งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

2 5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอ โคกโพธิ์ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 โรคจำนวน ผู้ป่วย อัตราป่วย / แสน ประชากร อัตราป่วย ตาย Diarrhoea94137.70.0 Pneumoni a 6595.20.0 H.conjunc tivitis 3348.30.0 Measles3145.40.0 Hand,foot and mouth disease 2536.60.0

3 5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอ โคกโพธิ์ กุมภาพันธ์ 2555 โรคจำนวน ผู้ป่วย อัตราป่วย / แสน ประชากร อัตราป่วย ตาย Diarrhoea5276.10.0 Pneumoni a 3449.80.0 Measles1724.900.0 H.conjunc tivitis 1623.440.0 Hand,foot and mouth disease 913.10.0

4 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

5 สถานการณ์ โรคหัด

6

7 ตค. กค. มีค. มค.

8

9

10

11 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

12

13 มค. กย. มิย. มค.

14

15

16

17 สถานการณ์โรคสุกใส

18

19

20

21

22

23 Thank You ทุกท่านที่เปิดอ่าน ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google