งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สอบปลายภาค สป. สุดท้าย 22 ก.พ. 2552 - Flowchart & Pseudocode - เขียนโปรแกรม ปฏิบัติ

2 ToolBox

3 ประเภทของ Control ใน Toolbox
All widows form Common control Container Menu bars & Tool Bars Data >> เกี่ยวกับฐานข้อมูล Printing >> เกี่ยวกับ การสั่งพิมพ์

4 All windows form

5 สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

6 TestToolBox1

7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Name :: FrmTestToolBox1 BackColor :: Text :: โปรแกรมทดสอบ CheckBox

8 แทรก GroupBox Name :: Gb1 Text :: งานอดิเรก

9 แทรก CheckBox ใน GroupBox
Name :: CheckBox1-6 Text ::

10 แทรก Button Button1 Name :: BtnOK Text :: OK Button2 Name :: BtnCancel
Text :: Cancel Button3 Name :: BtnExit Text :: Exit

11 แทรก Label Label Name :: LbMessage Text :: สิ่งที่คุณชอบคือ ::
Autosize :: false BackColor

12 เขียนคำสั่งแบบใช้ if

13 ใช้ร่วมกับคำสั่ง select case true

14 การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog
Test_Dialog

15 การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog
Test_Dialog

16 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม
Name :: FrmTestDialog BackColor :: Text :: โปรแกรมทดสอบไดอะลอก

17 แทรก Label บนฟอร์ม Label Name :: LbFont Text :: Font
TextAlign :: middlecenter

18 แทรก FontDialog 1 2

19 แทรก Button Button Name :: BtnFont Text :: Font

20 พิมพ์คำสั่งในปุ่ม Font

21 รันโปรแกรม แล้วคลิกที่ปุ่ม Font

22 แทรก ColorDialog

23 แทรก Button Button Name :: BtnColor Text :: Color

24 เขียนคำสั่งในปุ่ม Color

25 รันโปรแกรม

26 Printing

27 Crystal Report


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google