งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ พระมหาพลอย ธมฺมทายา โท รองประธานพระธรรม วิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วน ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ พระมหาพลอย ธมฺมทายา โท รองประธานพระธรรม วิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วน ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ พระมหาพลอย ธมฺมทายา โท รองประธานพระธรรม วิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วน ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย

2 มีเรื่องเล่าว่า... มีเรื่องราวว่าด้วยบุคลิกภาพและบทบาทของ การเป็นผู้นำตามความเชื่อของชาวจีน ที่ไป สอดคล้องกับความเชื่อของชนเผ่าอินเดียนแดง ในยุคโบราณ ที่เปรียบผู้นำไว้เหมือนทิศทั้ง 4 ทิศ หรือตามบุคลิกของสัตว์ประเภทต่างๆ ที่ น่าสนใจ โดยมีความเชื่อกันว่า โดยความเป็น จริงตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้น คนเราจะ ไม่เด่นชัดไปในแบบใดแบบหนึ่งเสียทั้งหมด แต่จะมีบุคลิกแบบผสมผสานรวมอยู่ในคน เดียวกัน อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง และเมื่อวัน เวลาผ่านไป ผ่านวัน ผ่านประสบการณ์ ผ่าน การเรียนรู้ต่างๆ ก็จะทำให้ทัศนคติและบุคลิกที่ เคยเป็นตอนเด็กเปลี่ยนไป ลองมาดูว่า คุณมีบุคลิกเป็นผู้นำแบบใด มีอะไร ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่

3 ทิศเหนือ ลักษณะของธาตุไฟ และ กระทิง ร้อนแรง, ใจร้อน, ดุดัน, ตรงไปตรงมา, ทำ อะไรสำเร็จ ธาตุ : ไฟ เปรียบดัง : กระทิง

4 ทิศใต้ ลักษณะของธาตุน้ำ และหนู น้ำ : นิ่งๆ, ลึกลับ, สันโดษ หนู : ผู้ให้, น้อยใจ, ผู้ตาม, สร้างเครือข่าย, ไป - มาเป็น กลุ่ม ธาตุ : น้ำ เปรียบดัง : หนู

5 ทิศตะวันออก ลักษณะของธาตุลม และเหยี่ยว, นกอินทรี เจ้าโปรเจค, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, นักจินตนาการ, อยากทำทุกเรื่อง ธาตุ : ลม เปรียบดัง : เหยี่ยว, นกอินทรี

6 ทิศตะวันตก ลักษณะของธาตุดิน และหมี ดิน : หยิ่ง, ไม่ยอมคน หมี : นักคิด, ทำคนเดียว, ทำอะไรช้า, นักวางระบบ, ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ธาตุ : ดิน เปรียบดัง : หมี

7 แบบฝึกหัดของบท สนทนานี้ พิจารณาตนเองว่าเป็นตนเองธาตุ อะไร สัตว์อะไร แล้วให้เพื่อนช่วยวิจารณ์ ว่าเราเป็น ด้านไหนมากที่สุด แยกกลุ่ม 4 กลุ่ม ( ตามธาตุ ตาม สัตว์ ) ร่วมกันระดมความคิดว่าธาตุของ ตนเอง มีข้อดี / เสียอย่างไร แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ

8 สรุปบทเรียน ที่เขาเป็น ไม่ใช่เพราะเขาโกรธ หยิ่ง หรือไม่พอใจ แต่เป็นเพราะธาตุเขาเป็นแบบนั้นเอง หน้าที่เรา คือ เรียนรู้ที่จะปรับตัวและ ทำงานให้เข้ากับคนทุกธาตุให้ได้ ที่ผ่านมา อาจจะเคยเข้าใจผิด เพียง เพราะว่า มุมองต่างกัน นิสัยต่างกัน ความชอบต่างกัน มาวันนี้ เราจะเรียนรู้กัน เพื่อก้าวไปด้วยกัน อุปนิสัยทุกๆด้านที่แตกต่าง คือ การเติม เต็มองค์กรของเราให้สำเร็จ

9 สานสัมพันธ์ ครู คือ ผู้สร้างสะพาน อย่าสร้างกำแพง ไม่มีใครทำงานสำเร็จได้เพียงลำพัง ต้อง อาศัยเพื่อ จงให้กำลังใจกัน ก้าวออกมาจากโลกส่วนตัว มาอยู่กันใน โลกแห่งความจริง อย่าอยู่ในโลกแต่ ความคิด ให้คนอื่นดีบ้าง ไม่ใช่ดีเพียงเราคนเดียว ยกย่อง ให้เกียรติคนอื่นบ้าง เราจะได้สิ่ง นั้นกลับมา การให้อภัย การขอโทษ การปวารณา เป็นความงามที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน

10

11


ดาวน์โหลด ppt แบบอย่างผู้นำ 4 ทิศ 4 ธาตุ พระมหาพลอย ธมฺมทายา โท รองประธานพระธรรม วิทยากร ฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วน ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google