งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions
Classification Abstraction Aggregation Abstraction Generalization Abstraction Association Abstraction Assignment

2 Objectives เพื่อให้ นศ. เข้าใจความหมายและความสำคัญของ Abstraction ที่มีต่อ OOAD เพื่อให้ นศ. ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Abstraction แบบต่าง ๆ ได้แก่ Classification,Aggreation,Generalization และ Association เตรียมความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าใจการเรียนรู้ในขั้นต่อไป

3 ความหมายของ Abstractions
เราได้รู้จักกับ Object และ Class ทั้งในโลกของความจริง(Real world) และในคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการให้ Concept กับ Object ต่าง ๆ ใน Real World เพื่อสร้าง Class นั้นเราเรียกว่า Abstractions ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กระบวนการย่อย คือ Classification Abstraction Aggregation Abstraction Generalization Abstraction Association Abstraction

4 บทที่ 2 Abstractions Classification Abstraction คืออะไร
Classification Abstraction เป็นกระบวนการที่ใช้แยกประเภท (Classify) Object ต่าง ๆ ที่อยู่ใน Domain และให้ Concept กับ Object ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อให้ได้ “Class พื้นฐาน” (Fundamental Classes) ที่ต้องการ ให้ดูตัวอย่างในหนังสือบทที่ 2 หน้าที่ 16

5 เรืออันดามันปริ๊นเซส
รถจักรยานยนต์ซูซูกิ Concept เกี่ยวกับรถ มีเครื่องยนต์ มีล้อจำนวนหนึ่ง วิ่งไปบนถนนได้ ใช้แก๊สหรือนำมันเป็นเชื่องเพลิง รถยนต์โตโยต้า รถยนต์ รถโดยสาร 6 ล้อ volvo เรืออันดามันปริ๊นเซส รถไฟ รถจักรยาน BMX

6 เรืออันดามันปริ๊นเซส
ถ้าต้องการให้ concept ใช้ได้กับทุก ๆ object ข้างล่างนี้จะต้องทำอย่างไร รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ? รถยนต์โตโยต้า ? รถโดยสาร 6 ล้อ volvo เรืออันดามันปริ๊นเซส รถไฟ รถจักรยาน BMX

7 ต.ย. โจทย์ จงให้ Concept ของ Computer จงให้ Concept ของ นักศึกษา
จงให้ Concept ของ TV จงให้ Concept ของ กีฬาฟุตบอล จงให้ Concept ของ โทรศัพท์มือถือ

8 Concept ใช้ไฟฟ้า มีการประมวลผล จัดเก็บข้อมูลได้ มือถือ
PC COMPUTER Notebook PDA มือถือ เครื่องคิดเลขไฟฟ้า

9 กศ.พบ. กศ.พท. Concept ชื่อ รหัสนักศึกษา นักศึกษา วิชาเอก รุ่น/หมู่
ปกติ นักศึกษา กศ.บป กศ.พบ. นศ. ศูนย์ บริการ กศ.พท.

10 Concept ใช้ไฟฟ้า จอภาพ ปุ่มเปลี่ยนช่อง ลำโพง รีโมท Sony TV Sumsung

11 Classification Abstraction (cont..)
เราถือว่า Classification เป็น abstraction ที่สำคัญที่สุด เพราะ Class เกิดขึ้นด้วย Classification Abstraction ถ้าหาก Class พื้นฐานที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้เกิดข้อผิดพลาด การสร้าง Class ใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการ Aggregation และ Generalization และการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง Class ต่าง ๆ ด้วย Association ย่อมเกิดความผิดพลาดด้วยเช่นกัน

12 Aggregation Abstraction
Aggregation Abstraction คือ กระบวนการที่นำเอา Class พื้นฐานที่สร้างขึ้นจาก Classification Abstraction มารวมกันหรือประกอบกัน(Aggregation) เพื่อให้เกิด Class ที่ใหญ่ขึ้น หรือซับซ้อนขึ้น การทำ Aggregation คือการตอบคำถามว่า ใน Class กลุ่มหนึ่งนั้น เราสามารถที่จะนำมันมารวมกันเพื่อทำให้เกิด Class ใหม่ ที่มี Concept ใหม่ ได้หรือไม่อย่างไร หรืออีกนัยหนึ่ง คือการตอบคำถามว่ามี Class ใดบ้างที่สามารถแบ่งออกเป็น Class ย่อยโดยมี Concept ต่างไปจากเดิมได้

13 รถยนต์ ตัวถังรถ เครื่องยนต์ ล้อ หลังคารถ กระจก ประตู
Aggregation ตัวถังรถ เครื่องยนต์ ล้อ Aggregation หลังคารถ กระจก ประตู

14 จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Computer
Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Computer Aggregation Aggregation

15 จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ บุคลากรของ ม.ราชภัฏพระนคร
Computer Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ บุคลากรของ ม.ราชภัฏพระนคร Aggregation Aggregation

16 จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Human
Practice I จงความสัมพันธ์ในเชิง Aggregation ของ Human Aggregation Aggregation

17 Generalization Abstraction
Generalization Abstraction คือกระบวนการในการนำ Class ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันหรือมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน (General) มาจัดหมวดหมู่ไว้เป็น Class เดียวกัน ซึ่งกระบวนการย้อนกลับของ Generalization Abstraction เรียกว่า Specialization คือการตอบคำถามว่าใน Class หนึ่ง ๆ นั้นสามารถจำแนกเป็น Class อะไรได้บ้าง

18 Specialization Specialization Generalization Generalization
รถยนต์ คุณสมบัติ : มีล้อ มีเครื่องยนต์ Specialization Specialization Generalization Generalization รถบรรทุก คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถยนต์ + สามารถบรรทุกของได้ รถเก๋ง คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถยนต์ + ใช้โดยสาร มี 4 ประตู Specialization Generalization รถสปอร์ต คุณสมบัติ : คุณสมบัติของรถเก๋ง +วิ่งได้เร็วกว่า + เปิดประทุนได้

19 Specialization Specialization Generalization Generalization
สัตว์ปีก คุณสมบัติ : มีปีก มีขา 2 ขา Specialization Specialization Generalization Generalization นก คุณสมบัติ : คุณสมบัติของสัตว์ปีก + บินได้ ไก่ คุณสมบัติ : คุณสมบัติสัตว์ปีก + ขันได้ Specialization Generalization ไก่ชน คุณสมบัติ : คุณสมบัติไก่ + ขันได้ + ชนไก่ได้

20 Specialization Specialization Generalization Generalization
สัตว์น้ำ - อาศัยในน้ำ Specialization Specialization Generalization Generalization ปู ปลา - มีครีบ Specialization Generalization Practice II จงเขียนความสัมพันธ์ของสัตว์บก ในเชิง Generalization และ Specialization

21 Association Abstraction
Association Abstraction คือกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Class ต่าง ๆ ใน Problem Domain ที่เราสนใจ ความสัมพันธ์ดังกล่าวคือความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วย Aggregation , Generalization เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงกิจกรรม เช่น การใช้งาน การขับเคลื่อน การบริโภค เป็นต้น หรือความสัมพันธ์ ในการเป็นเจ้าของ หรือ การผลิต การให้กำเนิด

22 รถยนต์ ถนน คน น้ำมัน การอ่านให้อ่านตามทิศทางของลูกศร ขับ วิ่งอยู่บนถนน
ใช้เป็นเชื้อเพลิง การอ่านให้อ่านตามทิศทางของลูกศร น้ำมัน

23 ทีวี นักฟุตบอล คน ลูกฟุตบอล สถานีโทรทัศน์
ดู ถ่ายทอดสด ทีวี นักฟุตบอล คน แตะ ส่งสัญญาณ ลูกฟุตบอล สถานีโทรทัศน์ การอ่านให้อ่านตามทิศทางของลูกศร

24 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 Abstractions Agenda Objectives : วัตถุประสงค์ Abstractions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google