งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The History of Silkscreen Printing ปัจจัยที่ทำให้การพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการพิมพ์ ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน วิวัฒนาการและความแตกต่างของหมึกพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The History of Silkscreen Printing ปัจจัยที่ทำให้การพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการพิมพ์ ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน วิวัฒนาการและความแตกต่างของหมึกพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The History of Silkscreen Printing ปัจจัยที่ทำให้การพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการพิมพ์ ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน วิวัฒนาการและความแตกต่างของหมึกพิมพ์ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แนวโน้มของนวัตกรรมในอนาคต

2 ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของศาสตร์แขนงต่างๆ การขยายตัวทางศาสนา เนื่องจากในยุคแรกๆการพิมพ์มีบทบาทอย่างมากใน การเผยแพร่หลักธรรมของศาสนา ทำให้ต่อๆมามีการนำไปใช้กับการศึกษา เช่น พิมพ์ตำราเรียน หรือใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รูปแบบของระบบการพิมพ์จึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาระบบการพิมพ์ต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ระบบการพิมพ์สกรีน ยังคงมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่องใน หลายๆอุตสาหกรรม แม้จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่มีความซับซ้อนมากกว่าและ พิมพ์ได้เร็วกว่าเกิดขึ้นมา

3 ประเภทของการพิมพ์ การพิมพ์สกรีน (Silkscreen Printing) การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing) การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) การพิมพ์กราเวียร์ (Gravure) การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) การพิมพ์แพด (Pad Printing) การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

4 การพิมพ์สกรีน (Silkscreen Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้า สกรีน เฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า

5 การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress Printing) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ ใช้แม่พิมพ์ทำจากโลหะ ผสมหรือพอลิเมอร์อย่าง หนา กัดผิวจนเหลือส่วน ที่เป็นภาพนูนสำหรับรับ หมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอด ลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดย ใช้วิธีกดทับ

6 การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่น พอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดี เป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับ หมึกเว้าลึกลงไป

7 การพิมพ์กราเวียร์ (Gravure) เป็นการพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึก สำหรับบริเวณที่เป็นภาพเพื่อเก็บหมึกแล้วไว้ ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์

8 การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) การพิมพ์ออฟเซ็ทสามารถผลิต งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง จนถึง สูงมาก เครื่องพิมพ์มีหลาย ขนาด มีทั้งเครื่องพิมพ์ 1 สี 2 สี 4 สี 5 สี หรือมากกว่านั้น

9 การพิมพ์แพด (Pad Printing) เป็นการพิมพ์พื้นลึกซึ่งใช้ยางนิ่ม รับหมึกที่เป็นภาพจากแม่พิมพ์ แล้วกดทับบนชิ้นงานซึ่งมีพื้นผิว รูปทรงต่าง ๆ

10 การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เป็นการพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

11 จุดเด่นของการพิมพ์สกรีน ความโดดเด่นที่เห็นได้ชัด คือ ความหนาหรือลักษณะผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์ ที่ ระบบการพิมพ์อื่นไม่สามารถทำได้ ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบความหนาของ หมึกพิมพ์แต่ละระบบ ดังนี้

12 ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน การพิมพ์สกรีนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าต่างๆได้ ดังต่อไปนี้ ผ้า 70% เซรามิค, แก้ว 20% สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา 50% ป้ายต่างๆ หรือ ฉลากสินค้า 50% บรรจุภัณฑ์ 20% บัตรพลาสติก 70% แผ่นCD 70% แผงวงจรไฟฟ้า,เมมเบรนสวิทช์ 70%

13 ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน

14 วิวัฒนาการของหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มนุษย์ใน สมัยนั้นใช้สีจากธรรมชาติมาใช้ขีดเขียน หรือพิมพ์ภาพเพื่อบอก เล่าเรื่องราวต่างๆบนผนังถ้ำ ต่อมาในปีค.ศ.400 ชาวจีนเริ่มนำเขม่าไฟผสมกับกาวที่เคี่ยวจาก กระดูกสัตว์ ทำเป็นแท่งหมึก จนถึงค.ศ.1450 สมัยของ Johann Gutenberg จึงทดลองผลิต หมึกพิมพ์ใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ต้องการ, ระบบและเครื่องพิมพ์ที่เลือกใช้ และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

15 วิวัฒนาการของหมึกพิมพ์ ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1946 Larry Hettinger จึงได้พัฒนาเป็น หมึกพิมพ์ยูวีขึ้นและ จดสิทธิบัตรหมึกพิมพ์ยูวีครั้งแรก โดยการนำความรู้ทางด้านเคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีในการ ผลิตหลอดยูวี นำมาผนวกเข้าด้วยกันโดยมีจุดประสงค์ในการ พัฒนาหมึกพิมพ์ยูวีขึ้น เพื่อการลดการปล่อยสารระเหยของ สารอินทรีย์ (VOCs) ในชั้นบรรยากาศ สำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์จะมีการใช้หมึกพิมพ์อยู่ 2 ประเภท คือ หมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน (Solvent Based Ink) หมึกพิมพ์ยูวี (UV Curing Ink)

16 ความแตกต่างของหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน (Solvent Ink) ผงสี (Pigment) สารที่ทำให้เกิดสี มี 2 แบบ คือ สารที่ได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น เรซิน (Resin) กำหนดคุณสมบัติต่างๆของหมึกพิมพ์ เช่น การเกาะติด ความเงา ความแข็ง โซลเว้นท์ (Solvent) ตัวทำละลาย ซึ่งมีผลต่อการแห้งของหมึกพิมพ์ ถ้าหมึกแห้งเร็วจะไปตันบล็อก สารเติมแต่ง (Additive) สารที่เติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆของหมึก เช่น ความทนทานต่อสารเคมี,ยืดหยุ่น

17 ความแตกต่างของหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ยูวี (UV Curing Ink) ผงสี สารที่ทำให้เกิดสี แต่ต้องยอมให้รังสียูวีส่องผ่านได้ ในการแห้งตัว Oligomer กำหนดคุณสมบัติต่างๆของหมึกพิมพ์ เช่น การเกาะติด และการแห้งตัว Monomer ปรับความหนืดให้กับหมึก ทำหน้าที่คล้ายกับโซลเว้นท์ Photo Initiator เป็นสารที่ทำปฏิกิริยาต่อแสงยูวี ซึ่งในหมึกพิมพ์ธรรมดาไม่จำเป็นต้องมี สารเติมแต่ง สารที่เติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหมึก เช่น ลดฟองอากาศ,ทำให้ผิวหมึกเรียบ ฯลฯ

18 ความแตกต่างของหมึกพิมพ์ ความแตกต่างของหมึกพิมพ์ 2 ชนิดนี้ คือ วิธีในการแห้ง หมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน จะใช้ความร้อน เพื่ออบให้ทินเนอร์ ระเหยออกจากหมึก จึงเกิดการแห้งตัว และยึดเกาะบนวัสดุที่ พิมพ์ หมึกพิมพ์ยูวี จะอาศัยการทำปฏิกิริยา Polymerization จาก แสงยูวี ที่ไปกระตุ้นสารไวแสง Photo-initiator ในหมึกพิมพ์ ซึ่งจะทำให้เรซินเปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลายเป็น ของแข็งและเกาะติดกับวัสดุที่พิมพ์ทันที

19 ทำไมจึงมีการคิดค้นและพัฒนาหมึกพิมพ์ยูวี? ให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากสารระเหยและใช้งานได้ง่ายขึ้น และลดปัญหาขณะ ปฏิบัติงานไม่มีปัญหาเรื่องหมึกพิมพ์แห้งตันบล็อกสกรีน ทำให้ทำงานได้ สะดวกมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการแห้งตัวของหมึก เนื่องจากไม่ต้องรอให้ทินเนอร์ระเหย ทำให้กระบวนการผลิตรวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานในการแห้ง โดยใช้แสงยูวีในการทำให้หมึกพิมพ์แห้ง แทน การใช้ความร้อน ช่วยลดมลพิษทางอากาศ จากกลิ่นทินเนอร์ที่เป็นตัวทำละลายในหมึกพิมพ์ ฐานน้ำมัน หมึกมีความเงาและสามารถทำให้เกิด Texture ของผิวหมึกพิมพ์ได้ เช่น ความหนา,ความด้านและผิวสัมผัสต่างๆ นำไปใช้ผสมผสานกับระบบการพิมพ์ระบบอื่น เช่น ออฟเซท,เฟล็กโซ่ เพื่อ เพิ่มมูลค่าให้กับงานนั้นๆ

20 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการนำทฤษฎี Technological Innovation มาใช้ในการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกิด ทั้ง Process Innovation และ Product Innovation โดย Process Innovation จะมองในแง่ของวิธีการพิมพ์ ซึ่งในช่วงยุค เริ่มต้น วิธีการพิมพ์งานจะใช้คนในการพิมพ์ ในยุดต่อมาจึงเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ขึ้น แต่ยังต้องอาศัยคน ป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องพิมพ์ เนื่องจากมีการผลิตจำนวนมากขึ้น ต่อมาจึงปรับปรุงให้เครื่องสามารถ ป้อนชิ้นงานเองโดยอัตโนมัติ

21 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากระบบการพิมพ์แบบเดิม ที่ใช้หมึกพิมพ์Solvent ในการ พิมพ์ หลังจากพิมพ์ต้องมีการวางชิ้นงานทิ้งไว้และบางครั้งต้อง ใช้ความร้อนอบเพื่อให้หมึกพิมพ์แห้งตัว ทำให้โรงงานผลิตบรรจุ ภัณฑ์ มีต้นทุนในการผลิตสูง และจะต้องมีพื้นที่ในการผลิตมาก ต่อมาจึงได้นำความรู้ทางด้านเคมีพอลิเมอร์และเทคโนโลยีใน การผลิตหลอดยูวี นำมาผนวกเข้าด้วยกัน จึงเกิดเครื่องพิมพ์และ หมึกพิมพ์ยูวีขึ้น จึงถือเป็น Product Innovation เพื่อให้สามารถ ผลิตได้รวดเร็ว,ลดปัญหาในการทำงาน และช่วยลดมลพิษทาง อากาศ เนื่องจากไม่มีทินเนอร์ในหมึกพิมพ์ยูวี

22 Manual Screen Printing Semi-Auto Machine Auto Machine UV Curing Machine Solvent Ink UV Curing Ink Product Innovation Process Innovation

23 แนวโน้มนวัตกรรม พัฒนาให้หมึกพิมพ์มีการแห้งตัวได้ง่ายขึ้นโดยใช้พลังงานต่ำลง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต แก้ไขข้อจำกัดของหมึกพิมพ์ยูวีในปัจจุบัน เช่น พัฒนาให้ใช้กับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารได้ เพื่อจะได้ สามารถบอกอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บไม่ให้ร้อนเกินไป เพื่อรักษาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของสินค้า มีการใช้งานในรูปแบบต่างๆที่แปลกใหม่มากขึ้น ที่ระบบการพิมพ์ อื่นไม่สามารถทำได้ เช่น ทำให้หมึกพิมพ์สามารถเก็บพลังงานแสง ได้


ดาวน์โหลด ppt The History of Silkscreen Printing ปัจจัยที่ทำให้การพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลง ประเภทของการพิมพ์ ประโยชน์ของการพิมพ์สกรีน วิวัฒนาการและความแตกต่างของหมึกพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google