งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro_vb_net_07_Bar_Chart การสร้างกราฟเส้นแท่งด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro_vb_net_07_Bar_Chart การสร้างกราฟเส้นแท่งด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 intro_vb_net_07_Bar_Chart การสร้างกราฟเส้นแท่งด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1

2 บทนำ จากที่ผ่านมาเราได้ทำการศึกษาความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์มา บ้างแล้วและความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา โปรแกรมด้วยภาษา VB.NET2005 ขั้นพื้นฐาน จากนี้ไปจะเน้นไปที่การเขียนโปรแกรมเชิง กราฟิก เช่น การสร้างเส้นตรง รูปเหลี่ยม ต่างๆ วงกลม วงรี ทรงกลม และอื่นๆ ให้มาก ขึ้น ต่อไป โดยในบทนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ เส้นตรง รูปสี่เหลี่ยม เพื่อใช้ในการสร้าง กราฟ แบบต่างๆ เช่น กราฟเส้นตรง กราฟ แท่ง เป็นต้น 2 2

3 กราฟแบบต่างๆ ใน MS-Excel 3 3

4 การสร้างกราฟแท่ง 4 4

5 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project 5 5

6 ตั้งชื่อ VB_07_Create_Bar_Chart กำหนด Location :: C:\CG_Example กด OK 6 6

7 กำหนดคุณสมบัติ Form Name : Frm_Create_Bar_Charts BackColor : BackgroundImage : Size : 1024, 500 Text : โปรแกรมสร้างกราฟแท่ง Bar Chart 7 7

8 นำ GroupBox มาวางดังรูป 8 8

9 กำหนดคุณสมบัติ GroupBox ทั้ง สาม 9 9 Name : GB1-GB3 Text : GB1 GB2 GB3 Size : 847, 350

10 นำ PictureBox มาวางใน GB3 ดัง รูป นำ PictureBox มาวางบนฟอร์มดังรูป 10 Size : 847, 350

11 กำหนดคุณสมบัติของ PictureBox ดังนี้ Name : PB1 BackColor : สีเทา 11 Size : 847, 350

12 นำ RadioButton มาวางใน GB1 ดังรูป 12

13 กำหนดคุณสมบัติของ RadioButton ดังนี้ 13 Name : R_Line Text : Line -------------------------------------- Name : R_Bar Text : Bar -------------------------------------- Name : R_Circle Text : Circle Name : R_Line Text : Line -------------------------------------- Name : R_Bar Text : Bar -------------------------------------- Name : R_Circle Text : Circle

14 นำ CheckBox มาวางใน GB2 ดัง รูป 14 Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXYaxis Text : X Y axis -------------------------------------- Name : ChkVolume Text : Show Data Volume -------------------------------------- Name : ChkShowYear Text : Show Year Name : ChkShowGrid Text : Show Grid -------------------------------------- Name : ChkXYaxis Text : X Y axis -------------------------------------- Name : ChkVolume Text : Show Data Volume -------------------------------------- Name : ChkShowYear Text : Show Year

15 นำ Button มาวาง ดังรูป และกำหนด คุณสมบัติดังนี้ 15 Name : BtnOK Text : ตกลง -------------------------------------- Name : BtnCancel Text : ยกเลิก -------------------------------------- Name : BtnExit Text : Exit Name : BtnOK Text : ตกลง -------------------------------------- Name : BtnCancel Text : ยกเลิก -------------------------------------- Name : BtnExit Text : Exit

16 Double click ที่ปุ่ม BtnOK แล้วเขียนคำสั่ง บรรทัดแรกสุด เท่านั้น แล้วเขียนคำสั่ง บรรทัดแรกสุด เท่านั้น 16

17 นำเข้า Namespace ที่เกี่ยวข้องกับ graphics – Imports System.Drawing Double click ที่ปุ่ม ตกลง 17

18 ประกาศตัวแปร แบบ Global ตัวแปรนี้จะสามารถใช้งานได้ทุก ส่วนของฟอร์มนี้ 18

19 ดับเบิ้ลคลิกที่ฟอร์ม เพื่อเข้าไปที่ เหตุการณ์ form_load แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ 19

20 20

21 21

22 เริ่มต้นด้วยการสร้าง grid ก่อน 22

23 สร้าง โปรแกรมย่อย Private Sub Plot_grid() สร้าง Grid 23

24 แทรกคำสั่งเพื่อสร้าง หัวแปรง พู่กัน ทั้ง 2 แบบ 24

25 แทรกคำสั่งเพื่อสร้าง หัวแปรง พู่กัน ทั้ง 2 แบบ พิมพ์ต่อ 25

26 คำสั่งในปุ่ม OK บางส่วน 26

27 สร้างแกน X และ Y พิมพ์ต่อจาก ก่อนหน้านี้ 27

28 28 กด F5 เพื่อดูผลลัพธ์คำสั่งใน แกน

29 ผลลัพธ์ในการสร้าง Bar 29

30 สร้างโปรแกรมย่อยในการแสดง ปี 30

31 สร้างแท่งกราฟทั้ง 4 แท่ง 31 อันนี้พิมพ์ ทดสอบ 2 แท่งแรกก่อน

32 สร้างแท่งกราฟ อีกสองแท่งที่ เหลือ 32

33 กด F5 รันดูผลลัพธ์ 33

34 คำสั่งในการปุ่ม OK ที่สมบูรณ์ 34

35 ในปุ่ม Cancel 35

36 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Exit แล้วเขียน คำสั่งดังนี้ 36

37 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษากลับไปเขียน คำสั่งส่วนที่ขาดให้ครบ เสร็จ สมบูรณ์ ให้นักศึกษากลับไปเขียน คำสั่งส่วนที่ขาดให้ครบ เสร็จ สมบูรณ์ 37


ดาวน์โหลด ppt Intro_vb_net_07_Bar_Chart การสร้างกราฟเส้นแท่งด้วย VB.NET โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google