งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Luca Pacioli ชาตะ มตะ มิถุนายน San Sepulco in Tuscany Borgo San Sepucro

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Luca Pacioli ชาตะ มตะ มิถุนายน San Sepulco in Tuscany Borgo San Sepucro"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Luca Pacioli ชาตะ 1445 มตะ 19 มิถุนายน 1517 San Sepulco in Tuscany Borgo San Sepucro

3 1445 (๑๙๘๘) พระบรมราชาที่ 2 , พระบรมไตรโลกนาถ, พระบรมราชาที่ 3 (พระอินทร์ราชาที่ 2) Johan Gutenberg Mainz พิมพ์ Bible 1460 – ,000 books

4 Vanice 417 books 1494 (๒๐๓๗) Summa de Aritthmetica, Geometria, Proportioni ed Proporzionalita พระรามาธิบดีที่ 2 2 ปีหลังจาก Columbus ค้นพบทวีป America

5 มตะ มิถุนายน 1517 (๒๐๖๐) ก่อน กรุงศรีอยุธยา เสียกรุง (๒๑๑๒) ก่อน พระนเรศวรมหาราช ประกาศเอกราช ๒๑๓๓

6 The father of Accouting
The father of Accouting. Unsung Hero of the Renaissance Goethe "one of the most beautiful inventions of the human spirit."

7 A Catalyst that launched the past into the future
A Catalyst that launched the past into the future. A person should not go to sleep at night until the debits equalled the credits!

8 His ledger included assets (including receivables and inventories), liabilities, capital, income, and expense accounts.

9 year-end closing entries and proposed that a trial balance be used to prove a balanced ledger.

10 Algebra Summa de Aritthmetica, Geometria, Proportioni ed Proporzionalita Dedivina Proportione

11 Piero della Francesca Library of Frederico (4,000) Count of Urbino Leon Baptist Alberti, Antonio de Reimpose, First books Algebra (1470) Pope Paul II

12 University of Perugia 1494 Second Book Duke Lodovico Maria Sforza in Milan, Leonado Davinci Third Book Pass Away

13 Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita The Collected Knowledge of Arithmetic, Geometry, Proportion and Proportionality

14 Particularis de Computis et Scripturis a treatise on accounting
Particularis de Computis et Scripturis a treatise on accounting. De Scripturis describe double-entry accounting, also known as the Venetian method.

15 This new system was state-of- the-art, and revolutionized economy and business.

16 debito owe to credito owe by


ดาวน์โหลด ppt Luca Pacioli ชาตะ มตะ มิถุนายน San Sepulco in Tuscany Borgo San Sepucro

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google