งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox สอบปลายภาค สป. สุดท้าย 22 ก. พ. 2552 --------- - Flowchart & Pseudocode - เขียนโปรแกรม ปฏิบัติ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox สอบปลายภาค สป. สุดท้าย 22 ก. พ. 2552 --------- - Flowchart & Pseudocode - เขียนโปรแกรม ปฏิบัติ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox สอบปลายภาค สป. สุดท้าย 22 ก. พ. 2552 --------- - Flowchart & Pseudocode - เขียนโปรแกรม ปฏิบัติ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com

2 2 ToolBox

3 3 ประเภทของ Control ใน Toolbox All widows form Common control Container Menu bars & Tool Bars Data >> เกี่ยวกับฐานข้อมูล Printing >> เกี่ยวกับ การสั่งพิมพ์

4 4 All windows form

5 5 สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

6 6 TestToolBox1

7 7 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name :: FrmTestToolBox1 BackColor :: Text :: โปรแกรมทดสอบ CheckBox

8 8 แทรก GroupBox Name :: Gb1 Text :: งานอดิเรก

9 9 แทรก CheckBox ใน GroupBox Name :: CheckBox1-6 Text ::

10 10 แทรก Button Button1 Name :: BtnOK Text :: OK Button2 Name :: BtnCancel Text :: Cancel Button3 Name :: BtnExit Text :: Exit

11 11 แทรก Label Label Name :: LbMessage Text :: สิ่งที่คุณชอบคือ :: Autosize :: false BackColor

12 12 เขียนคำสั่งแบบใช้ if

13 13 ใช้ร่วมกับคำสั่ง select case true

14 14 การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog Test_Dialog

15 15 การใช้งาน Color DialogBox และ Font Dialog Test_Dialog

16 16 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์ม Name :: FrmTestDialog BackColor :: Text :: โปรแกรมทดสอบไดอะลอก

17 17 แทรก Label บนฟอร์ม Label Name :: LbFont Text :: Font TextAlign :: middlecenter

18 18 แทรก FontDialog 1 2

19 19 แทรก Button Button Name :: BtnFont Text :: Font

20 20 พิมพ์คำสั่งในปุ่ม Font

21 21 รันโปรแกรม แล้วคลิกที่ปุ่ม Font

22 22 แทรก ColorDialog

23 23 แทรก Button Button Name :: BtnColor Text :: Color

24 24 เขียนคำสั่งในปุ่ม Color

25 25 รันโปรแกรม

26 26 Printing

27 27 Crystal Report


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานเครื่องมือในหน้าต่าง ToolBox สอบปลายภาค สป. สุดท้าย 22 ก. พ. 2552 --------- - Flowchart & Pseudocode - เขียนโปรแกรม ปฏิบัติ โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google