งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bupa active : Member log in. ในหน้าแรก ระบบจะแสดงแถบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านโดยสามารถ เลือกตรวจสอบข้อมูลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ในตัวอย่างเราจะเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bupa active : Member log in. ในหน้าแรก ระบบจะแสดงแถบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านโดยสามารถ เลือกตรวจสอบข้อมูลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ในตัวอย่างเราจะเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bupa active : Member log in

2

3 ในหน้าแรก ระบบจะแสดงแถบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านโดยสามารถ เลือกตรวจสอบข้อมูลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ในตัวอย่างเราจะเลือก Policy Info

4 ในหน้านี้ แสดงข้อมูลหลักของ กรมธรรม์เช่น เลขที่กรมธรรม์, ชื่อ บริษัท, ปีกรมธรรม์, วันเริ่มต้นและ สิ้นสุดความคุ้มครอง, Contact Person, หมายเลขโทรศัพท์, แฟกซ์

5 หน้า Member Info จะ แสดงข้อมูลของผู้ที่ login

6 ในหน้า Claim ท่านสามารถดูข้อมูล สินไหมทดแทนของท่านได้โดยการใส่ เงื่อนไขตามต้องการ ประกอบไปด้วย Staff no. หมายถึง หมายเลขพนักงาน, Provider name หมายถึง เลือกดูข้อมูล เฉพาะโรงพยาบาล, Treatment Date หมายถึง เลือกช่วงวันที่ที่ได้รับการ รักษา, Payment Date คือ วันที่จ่ายเงิน และเลือก Search ดู ผลประโย ชน์ที่ เหลือ หลังจากนั้นสามารถ export เป็น xls ได้ เมื่อข้อมูลถูกแสดง แล้ว

7 ในหน้า Shortfall ระบบจะตรวจสอบและ แสดงข้อมูลเรียกคืนส่วนเกินสิทธิ โดย ระบบกำหนดให้ใส่เลขที่สมาชิก ( เมื่อมี * หน้าช่องใด หมายถึงระบบบังคับให้ ใส่ข้อมูล ) เมื่อกรอกเรียบร้อยกด Search หลังจากนั้นสามารถ export เป็น xls ได้ เมื่อข้อมูลถูกแสดง แล้ว

8 ใน Network Provider list จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ สถานพยาบาลหรือคลินิกที่อยู่ในเครือข่าย ที่สมาชิก สามารถยื่นบัตรบูพาเพื่อใช้บริการได้ ในหน้าต่างนี้ ท่านจะเลือกเงื่อนไข เพื่อเจาะจงข้อมูลก็ได้ ไม่เลือก เงื่อนไขก็ได้ สามารถกด Search ได้เลย และเมื่อ ระบบแสดงข้อมูลแล้ว ท่านสามารถดึงข้อมูลใน รูปแบบ excel ออกมาได้เช่นกัน

9 ท่านสามารถ download ใบสมัคร แผนความคุ้มครอง หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ติดต่อกับบู พา โดยสามารถ download ได้ทั้ง รูปแบบ pdf และ Zip

10 ในหน้า Contact us เรา ได้แยกหมวดหมู่ คำถามที่พบบ่อยไว้ โดยท่านสามารถเลือก คำถามได้ และในช่อง message ระบบจะ ขอให้ท่านใส่ข้อความ ลงไปเพิ่มเติม เพื่อ ขยายความตามหัวข้อ เพื่อให้ง่ายและชัดเจน ต่อการให้บริการแก้ไข ปัญหา หลังจากนั้นกด Send ทั้งนี้ในแต่ละ หัวข้อจะถูกส่งไปยัง แผนกที่รับผิดชอบ โดยตรงในการแก้ไข ปัญหาหรือตอบคำถาม

11 ท่านสามารถเปลี่ยน password ของท่านได้ โดย ทำตามขั้นตอนในหน้า Change Password และกด Save

12 กด Logout เมื่อ ต้องการออกจาก ระบบ ระบบจะกลับไปที่หน้า Log in อีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt Bupa active : Member log in. ในหน้าแรก ระบบจะแสดงแถบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านโดยสามารถ เลือกตรวจสอบข้อมูลได้ตามต้องการ ทั้งนี้ ในตัวอย่างเราจะเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google