งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับ Activity ใน Android ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับ Activity ใน Android ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับ Activity ใน Android ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร

2 Activity คืออะไร เป็น “ หน่วย ” ทำงานของ Android ในความเป็นจริง มันเป็น คลาส อันหนึ่ง (android.app.Activity) Activity เป็น “ ตัวแทน ” ของ “ หน้าต่าง ” ใน ระบบ Android ( เหมือนกับ Form ใน VB) แต่ละ Activity จะเป็นสิ่งที่ติดต่อกับผู้ใช้ เช่น หมุนโทรศัพท์, ถ่ายรูป, ส่งอีเมล์ ใน Application อาจมีหลาย Activity แต่จะต้องมี Activity ๑ อัน เป็น main activity

3 Activity ( ต่อ ) ส่วน Graphic ของ Activity จะกำหนดไว้ใน ไฟล์ XML ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ res การประกาศ Activity ในไฟล์ manifest ในส่วน Application จะใช้คลาสของ Java ในการทำงาน

4 การใช้ Intent Filter ในแท็ก สามารถเพิ่มแท็ก เข้าไปได้ หน้าที่ของ Intent Filter คือ บอกว่า แอพพลิเคชั่น อื่นจะติดต่อกับ Activity นี้ ได้อย่างไร ตัวอย่าง

5 การเริ่มต้นการทำงานของ Activity เมธอด startActivity() ใช้ในการ เริ่ม การ ทำงานของ Activity การใช้งานเมธอดนี้จะต้องส่ง Intent ไป พร้อมกันด้วย Intent คือหน่วย ( คลาส ) ที่ทำงานเกี่ยวกับ “ การติดต่อสื่อสาร ” ภายใน Android ตัวอย่าง สมมติว่าจะเรียก SignInActivity ให้ ทำงาน

6 เทคนิค การเรียก Activity ให้ทำงาน ไม่จำเป็นต้อง สร้างเองเท่านั้น เราสามารถเรียกจาก Activity ที่อยู่ในระบบ ของ Android ได้เช่นกัน ตัวอย่าง การเปิด Activity เพื่อส่งอีเมล์

7 การเรียก Activity ให้ทำงานโดย รับค่ากลับ บางครั้งการเรียก Activity ให้ทำงาน อาจ ต้องการให้มีการ คืนค่ากลับ ด้วย เช่นต้องการเปิด Contact เพื่อให้ผู้ใช้เลือก รายชื่อ สามารถเรียก Activity ที่ทำงานด้าน Contact ให้ทำงานและรอรับค่ากลับมา ดัง เช่น... ( หน้าถัดไป )

8

9 การสิ้นสุดการทำงานของ Activity โดยปกติแล้วเรายังไม่จำเป็นต้องทำการ สิ้นสุด การทำงานของ Activity เนื่องจาก Android มีระบบจัดการ ด้วยการ ใช้ Event สิ้นสุดการทำงานของ Activity นั้นๆ ใช้ finish() สิ้นสุดการทำงานของ Activity อื่น ใช้ finishActivity()

10 จัดการ Event ด้วย Life Cycle ของ Activity

11 ทดสอบ Event ด้วยการ เขียน โปรแกรม เขียนโปรแกรมเพิ่มแทรกลงไปใน Main Activity ดังนี้

12 การจัดเก็บข้อมูลก่อนการสิ้นสุด Activity การทำงานของ Activity จะเกี่ยวข้องกับ “ หน่วยความจำ ” หากอยู่ในสถานะ Stop อาจจะเข้าสู่สถานะ onSaveInstanceState เพื่อทำการ “ จัดเก็บ ” ข้อมูลที่สำคัญ เมื่อมีการเปิด Activity ให้ทำงานอีกครั้ง จะ มีการเรียกเมธอด onRestoreInstanceState() และสามารถดึง ข้อมูลที่จัดเก็บไว้กลับคืนมาได้

13 การทำงาน

14 ทดสอบการทำงาน พิมพ์ลงไปใน Main Activity ทำการทดสอบโดยเปิดและเปิด App อื่นไป เรื่อยๆ และเปิด App เดิมย้อนกลับมา

15 เล่นกับ Layout การใช้ Layout ใช้กับ Activity หรือ App widget การสร้าง Layout สามารถสร้างได้ 2 วิธี ◦ ใช้ไฟล์ XML ( แนะนำ ) ◦ สร้างใน App โดยตรง ( ไม่แนะนำ ) ใน Eclipse สามารถใช้ กราฟิก กับ XML ได้ ไม่ต้องเขียน เป็น text โดยตรง แต่เรียนรู้ไว้ก็ดี Layout ส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับ View

16 ตัวอย่าง

17 การเรียกใช้ใน App เราสามารถเรียกใช้ Layout ได้จากใน App ดังนี้ เมื่อเรียกแล้ว ก็สามารถเรียก method ของ Button ได้ เช่น setOnClickListener() เป็น ต้น

18 โครงสร้างของ Layout

19 ประเภทของ Layout


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับ Activity ใน Android ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google