งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modular Algorithm Function & Procedure By Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modular Algorithm Function & Procedure By Nattapong Songneam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modular Algorithm Function & Procedure By Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com

2 จงเขียนฟังก์ชันทดสอบ จำนวนตัวเลข ว่าเป็นเลขคู่ (EVEN) หรือไม่ Algorithm Even FUNCTION EVEN(a) a  (a mod 2) return even(a) START 1.READ X 2.Y  X 3.CALL EVEN(X) 4.IF X = 0 THEN 1.DISPLAY Y, “is even” ELSE 1.DISPLAY Y, “is odd” 1.STOP

3 สร้าง Project ใหม่ ไปที่เมนู File เลือก New เลือก Project Test_Function_MAX ตั้งชื่อ Project : Test_Function_MAX Location : C:\MyProject_VB

4 การกำหนดชื่อ Object ห้ามมีตัวเลขขึ้นต้น เช่น 20Frm, 3Label, 4Textbox ห้ามมีตัวเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น Frm+N

5 กำหนดคุณสมบัติของฟอร์มดังนี้ Name : FrmTest_Function_ MAX BackColor : Text : โปรแกรมหาค่า มากที่สุด

6 นำเครื่องมือมาวางบนฟอร์มดังนี้ Label TextBox Button

7 กำหนดคุณสมบัติของ Label Label1 Name : Lb1 Text : ค่าที่ 1 Label2 Name : Lb2 Text : ค่าที่ 2 Label3 Name : Lb3 Text : ค่าที่ 3

8 กำหนดคุณสมบัติของ TextBox TextBox1 Name : Txt1 Text : TextBox2 Name : Txt2 Text : TextBox3 Name : Txt3 Text :

9 กำหนดคุณสมบัติของ Button Button1 Name : BtnMAX Text : Maximum Button2 Name : BtnMIN Text : Minimum Button3 Name : BtnCancel Text : Cancel

10 กำหนดคุณสมบัติของ Label4 Label4 Name : LbResult Text :

11

12 เขียนคำสั่งในฟังก์ชั่น MAX

13 เขียนคำสั่งในปุ่ม Maximum

14 รันดูผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt Modular Algorithm Function & Procedure By Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google