งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

500 ปีสมการ 1994 นักบัญชี หลายพันคนพากันไป ฉลองกันที่ ซาน เซพัลโค แคว้นทัสคานี ในวาระครบรอบ 500 ปีของสมการ บัญชีสินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ปีหน้าก็ครบ.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "500 ปีสมการ 1994 นักบัญชี หลายพันคนพากันไป ฉลองกันที่ ซาน เซพัลโค แคว้นทัสคานี ในวาระครบรอบ 500 ปีของสมการ บัญชีสินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ปีหน้าก็ครบ......."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 500 ปีสมการ 1994 นักบัญชี หลายพันคนพากันไป ฉลองกันที่ ซาน เซพัลโค แคว้นทัสคานี ในวาระครบรอบ 500 ปีของสมการ บัญชีสินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ปีหน้าก็ครบ....... ปี

3 ประวัติ ลูกา พาซิโอลี ชาตะ 1445 มตะ 19 มิถุนายน 1517 ซาน เซพัลโค แคว้นทัสคานี

4 เทียบยุคสมัยในไทย 1445 ( ๑๙๘๘ ) ช่วงสมัย พระบรมราชาที่ 2, พระบรมไตรโลกนาถ, พระบรมราชาที่ 3( พระอินทร์ราชาที่ 2)

5 ประวัติ มตะ 19 มิถุนายน 1517 ( ๒๐๖๐ ) ก่อน กรุงศรีอยุธยา เสียกรุง ( ๒๑๑๒ ) ประมาณ 52 ปี ก่อน พระนเรศวรมหาราช ประกาศเอกราช ๒๑๓๓

6 ลำดับเหตุการณ์ในยุโรปช่วงนั้น 1450 - 1456 โจฮัน กูเต็นเบอร์ก แห่ง เมืองไมซ์ เริ่มงานพิมพ์หนังสือเล่มแรกคือ คัมภีร์ไบเบิล 1460 – 1500 หลังจากนั้นที่อิตาลีก็เริ่มพิมพ์ หนังสือถึง 6,000 รายการ

7 ลำดับเหตุการณ์ในยุโรปช่วงนั้น 1460 - 1500 เวนิส เมืองเดียวก็จัดพิมพ์ หนังสือถึง 417 รายการ

8 หมายเหตุ ก่อนหน้านั้นก็มีหนังสือจำนวนหนึ่ง แต่แพงมากเพราะต้องเขียนทีละเล่ม ด้วยลายมือคนรู้หนังสือ จนกระทั่งมี การพิมพ์หนังสือขึ้นมา

9 พาซิโอล ิ 1445-1470 อยู่กับ เบฟอลซี เจ้าพ่ออุปถัมภ์ ปิแอโร เดลลา ฟรานเซสกา ( ศิลปินและ นักเขียนภาพสามมิติ ) ครอบครัวเบฟอลซี มี รายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง ฟรานเซสกาเป็น ทั้งอาจารย์ / เพื่อนสนิทที่นำ พาซิโอลิ ไปค้นคว้า หนังสือตามห้องสมุดต่าง ๆ และมีอิทธิพลทาง ความคิดด้านคณิตศาสตร์ต่อพาซิโอลิ

10 พาซิโอล ิ พาซิโอลิ ได้ไปค้นคว้าหนังสือห้องสมุดของ เฟรสเดอริโก ที่มีหนังสือกว่า 4,000 เล่ม ของ เคาน์ เออร์บิโน ด้วยการแนะนำของ ฟรานเซสกา

11 พาซิโอล ิ 1470-1472 ที่เวนิส พบกับ โดมินิโก บรากากิโน และ เลโอน แบบติส อัลเบอร์ที เลขานุการของ สันตะปาปาพอลที่ 2 โดยการแนะนำของ อัน โตนีโอ รอมปิแอนซิ พ่อค้าใหญ่ที่ร่ำรวยมาก เชิญ พาซิโอลิ มาสอนหนังสือให้บุตรชายทั้งสาม เริ่ม เขียนหนังสือพีชคณิต (1470)

12 พาซิโอล ิ 1493 เข้ารีตเป็นนักบวชฟรานซิส 1494 หนังสือเล่มที่สี่เกี่ยวกับบัญชี ที่ดังจนทุก วันนี้ 1496-1509 ดยุค โลโอวิโค มาเรีย สโฟรซา แห่ง มิลาน ผู้ร่ำรวยและทรงอำนาจ เชิญไปที่ ปราสาท ให้เป็นที่ปรึกษา / เจ้าอาวาสโบสถ์ ส่วนตัว / ให้สอนหนังสือที่มิลาน

13 พาซิโอล ิ 1477-1487 เริ่มสอนคณิตศาตร์ที่มหาวิทยาลัยใน อิตาลี แต่สอนประจำที่มหาวิทยาลัยเปรูเจีย 1489-1491 กลับบ้านเกิดที่ ซาน เซพัลโคล แต่นักบวชที่นั่นริษยา และไม่ยอมเชิญชวนให้สอน หนังสือ แม้ว่าจะยอมรับความสามามารถในด้าน คณิตศาสตร์ จึงเริ่มเขียนหนังสือที่ดังที่สุดที่นั่น

14 พาซิโอล ิ 1496 พบกับ ลิโอนาโด ดาวินซี ต่างคบกัน เป็นเพื่อนสนิท / ลูกศิษย์ในการค้นคว้าเรียนรู้วิชา คำนวณ / แลกเปลี่ยนความรู้กัน ดาวินซี กล่าวยกย่อง พาซิโอลี หลายบทในบันทึก ส่วนตัวในข้อเขียนของ ดาวินซี รูปภาพในหนังสือ หลายรูปในหนังสือของ พาซิโอลี โดยเฉพาะเล่ม สุดท้ายปี 1509 ดาวินซี เขียนให้เป็นส่วนมาก

15 พาซิโอล ิ 1501-1502 ร่วมมือกับ สคิปิโอรน เดล เฟอร์ แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องของ ลูกบาศก์ ที่นำมาสอนกันจนทุกวันนี้ 1510-1514 สอนที่มหาวิทยาลัยเปรูเจีย และ มหาวิทยาลัยกรุงโรม

16 พาซิโอล ิ 1514 กลับบ้านเกิดที่ ซาน เซพัลโคร 1517 พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้เข้าพบ

17 หนังสือเล่มแรก 1494 หนังสือเกี่ยวกับบัญชีชื่อ ซูมมา เดอ อริทเมธิกา, จีโอเมเทีย, โพ รพอร์ชันนี เอ โพรพอร์ซันนาลิทา ช่วงสมัย พระรามาธิบดีที่ 2 ( กรุงเก่า ) 2 ปีหลังจาก โคลัมบัส ค้นพบทวีปอเมริกา

18 พาซิโอล ิ 1470 แอลจีบรา 1475-1494 หนังสือสองเล่ม ( สูญหาย ) 1494 ซูมมา เดอ อริทเมธิกา, จีโอเมเทีย, โพรพอร์ชันนี เอ โพรพอร์ซันนาลิทา 1509 เดดีวีนา โพรพอร์ชันนี 1510-1517 เดอวิริบัส อมานเอสซิส

19 พาซิโอล ิ A:B=B:(A+B) ปัญหาคณิตศาสตร์ ปัญหาคณิตศาสตร์ลูกบาศก์ต่าง ๆ ทฤษฎี เกมส์ และความน่าจะเป็นที่ ปาสคาล ในปี 1623-1662 ตรวจพบข้อผิดพลาด ค่าประมาณการณ์สมการรากที่สองที่ นิวตัน ในปี 1642-1727 ใช้เป็นกรณีศึกษา

20 บุคคลร่วมสมัย พาซิโอลี เกิดก่อน ดาวินซี 1452-1519 กาลิเลโอ 1564-1642 นอสตราดามุส 15 03-1566

21 เทียบกับไทย ลีโอนาโด ดาวินซี 1452-1519 พระบรมไตรโลกนาถ, พระอินทรราชา พระรามาธิบดีที่ 2,

22 เทียบกับไทย นอสตราดามุส 1503-1566 พระรามาธิบดีที่ 2, พระบรมราชาที่ 4, พระรัชดา, พระไชยราชา, เจ้าฟ้ายศ, ขุนวรวงษา, พระเจ้าจักรพรรดิ์

23 เทียบกับไทย กาลิเลโอ 1564-1642 พระเจ้าจักรพรรดิ, พระมหินทราชา, พระมหาธรรมราชา, พระนเรศวรมหาราช, พระเอกาทศรศ, เจ้าศรีเสาวภาคย์, พระเจ้าทรงธรรม, พระเชษฐา, พระเจ้าอาทิตยวงษ์, พระเจ้าปราสาททอง

24 บิดาแห่งงบดุล วีรบุรุษสมถะ ในยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมกรีก - โรมัน เกอเธ่ ( ปราชญ์เยอรมันนี ) ” สิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามที่สุด ของจิตวิญญาณมนุษย์ "

25 สาส์นเร่งที่เชื่อมโยงอดีตสู่อนาคต งบดุล ประกอบด้วยบัญชี สินทรัพย์ ( รายรับและสินค้าคงคลัง ), หนี้สิน, ทุน, รายได้ และรายจ่าย

26 ผลของบัญชี บุคคลจะนอนไม่หลับทั้งคืน จนกว่าด้านเดบิต จะเท่ากับ ด้านเครดิต

27 ผลของบัญชี สิ้นปีสิ้นสุดอย่างมีความสุข เมื่องบทดลอง ตรงกับบัญชีแยกประเภท

28 คำชมที่มีต่อ พาซิโอล ิ Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita The Collected Knowledge of Arithmetic, Geometry, Proportion and Proportionality

29 คำชมที่มีต่อ พาซิโอล ิ สรรพศาสตร์ แห่งวิชาเลขคณิต ตรีโกณมิติ อัตราส่วน และ สัดส่วนที่สมมาตร ระบบบัญชีใหม่นี้ เป็นราชอาณาจักรแห่งศิลป ศาตร์ ที่ปฎิวัติระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ

30 หนังสือของ พาซิโอล ิ Particularis de Computis et Scripturis a treatise on accounting. De Scripturis describe double- entry accounting, also known as the Venetian method.

31 หนังสือของ พาซิโอล ิ พาร์ทิคูลาริส เดอ คอมพูทิส เอส สคิปทูริส บทความเกี่ยวกับบัญชี บรรยายเกี่ยวกับ หลักการบัญชีคู่ หรือที่รู้จักกันดีว่า แบบชาวเวนิส

32 ความหมาย debito owe to debitum ได้กู้ credito owe by creditum ให้กู้


ดาวน์โหลด ppt 500 ปีสมการ 1994 นักบัญชี หลายพันคนพากันไป ฉลองกันที่ ซาน เซพัลโค แคว้นทัสคานี ในวาระครบรอบ 500 ปีของสมการ บัญชีสินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ปีหน้าก็ครบ.......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google