งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Hatch Brush, Texture Brush โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_04_hatch_brush.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Hatch Brush, Texture Brush โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_04_hatch_brush."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Hatch Brush, Texture Brush โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_04_hatch_brush

2 ข้อสอบระหว่างภาค

3 หลักการคำนวณ คำนวณแต่ละส่วน โดยการสุ่ม 1

4 ประกาศ namespace และตัวแปร ต่างๆ

5 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK

6 สร้าง Brush แบบต่างๆ พื้นที่ใน การเทสี สีเริ่มต้น สีที่ 2 รูปแบบการ เทสี รูปแบบของหัว แปรง สีที่ใช้

7 แปลงค่าให้อยู่ในรูป %

8 พิมพ์ข้อความ แสดงกราฟ pie ต่างๆ

9 สร้างป้ายข้อความ Legend

10 ตอนฟอร์มโหลดและในปุ่ม clear

11 ต. ย. การประกาศตัวแปร HatchBrush Dim hBrush as HatchBrush hBrush = new HatchBrush( รูปแบบ, สี )

12 ต.ย.ต.ย. Dim HBrush1 As New HatchBrush(HatchStyle.Percent90, Color.AntiqueWhite) Dim HBrush2 As New HatchBrush(HatchStyle.SmallCheckerBoard, Color.BlueViolet) Dim HBrush3 As New HatchBrush(HatchStyle.Percent60, Color.Yellow)

13 สร้าง Project ใหม่ ไปที่ File เลือก New เลือก Project

14 ตั้งชื่อ VB_10_hatch_brush Name : VB_10_hatch_brush Location

15 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name : Frm_HatchBrush Text : โปรแกรม สร้างหัวแปรงแบบ HatchBrush

16 นำ Picturebox มาวางบนฟอร์ม กำหนดคุณสมบัติ – Name :: Pb1 – BackColor :: สีแดง

17 นำ button มาวางแล้วกำหนด คุณสมบัติดังนี้ Button1 – Name :: BtnOK – Text :: OK Button2 – Name :: BtnCancel – Text :: Cancel

18 เข้าไปเขียนคำสั่งประกาศ Namespace และ ตัวแปรต่างๆ

19 ในเหตุการณ์ของฟอร์มโหลด

20 เขียนคำสั่งในปุ่ม OK

21 กด รันดูผลลัพธ์

22 TextureBrush Dim img As Image = New Bitmap("C:\\myfile.bmp") Dim txtBrush as TextureBrush() txtBrush = New TextureBrush(img) g.fillrectangle(txtBrush, r)

23 ต. ย. การใช้งาน TextureBrush

24

25


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Hatch Brush, Texture Brush โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม VB.NET_02_graphics_in_vb_ net_04_hatch_brush.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google