้า Code ก่อน บรรทัดคำสั่งฟอร์ม

56 เขียนคำสั่งติดต่อฐานข้อมูล

57

58

59 ใส่คำสั่งหลัง

60 รันดูผลลัพธ์

61 ทำแบบนี้กับทุกๆ ฟิลด์

62

63 Type ตอนที่ 1

64 Type ตอนที่ 2

65 Type ตอนที่ 3

66 คำสั่งตอนท้ายหลังปิด

67 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ Admin_Update_Product.php

68 เขียนโค้ดดังนี้

69

70

71 ลองแก้ไข ข้อมูลดู

72 กรณีมี Error


ดาวน์โหลด ppt PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google