งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555
สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

2 5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 โรค จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร อัตราป่วยตาย Diarrhoea 94 137.7 0.0 Pneumonia 65 95.2 H.conjunctivitis 33 48.3 Measles 31 45.4 Hand,foot and mouth disease 25 36.6

3 5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ กุมภาพันธ์ 2555
5 อันดับโรคทางระบาดวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ กุมภาพันธ์ 2555 โรค จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วย/แสนประชากร อัตราป่วยตาย Diarrhoea 52 76.1 0.0 Pneumonia 34 49.8 Measles 17 24.90 H.conjunctivitis 16 23.44 Hand,foot and mouth disease 9 13.1

4 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

5 สถานการณ์โรคหัด

6

7 มค. ตค. กค. มีค.

8

9

10

11 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

12

13 มค. กย. มิย. มค.

14

15

16

17 สถานการณ์โรคสุกใส

18

19

20

21

22

23 ทุกท่านที่เปิดอ่านข้อมูล
Thank You ทุกท่านที่เปิดอ่านข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค กุมภาพันธ์ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google