งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Extra_08_Test_Modular_Calculator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Extra_08_Test_Modular_Calculator"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Extra_08_Test_Modular_Calculator
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

3 สร้างโปรเจ็กต์ ชื่อ Test_Modular
เก็บไว้ที่ C:\MyProject_VB แล้วกดปุ่ม OK อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

4 กำหนดคุณสมบัติของ ฟอร์ม(Form)
Name :: FrmTest_Modular BackColor :: FormBorderStyle ::FixedDialog Text :: โปรแกรมทดสอบ Module MaximizeBox :: False อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

5 นำ GroupBox มาวางดังรูป
กำหนดคุณสมบัติของ ทั้ง สอง ดังนี้ Groubox 1 name :: GB1 Text :: Groubox 2 name :: GB2 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

6 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
จะได้หน้าจอดังนี้ อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

7 นำ TextBox และ Button มาวางไว้ดังรูป
Name :: TxtResult Text :: อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

8 กำหนดคุณสมบัติของ Button ดังนี้
Name :: BtnClear Text :: Clear อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

9 นำ Button มาวางใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

10 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
Name :: B0 – B9 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

11 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม จุด Name :: BtnDot อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

12 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม เท่ากับ Name :: BtnEqual อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

13 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม บวก Name :: BtnPlus อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

14 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม ลบ Name :: BtnMinus อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

15 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม คูณ Name :: BtnMulti อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

16 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
Name :: Btn1_X อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

17 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม % Name :: BtnPercent อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

18 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
ปุ่ม SQRT Name :: BtnSQRT อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

19 กำหนด คุณสมบัติของ Button ใน GroupBox ที่ 2 ดังนี้
Name :: Btn1X อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

20 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
เพิ่ม Module เข้ามา จากหน้าต่าง Solution Explorer คลิ๊กเมาส์ขวา เลือก ADD เลือก module 2 1 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

21 กำหนดชื่อ เป็น Module1.vb
แล้วกด Add อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

22 ได้หน้าต่าง module ดังนี้
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

23 ประกาศตัวแปรไว้ใช้งานใน Module ดังนี้
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

24 กลับไปที่หน้าต่าง Design แล้วคลิกที่ปุ่ม Clear
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

25 พิมพ์คำสั่งในปุ่ม clear ดังนี้
สั่งให้เครียร์ข้อความใน TextBox อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

26 ทดสอบคำสั่งในปุ่ม Clear
รันโปรแกรม โดยกดปุ่ม รันโปรแกรม หรือกด F5 แล้วพิมพ์ข้อความใน TextBox แล้วกด ปุ่ม Clear อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

27 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
เขียนคำสั่งในปุ่ม 0 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

28 กำหนดให้ตัวเลขปรากฏด้านขวาโดยการกำหนดคุณสมบัติใน TextBox ดังนี้
กำหนด TextAlign :: Right อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

29 แก้ไขคำสั่งในปุ่ม 0 ใหม่ดังนี้
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

30 เขียนคำสั่งในปุ่ม 1 ดังนี้
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

31 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
เขียนคำสั่งในปุ่ม 1-3 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

32 เขียนคำสั่งใน ฟอร์มโหลด
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

33 เพิ่ม ตัวแปร status ใน Module
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

34 ตัวแปร status ใช้งานได้แล้ว
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

35 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

36 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

37 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
ปุ่ม 3 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

38 คำสั่งในปุ่ม เครื่องหมายบวก
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

39 คำสั่งในเครื่องหมาย + , - , * , /
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

40 คำสั่งในปุ่ม เท่ากับ =
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

41 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com
รันโปรแกรม = 15 อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม


ดาวน์โหลด ppt Extra_08_Test_Modular_Calculator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google